Κλειστό

Rewrite some Articles for me

I need someone to re-write some articles regarding health-care

The articles should not resemble their source.

Total amount of articles: 3x500 words.

Cheers.

Δεξιότητες: Επανασυγγραφή Άρθρου, Article Writing, Ghostwriting, Υγεία

Δείτε περισσότερα: hiring newbie writers for 10 x 200 words articles, 100 words articles rewrite, articles rewrite german, cheap articles rewrite, rewriting articles rewrite everything, find articles rewrite, spin articles rewrite, niche articles rewrite, gambling articles rewrite, articles rewrite per day, repurposing articles rewrite, article writing services rent articles rewrite articles, articles rewrite changer, articles rewrite freelancer, plr articles rewrite, change text articles rewrite

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Tel Aviv, Israel

ID Εργασίας: #12181063

59 freelancers are bidding on average $33 for this job

rajat07me

Being a platinum level expert ezine author and having 6 years of writing expertise, I am fully confident that I can deliver you high quality, plagiarism free, seo friendly and error free articles within the earliest po Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(1862 Αξιολογήσεις)
8.8
rstanmoy

Hi there, being a top class freelancer am assuring you quality content within your budget. For me, quality and client satisfaction is the main priority. Give me an opportunity to work with you. :)

$30 USD σε 3 μέρες
(552 Αξιολογήσεις)
8.1
writingcompany87

Writing is an art. Besides a clear command of all aspects of the language, my impeccable writing is largely fuelled by an insatiable passion and love for the written word. I think this is what gives me an edge over man Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(443 Αξιολογήσεις)
7.9
Sadya

Hey, If you want your content to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very mu Περισσότερα

$35 USD σε 3 μέρες
(506 Αξιολογήσεις)
7.7
shamsulislam

Dear Sir, I have vast experience in Academic writing, Web Content writing, Article writing, rewriting and proofreading academic papers/essays/research papers/ebooks/press releases/product descriptions/medical docum Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(481 Αξιολογήσεις)
7.7
saniafashion1

A proposal has not yet been provided

$35 USD σε 3 μέρες
(317 Αξιολογήσεις)
7.4
Zackkhan19

----------READ ME--------RANKED BY FREELANCER AS ONE OF THEIR TOP Content and Copywriters...I am a native speaker and a professional Writer/editor (copy, line/substantive, content, and technical editing) and proofreade Περισσότερα

$62 USD σε 1 μέρα
(134 Αξιολογήσεις)
7.3
coolwriter30

I am extremely confident that I can write professional and engaging articles for your project. I understand that quality content takes time and research, so I will work hard to ensure that you get what you pay for. Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(417 Αξιολογήσεις)
7.6
mohds2

Hello, My bid is for 3 High Quality articles. Unlimited Revisions and 100% Copyscape FREE. Being a expert author and having 8 years of writing expertise. Samples 1)[url removed, login to view] Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(1068 Αξιολογήσεις)
8.1
basithashmi

I have written article for Telehealth Please refer to the examples of my recent work [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(269 Αξιολογήσεις)
7.2
subhodipdas

Hi, I am ready to start this project and can rewrite all your articles in the most flawless manner possible. I can assure all the articles will be composed perfectly, keeping your requirements in mind and you will be c Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(292 Αξιολογήσεις)
7.0
AgathaGMaiti

“I sell words according to your demands. It’s yours for the asking.” 
My strong belief is that readers should be presented with content that's easy to understand & doesn't challenge with complex language. I look forwar Περισσότερα

$60 USD σε 1 μέρα
(135 Αξιολογήσεις)
6.8
qualitycontent1

Having 6 years of writing experience at [url removed, login to view] and on various online portals, you will be guaranteed with informative, well-researched and high-quality articles that you need for your blogs/websites. Be it webs Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(308 Αξιολογήσεις)
6.9
Mousumi89

Hey there! I’m so excited to be working on your project. Having handled a variety of writing assignments for the past 4 years, I’m pretty sure that your work will be of the finest quality when I take it under my banne Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(285 Αξιολογήσεις)
6.9
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(226 Αξιολογήσεις)
7.1
writershelby9

Hi, I can rewrite your 3 articles while also making sure that the original theme and ideas remain intact. I use Copyscape premium. Please feel free to ask me any questions and I will respond to you immediately Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
7.1
raikhan562

Hey, I’ve 5 years of experience in content writing, editing and proofreading. I’m also well versed in SEO techniques, and best practices for content while adhering web standards or have a working knowledge of websit Περισσότερα

$55 USD σε 5 μέρες
(136 Αξιολογήσεις)
6.6
Jannatun90

Hi, I am a specialized writer, and I have some skilled article writers. I always confirm the articles while transferring to the client. Do not be anxious about the deadline. I am excited to come for your reply. Thanks Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(43 Αξιολογήσεις)
6.1
ColbySlater

Greeting! Being a lynx-eyed analyzer and an efficient modifier, I can proofread, edit, or rewrite your content. With strong visual awareness, perfect grammar and spelling knowledge; I excel in spotting out the errors Περισσότερα

$72 USD σε 3 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
6.2
Arjun1106

Hey Friend! I can absolutely help in your project. As they say, “The art of writing is rewriting.” Rewriting means: to write again, especially in an improved form. If this is what you are seeking, then you are at t Περισσότερα

$41 USD σε 2 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
6.0