Ολοκληρωμένο

Content Writing For company website

Ανατέθηκε στον:

LeadMonger

Here is my bid as discussed. I have set up two milestones. The first one will need to be released before I begin work, as you have no feedback or history here at freelancer.com. The second one is released when th Περισσότερα

$160 AUD σε 5 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
6.2

22 freelancers are bidding on average $137 for this job

rajat07me

Being a platinum level expert [login to view URL] author and with over 7 years of writing experience, I am pretty confident that I can get this job done. So far I have done contents for more than 500 sites including test Περισσότερα

$120 AUD σε 2 μέρες
(2043 Αξιολογήσεις)
8.9
Webcont247365

Hi! With the best-proven records on freelancer.com, I can definitely assure you that I will provide you with grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, keyword-rich, Google-friendly and 100% original Περισσότερα

$90 AUD σε 3 μέρες
(1183 Αξιολογήσεις)
8.5
Zackkhan19

----------READ ME--------RANKED BY FREELANCER AS ONE OF THEIR TOP Content and Copywriters...I am a native speaker and a professional Writer/editor (copy, line/substantive, content, and technical editing) and proofreade Περισσότερα

$150 AUD σε 3 μέρες
(159 Αξιολογήσεις)
7.5
dionline

Hi, I have done my MBA in Marketing and worked for six years in McKinsey as a Marketing Strategy Consultant. I have written content for 100+ EBooks, 600+ websites, 1000+ Blogs, 200+ Whitepapers, 350+ Case Studies, 500 Περισσότερα

$220 AUD σε 3 μέρες
(260 Αξιολογήσεις)
7.5
DdHardy

When you are posting web content, you want it to be engaging, informative, and creative enough to draw in your audience. My Internet savviness and interest in reading can help me produce amazing content for your websit Περισσότερα

$250 AUD σε 3 μέρες
(150 Αξιολογήσεις)
7.0
Jannatun90

Hi, I am a specialized writer, and I have some skilled article writers. I always confirm the articles while transferring to the client. Do not be anxious about the deadline. I am excited to come for your reply. Thanks Περισσότερα

$55 AUD σε 3 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
6.3
sn66

Hello, I am highly interested in this project, so please tell me more about your project so I can start ASAP. Waiting for your kind response! Regards, Salma Noreen

$65 AUD σε 3 μέρες
(2048 Αξιολογήσεις)
6.5
raikhan562

Hey, I’ve 5 years of experience in content writing, editing and proofreading. I’m also well versed in SEO techniques, and best practices for content while adhering web standards or have a working knowledge of websit Περισσότερα

$166 AUD σε 7 μέρες
(206 Αξιολογήσεις)
6.9
wordchain3

GOOD DAY! We fully understand that you’re in need of a dependable freelancer who can write professional, SEO-friendly, and 100% unique web content for your website. Wordchain is a reliable team of experienced writer Περισσότερα

$50 AUD σε 3 μέρες
(184 Αξιολογήσεις)
6.7
Arjun1106

Being a PUBLISHED AUTHOR, I understand what QUALITY WRITING is and how to convert an idea, a subject into ENGAGING collection of words. I specialize in Business, Technical, Academic, Commercial, Fiction, and Blog writi Περισσότερα

$138 AUD σε 2 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.3
Aamiya09

Dear Hiring Manager, I would love to write for your Fashion website. I guarantee you to provide well researched, informative, high quality and SEO optimized articles and content for your website, blogs, product revi Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
5.9
richardwickham44

I can be the ultimate choice for all your writing solutions. Everyone in this profession has their own expertise, so do I have, but I believe in versatility. I try to experiment everything therefore, I welcome my eve Περισσότερα

$55 AUD σε 2 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.6
atulsachdeva76

Dear Sir I have a great passion for writing and making unique content. I have a clear concept about writing content. I've written a number of articles, blogs, and website contents, research proje Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
5.2
badarhayat321

Hey, I'm flexible, quick to pick up new skills and eager to learn from others. Your job posting state that you are in search of resourceful individual, which describes me exactly. My personable and professional attit Περισσότερα

$166 AUD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.2
ngyemapius

am a great writer and i have read and understood your requirement for this expression of getting a qualified and proficient writer . i am ready, willing and available to work on your assignment with the best quality an Περισσότερα

$111 AUD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
3.9
quadrigodigital

Hello, I am a professional content developer and blog writer with an extensive experience of 8 years. I am experienced in developing content for newsletters, press releases, websites, Articles, journals, publications Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.1
prithvionearth

Hi I'm a native English speaker and have been working as a writer and proofreader for 4 years now. I would love to work with you and help you with content development. Currently, I’m working as a content developer at Περισσότερα

$100 AUD σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.4
BrandonRoss

Let's get creative! I am a professional, full-time editor and published writer with a Master's Degree in writing. I love working with the written word, and I own a business that allows me to do just that. More than jus Περισσότερα

$255 AUD σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.8
sguruprasad

Allow me to partner with you in this project, I shall bring your vision forward through my dedicated efforts and time. Let's make a deal already!

$155 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sammykobilo

I am an excellent writer with over 5 yrs experiences. I guarantee quality, originality, adeptness in following instructions and timely delivery. I will do an excellent job for you.

$222 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0