Κλειστό

Write some Articles

The company required Typewriter.

If you have constant access to the Internet can be remote work

Requirements: responsibility, diligence, literacy and the ability to type.

From our side we provide a high and timely payment of wages and opportunity for career growth. The work will be as follows: you will retype text from scanned. Your task will be to process (print) the information in text files: doc in MSO Word.

Ικανότητες: Επανασυγγραφή Άρθρου, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου, Copywriting, Ghostwriting

Περισσότερα: christmas articles write, bid articles write, articles write project, articles write month seo, articles write finance, articles write day, 100s articles write, weight loss articles write, articles write upsmessages, nutrition articles write, good health articles write, news articles write examples, articles write automobiles, poker unique articles write

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις )

Ταυτότητα Εργασίας: #13137754

40 freelancers are bidding on average $404 for this job

$515 USD σε 10 μέρες
(456 Αξιολογήσεις)
8.5
writingspirit

Are you searching for a high-quality writer who will get it right the first time around? If so, you've found your guy. I'm an experienced freelance writer who would love to help you with your own project. I've written Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(1066 Αξιολογήσεις)
7.9
DdHardy

Articles can help a business grow significantly. Providing brand recognition and giving potential clients the information that they need to make an informed decision, I can help you by providing first-rate content that Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
6.9
$250 USD σε 10 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
6.6
$555 USD σε 10 μέρες
(252 Αξιολογήσεις)
6.3
softechinfinites

Hello, I have 4 years experienced in Articls/Content/Academic writing and assure you the quality work on time as per your requirements. I will provide plagiarised free content with in the deadline and available to Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
6.1
$250 USD σε 2 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
5.8
CreativeWords67

Hello there, Does your article need to be 100% original and able to pass Copyscape? You came to the right place! All of my articles are well-written, grammatically correct, and are created completely by hand.I don't us Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.5
$250 USD σε 10 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.1
hunnyg9975

Hi, I am the right fit for this job as I can type fast Here are my writing credentials I have been writing creative, engaging and informative blogs and articles for close to 3 years now in niches such as travel, Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.0
prefectworld

A multi-skilled, reliable & talented Academic & Research Writer with a proven ability to Write Academic Papers, Report Writing, Research Writing,proofreading,article Writing,Translations among all the world’s languages Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
4.5
hollarblizexpert

I ventured into the world of freelancing recently, but i have been writing for as long as i could remember,It all started merely as i developed passion for it. Later took it to another level of blogging and finally set Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.3
digitalwebinfo17

Hi, To gain high quality inbound traffic to your website, a well written article should be [login to view URL] you are looking for well researched, error free, Keyword specific and 100% unique content, then confidently hire us Περισσότερα

$250 USD σε 6 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.0
tatyanazhornyk

Hello! I have experience in writing and rewriting articles. I have good internet and I am frequently online. Hope to hear from you soon. Tatyana.

$277 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.3
$500 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.0
topuanwar

I am basically Expert Business Writer and well experienced on: ***Quality article/content writing, ***Quality web/blog post writing, ***All types of freelance writing ***Product review writing, and ***Copy writ Περισσότερα

$277 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$616 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$250 USD σε 12 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
HulkPRO

im ready to do your job for you and im happy to work with you in im happy that i found this website so i can help people. Thanks

$277 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jdeus123

I can transfer the document from scanned to a docx. file. I have the basic knowledge in using MS Word and I am used to typing since I often make use of my computer in writing other articles. I can also give this job my Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0