Ολοκληρωμένο

Write articles related to IT subject and trending

Ανατέθηκε στον/στην:

getwritertoday

Hi, I'm interested in working on your project. I'm a professional content writer and have a 3 years of experience in this field. If given a chance i can provide you good quality work in given time. Please revert back f Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
3.4

36 freelancers are bidding on average $52 for this job

academicintegrit

Greetings... I have done M.S and currently enrolled in PhD program. I am well versed with all parameters of research and academic writing. In addition, I have access of worlds' largest databases such as EBSCOhost, Oxfo Περισσότερα

$100 USD σε 10 μέρες
(381 Αξιολογήσεις)
7.6
saniafashion1

I try to ensure that my passion for writing comes through in what I write and I am dedicated to being the best writer I can be. I'm always looking to expand my horizons by learning new writing styles and genres and tak Περισσότερα

$222 USD σε 4 μέρες
(324 Αξιολογήσεις)
7.5
writingspirit

Hi, I have the experience of working on IT related topic and can show you samples as well. So, kindly leave me a message and I will upload samples for review plus also we can discuss the project further. Thanks!

$34 USD σε 2 μέρες
(988 Αξιολογήσεις)
7.8
dionline

Hi, I have done my MBA in Marketing and worked as a Lead Strategy Consultant for 6 years, at McKinsey, India. I have written 50+ EBooks, 300+ Websites, 1000+ Blogs, 200+ Whitepapers, 50+ User Guides & Instruction Περισσότερα

$23 USD σε 1 μέρα
(199 Αξιολογήσεις)
7.2
DdHardy

"Hi, I am a specialized writer at your service, determined to provide you quality content. My determination to constantly deliver quality work has allowed me to maintain a top rating on this area, and I wish to contin Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(130 Αξιολογήσεις)
6.8
raikhan562

Hey, I’ve 5 years of experience in content writing, editing and proofreading. I’m also well versed in SEO techniques, and best practices for content while adhering web standards or have a working knowledge of websit Περισσότερα

$166 USD σε 5 μέρες
(141 Αξιολογήσεις)
6.5
Drynoch

"Articles are the king of the hill. They fill up blog posts, news websites and virtually anywhere and everywhere else. They can be in a face-melting be wildering variety and array of topics, writing style and skill. Co Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
6.1
ajaferya

Hey, I'd like to apply for this job. I read the job description and I must say I'm very excited to help you with this project.

$166 USD σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.2
rifamorejo

I am MBA from the Middlesex University and worked five years as a research analyst in different multinational companies. In addition to that, I have written several Assignments, Essays, Thesis, Dissertations and Report Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.3
CreativeWords67

Hi, I''ll charge $150 for full project. Hello there, Does your article need to be 100% original and able to pass Copyscape? You came to the right place! All of my articles are well-written, grammatically correct, and Περισσότερα

$150 USD σε 4 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.3
walterrobertt

Writing Services at Its Best Greetings, Looking for Content Writing Services, You are at the right place. When it comes to Content Writing, I’m ‘The Best’ here. Feel free to hire me for the following writ Περισσότερα

$66 USD σε 3 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
5.7
minolidesilva

I will provide you only with my best work which will be of high quality and 100% researched and written by me. (I submit copyscape results with my work upon request.) I'm an enthusiastic writer who has a passion for Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(64 Αξιολογήσεις)
5.1
wachirafreelance

Hi. I am a content/creative writer with an eye for the unusual. I like to bring dry, drab articles to life through my personal touch that ensures they remain interesting to read at all times. As you can see from my p Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
4.8
irfannazir760

Hi, I am a professional writer, Editor and Proofreader.I have been writing & rewriting articles, blogs, descriptions and web pages since 3 years.I have a Copyscape premium account, so don't worry about plagiarize Περισσότερα

$35 USD σε 3 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
4.7
samanabbad

Hi.I have done Masters in Business and Information Technology from the University of the Punjab,Pakistan. As I have IT background, I have written a number of articles related to IT. I am an academic writer and familiar Περισσότερα

$55 USD σε 1 μέρα
(51 Αξιολογήσεις)
4.9
sixpl

Hello, I have done my Bachelors in Computer Science Engineering and MBA in Marketing. I have a total work experience of 6 years that include coding, business development, advertising, mentoring and writing. I have Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.6
CyborgSouvik

Hello Sir, Myself Neel, Business Development Manager of a Pvt Ltd IT Company and an ex researcher cum software developer of Cognizant, India. We work for plenty of foreign clients (Canada, UK, USA, South Africa, Dub Περισσότερα

$45 USD σε 5 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
3.9
$20 USD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
4.0
$25 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.7
quadrigodigital

Hello, I am a professional content developer and blog writer with an extensive experience of 8 years. I am experienced in developing content for newsletters, press releases, websites, Articles, journals, publications, Περισσότερα

$15 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
3.8