Κλειστό

Write some Articles - Education & STEM Technology on Young People

32 freelancers are bidding on average $103 for this job

$257 AUD σε 3 μέρες
(264 Αξιολογήσεις)
7.8
Webcont247365

Hi! With the best-proven records on freelancer.com, I can definitely assure you that I will provide you with grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, keyword-rich, Google-friendly and 100% original Περισσότερα

$111 AUD σε 3 μέρες
(558 Αξιολογήσεις)
7.7
mohds2

Hello, My bid is for High Quality articles. NOTE: Unlimited Revisions. 100% Copyscape FREE. My Freelancer Profile - 1300+ Reviews. https://www.freelancer.com/u/mohds2.html 1200+ Reviews - With 8 Years Of Περισσότερα

$45 AUD σε 3 μέρες
(975 Αξιολογήσεις)
8.0
Sadya

Hey, If you want your content to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very mu Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(388 Αξιολογήσεις)
7.4
MehreenAli

Hello, I am educationist by profession, I have written plenty of educational blogs for kids and parents as well, I am highly interested in this task and would love to do the job for you, Please check out my work sample Περισσότερα

$60 AUD σε 5 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
6.6
dionline

Hi, I have done my MBA in Marketing and worked as a Lead Strategy Consultant for 6 years, at McKinsey, India. I have written 50+ EBooks, 300+ Websites, 1000+ Blogs, 200+ Whitepapers, 50+ User Guides & Instruction Περισσότερα

$66 AUD σε 3 μέρες
(121 Αξιολογήσεις)
6.7
AgathaGMaiti

“I sell words according to your demands. It’s yours for the asking.” 
My strong belief is that readers should be presented with content that's easy to understand & doesn't challenge with complex language. I look forwar Περισσότερα

$120 AUD σε 3 μέρες
(122 Αξιολογήσεις)
6.7
saniafashion1

I try to ensure that my passion for writing comes through in what I write and I am dedicated to being the best writer I can be. I'm always looking to expand my horizons by learning new writing styles and genres and tak Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(170 Αξιολογήσεις)
6.5
yasir1984

Ready to start work on this project and also agreed with terms and conditions. I will deliver the work according to the requirements, samples can only be provided if you will initiate chat. Looking forward to be select Περισσότερα

$50 AUD σε 3 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
6.3
imrannasir1981

I am very interested in working with you on your projects. I have more than seven years of experience as a freelance writer, specializing in article creation, blog posts, website content, and eBooks. During this time I Περισσότερα

$77 AUD σε 3 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
6.2
gillianreynolds

Hello there! I'm a native English speaker with over 10 years of experience writing blog content, article writing, Rewriting, copy writing, technical content, E-book content, product reviews, and more. I am available to Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
5.9
$100 AUD σε 3 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
6.2
ExpertWriter24

Hello sir or madam. I am a qualified English-speaking writer with much experience writing articles and blogs on an array of different topics. I have over eight years of experience writing on everything from professio Περισσότερα

$147 AUD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.4
raikhan562

Hey, I’ve 5 years of experience in content writing, editing and proofreading. I’m also well versed in SEO techniques, and best practices for content while adhering web standards or have a working knowledge of websit Περισσότερα

$155 AUD σε 5 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
5.6
jessilisa

Hi there! I am an English speaking writer from the United States with years of professional writing and editing experience. I have great experience in writing content for different blogs and websites. I can write k Περισσότερα

$100 AUD σε 4 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.2
NoelReubenMuturi

Hello, I am Noel. I have read your brief; you need assistance with completing some articles. I am a proficient article writer with a keen attention to detail. I endeavour to offer a personalized product, meet the clien Περισσότερα

$64 AUD σε 3 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
5.3
sixpl

Hello, I have done my Bachelors in Computer Science Engineering and MBA in Marketing. I have a total work experience of 6 years that include coding, business development, advertising, mentoring and writing. I have Περισσότερα

$70 AUD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.0
DdHardy

"Hi Are you looking for a professional article writer? Look no further! I do not compromise with quality. My content will be unmatched & free from plagiarism A specialized writer at your service, determined to provide Περισσότερα

$66 AUD σε 2 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.7
$100 AUD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
3.0
CyborgSouvik

Hello Sir, I am interested to work with you. Check my current project :) https://www.freelancer.in/projects/Articles/Press-release-11371314/ https://www.freelancer.in/projects/Articles/Content-Writing-11526303 Περισσότερα

$40 AUD σε 5 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.9