Κλειστό

Get Articles Written

I need someone to re-write copy for a website, I have gathered copy already just need someone to re-write. (for teeth whitening business)

Also require someone for future blog posts, one per month.

Δεξιότητες: Article Writing, Blog, Συγγραφή Περιεχομένου, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων

Δείτε περισσότερα: written articles sale, written articles money, written articles internet, pre written articles internet marketing, ready written articles selling, paid written articles, written articles 2006 2007 2008, french written articles, written articles student employment, seo pre written articles, written articles, custom written articles, spanish written articles, already written articles

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Gold Coast, Australia

ID Εργασίας: #11783390

68 freelancers are bidding on average $140 for this job

rajat07me

Being a platinum level expert [url removed, login to view] author and with over 7 years of writing experience, I am pretty confident that I can get this job done. So far I have done contents for more than 500 sites including test Περισσότερα

$75 USD σε 2 μέρες
(1484 Αξιολογήσεις)
8.5
Thoughtfulwrites

Whether it is a scholarly article, casual blog, compelling web content for teeth whitening website, or engaging press-release, I use my excellent command of the English language to the project and combine it with a pro Περισσότερα

$257 USD σε 3 μέρες
(296 Αξιολογήσεις)
7.9
Webcont247365

Hi! With the best-proven records on [url removed, login to view], I can definitely assure you that I will provide you with grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, keyword-rich, Google-friendly and 100% original Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(626 Αξιολογήσεις)
7.8
writingcompany87

Writing is an art. Besides a clear command of all aspects of the language, my impeccable writing is largely fuelled by an insatiable passion and love for the written word. I think this is what gives me an edge over man Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(421 Αξιολογήσεις)
8.0
rstanmoy

Hi there, being a top class freelancer am assuring you quality content within your budget. For me, quality and client satisfaction is the main priority. Give me an opportunity to work with you. :)

$54 USD σε 4 μέρες
(526 Αξιολογήσεις)
8.0
Sadya

Hey, If you want your content to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very mu Περισσότερα

$157 USD σε 5 μέρες
(445 Αξιολογήσεις)
7.5
$144 USD σε 3 μέρες
(297 Αξιολογήσεις)
7.5
JonnaNueros121

My articles are guaranteed to be original works that satisfy the desired criteria. Regardless of who the audience is, I can deliver the voice and style that you need to complete your project. I have experience writing Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(419 Αξιολογήσεις)
7.5
mohds2

Hello, My bid is for High Quality rewrite the complete website. NOTE: Unlimited Revisions. 100% Copyscape FREE. My Freelancer Profile - 1300+ Reviews. [url removed, login to view] 1200+ Revie Περισσότερα

$55 USD σε 2 μέρες
(983 Αξιολογήσεις)
8.0
subhodipdas

Hi, I am ready to start this project and can rewrite the existing articles in the most flawless manner possible for your teeth whitening business website. I can articles all the contents will be composed perfectly as p Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(205 Αξιολογήσεις)
6.7
$155 USD σε 3 μέρες
(231 Αξιολογήσεις)
6.7
Zackkhan19

--------------------------------R---------E---------A----------D-------------ME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
6.5
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(171 Αξιολογήσεις)
6.8
AgathaGMaiti

“I sell words according to your demands. It’s yours for the asking.” 
My strong belief is that readers should be presented with content that's easy to understand & doesn't challenge with complex language. I look forwar Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(132 Αξιολογήσεις)
6.8
RafNancy

I will provide the highest quality SEO content. I write original articles. I can deliver the voice and style that is targeted at your project needs. I look forward to working with you. Thank you!

$94 USD σε 3 μέρες
(194 Αξιολογήσεις)
6.7
aevalentino

Hello - I'd certainly love to take a look at what you have. My approach to writing is based upon taking chances as far as being ultra creative and ultimately making a significant impact on that reading moment in a pers Περισσότερα

$380 USD σε 12 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
6.9
Amit222

Sir. Let's make the professional deal with an experienced writer. Looking forward for your positive response. If you want further information, Come & let's Chat now. Here is my portfolio link [url removed, login to view] Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(154 Αξιολογήσεις)
6.4
Ryanreynolds1

I have got your job posting and I am very much interested in working on your project. I am a pro blogger and content provider with more than 3 years working experiences of blog writing, Posting and SEO. So, I think you Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
6.2
PhDProfessional

Greetings! I'm a highly skilled writer with experience in the business, consulting, marketing and management sector. My talent for producing compelling and original creative content is enhanced by years of experienc Περισσότερα

$210 USD σε 5 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
6.4
ataamb

Hi, “I am the best”, “I am capable of”, “expect no plagiarism”, or “I’m a native speaker”. Ah, the clichés! You must be enjoying these. Right? A shrewd writer with a creative mind always uses his “acumen” with an e Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(167 Αξιολογήσεις)
6.3