Κλειστό

Content Writing - Long term

Write articles and content for a educational website. You will need to be creative and have a strong command on English language.

Please be ready with your sample works before bidding.

Happy bidding :)

Δεξιότητες: Επανασυγγραφή Άρθρου, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου, Copywriting, Ghostwriting

Δείτε περισσότερα: long term article writing, long term report writing, writing content 100 words, dutch writing content, writing content sms, fitness article writing content, translate athens language english, term work writing, ancient language english translation, writing content auction website, install joomla language english, web content urdu language, ancient language english translator, term article writing

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) New Lynn, New Zealand

ID Εργασίας: #12183373

22 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο ₹5250 γι' αυτή τη δουλειά

Webcont247365

Hi! With the best-proven records on [url removed, login to view], I can definitely assure you that I will provide you with grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, keyword-rich, Google-friendly and 100% original Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(1184 Αξιολογήσεις)
8.5
rajat07me

Being a platinum level expert [url removed, login to view] author and with over 7 years of writing experience, I am pretty confident that I can get this job done. So far I have done contents for more than 500 sites including test Περισσότερα

₹5500 INR σε 2 μέρες
(1617 Αξιολογήσεις)
8.6
mohds2

Hello, My bid is for High Quality content. Unlimited Revisions and 100% Copyscape FREE. Being a expert author and having 8 years of writing expertise. Samples 1)[url removed, login to view] Περισσότερα

₹2777 INR σε 3 μέρες
(1352 Αξιολογήσεις)
8.3
creativeseocont

Greetings from Creative SEO Content! I came across your requirements and am delighted to get the opportunity of responding to it with proper solutions. We have written thoroughly researched and information-rich pa Περισσότερα

₹1500 INR σε 3 μέρες
(378 Αξιολογήσεις)
7.4
subhodipdas

Hi, I am ready to start this project and can deliver high quality contents in the most flawless manner possible for your educational website. I can ensure all the contents will be composed perfectly as per your require Περισσότερα

₹7000 INR σε 3 μέρες
(226 Αξιολογήσεις)
6.7
adityb8934

Hello, I am a full-time freelancer and I have around 4 years of experience in articles/blogs/product description writing. Please see some online sample work at:- [url removed, login to view] https://www Περισσότερα

₹7777 INR σε 10 μέρες
(134 Αξιολογήσεις)
6.5
Genuinewrtrs

Hello, I have over 7 years of experience in content writing. I've created several articles, blogs and website content for educational website. I am happy to share my samples with you. Kindly message me for the Περισσότερα

₹1500 INR σε 3 μέρες
(262 Αξιολογήσεις)
6.4
Arjun1106

Hey Friend! I can absolutely help in your project. Content Writing is my passion, and that’s why I am among the TOP FREELANCERS on this website in this domain. Please visit the following link to see my reviews: ht Περισσότερα

₹10000 INR σε 3 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
5.9
wordchain3

GOOD DAY! We fully understand that you’re in need of a dependable freelancer who can write professional, SEO-friendly, and 100% unique web content on an education website. Wordchain is a reliable team of experienced Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
5.7
DdHardy

"Articles can help a business grow significantly. Providing brand recognition and giving potential clients the information that they need to make an informed decision, I can help you by providing first-rate content tha Περισσότερα

₹1750 INR σε 3 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.5
umraoz

I am a Native Writer, Editor / Proofreader and a re-writer. WRITING – EDITING – PROOFREADING - RE-WRITING REDUCTION OF PLAGIARISM - IMPECCABLE GRAMMAR MY BLOG: [url removed, login to view] Ongoing work includes: • Swe Περισσότερα

₹5000 INR σε 3 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
5.6
rvtechsolution

Hi, I am professional hardworking writer and make sure each and every sentence I write have real quality and unique plagiarism free [url removed, login to view] passed with - 1. 100% unique original text content - articles/blo Περισσότερα

₹3333 INR σε 10 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.1
mssb23

Hello Sir, After checking your small job description I feel I am the most suitable candidate for this job because I have already written contents for educational websites previously. I have a great passion for writ Περισσότερα

₹5555 INR σε 3 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
5.0
sujoy143

Hi there, I am applying for the position of writer. Am a professional content writer with strong background in developing quality contents, social media posts, blog posts, branded copies and press releases. I can use Περισσότερα

₹1750 INR σε 3 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
4.7
Jannatun90

Hi, I am a specialized writer, and I have some skilled article writers. I always confirm the articles while transferring to the client. Do not be anxious about the deadline. I am excited to come for your reply. Thanks Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.6
Zareenrehan

Hello, I have 3 years experience in Articles/Content/Academic writing and assure you that I will provide the quality work on time as per your requirements. I will provide plagiarism free content within the deadlines a Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
4.3
titiamatti

Hi, I am a highly motivated creative writer, working from home on a full-time basis. I have a strong command of the English language and enjoy taking a creative approach to my work. I respect deadlines and work to a h Περισσότερα

₹12500 INR σε 2 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.0
jcthomas47

I can write/ rewrite of technical as well as general articles in a readable manner. Can do research . I am good in content writing also. Timely delivery guaranteed. With technical background and many years of experie Περισσότερα

₹2250 INR σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
3.1
lindagleeson9

You are in luck! I am the best candidate for this project because I am a teacher and I am a journalist; therefore, I have a deep understanding of what your requirements are for writing in an educational setting. I can Περισσότερα

₹2777 INR σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.2
lorena43

Hello, my name is Lorena. I am a bilingual English/Spanish writer. I have written articles on several topics. I guarantee high quality articles with original content and excellent grammar. I also take care of the resea Περισσότερα

₹1750 INR σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
1.4