Κλειστό

Help me write something -- 2

9 freelancers are bidding on average ₹1183 for this job

deeptiankur

Hello, I am an experienced copywriter and I will provide you original content as per your guidelines. Kindly message me to discuss further. Regards Deepti

₹1300 INR σε 2 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.2
WritersHeaven6

Before i run out of my bids, i thought this one is the best offer i can bid on. I can write the best on various topics. I have enough talent to provide the quality work which can be free from grammar or spelling mistak Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.4
Karey1

Dear Client, I am willing to undertake your project. Be assured of quality, timeliness, and authenticity. My turnaround is quick. I am conversant with all writing styles: APA, MLA, Harvard, Chicago, Turabian, and OSCL Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(21 Αξιολογήσεις)
3.7
₹1300 INR σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
1.7
mypoemz1

I am able to completely devote my time to the specified works. I am well read and well versed. I do not have any ties to hold me back and if needed can dedicate an entire day to meet the high standards needed for compl Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1000 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anabojanovic3

If I get this job I will do my best ☺

₹600 INR σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
angelicasmurra

Hello, my name is Angélica among my skills, I write articles, I would like to be part of your project, I work only in the morning, not very well explained the type of articles nor the amount you need, so my proposal is Περισσότερα

₹1250 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
momo878

you can see my profile . I'm an artist and a writer , I'm perfect for the job and I can speak Arabic and French

₹1250 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
eduezekiel2016

Hi, I am new here however I have several years of experience in article writing. My specialty is writing health and fitness related articles however I can also create quality content in other niches including f Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0