Κλειστό

Hire a Technical Writer

25 freelancers are bidding on average ₹21636 for this job

writingspirit

Are you searching for a high-quality writer who will get it right the first time around? If so, you've found your guy. I'm an experienced freelance writer who would love to help you with your own project. I've written Περισσότερα

₹26315 INR σε 10 μέρες
(978 Αξιολογήσεις)
7.8
dgapscom

Dear Employer!! I’m Nida, professional SEO friendly website designer and developer. I’ve 6+ years of experience with more than 500 successful projects. I have designed and developed all type of websites. I’d give you Περισσότερα

₹30000 INR σε 10 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
5.7
quratulainsajid

Hello; I am a professional and committed writer with seven years experience in the field of writing. I can provide you excellent quality work within the given deadline; Looking forward for your response; Best Regard Περισσότερα

₹22105 INR σε 10 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
5.9
mathagaj

Dear Friend, I have gone through your requirements and I believe am the most suitable candidate for this job. I have handled several assignments and I will be glad to offer my expertise and skills on this one too. Wi Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.2
hrdezigns

Hi, i can help you with your project. Can provide samples. I dont work in a team like others and take one project at a time. Most importantly, i will work within your budget range and will submit within the given deadl Περισσότερα

₹12500 INR σε 3 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
5.3
kaindo2017

I have worked on more than 1000 papers in report writing, Assignment delivery, content writing, Business plans, dissertation and thesis, white papers ,power point presentation design ,proofreading ,editing ,research ,p Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.3
₹13333 INR σε 10 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.1
quickwriter24

We are highly experienced Post Graduate Engineers, Doctors, IT, ITES, Software, Infrastructure Professionals, Web Designers and IT Architects. We can redo, improve, and publish any engineering, scientific MATLAB, S Περισσότερα

₹12500 INR σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.2
Okenol230

Hello, You need a technical writer and I greet at writing technical articles, so we match! I will provide you the articles you need once I'm given the topic, great articles, with no plagiarism, no grammatical errors Περισσότερα

₹13888 INR σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.4
₹27780 INR σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.4
aganjana

Dear Employer, Give me the task and see yourself what I can do with the topic. I’m a full-time freelance writer. I can be quite enterprising with new ideas however not at the cost of getting ridiculous and making the Περισσότερα

₹13888 INR σε 8 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.1
cryptonsoftech

Cryptonsoftech Developing Your Cyber World.. We are expert brand designers and web developers with a taste for modern elegance. From web to print, let us simplify all your professional needs in one place! Take a Περισσότερα

₹22222 INR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.4
hamwambui99

I strongly feel the Seriousness that your project requires and the attention one should give to it. I also understand the need for a mature experienced writer to your article who should not at any time let you down. Wi Περισσότερα

₹12500 INR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.0
Namrat

Hi, I am glad to take this opportunity. I love to do content writing. Let's discuss your requirement. Thanks & Regards Namrat Vihol

₹30000 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shajiraj

This is what I've been doing for the last 20 odd years. As an IT entrepreneur myself dealing in products and services from the US, I have significant and relevant experience developing technical documentation, content Περισσότερα

₹35555 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
successfulljamal

A proposal has not yet been provided

₹13888 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
krita2017

1. Expert in technical writing, research reports, essays and advance essays. 2. Have done many dissertations, and many academic project. 3. Can complete on time with good quality and on time. Expert in referencing Περισσότερα

₹13888 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sabir789

I am good at blog writing and this is my first bid on freelancer , so i dont know how to bid You can refer one of my last post [login to view URL]

₹16666 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
thethird3y3

Independent Researcher, Spokesperson at nullcon, nolacon and research publisher at [login to view URL] at new research documents and technical documents.

₹16666 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0