Κλειστό

Content Writing - 14/10/2016 10:24 EDT

Blogging for [url removed, login to view] and our social media [url removed, login to view]+NY1MinuteNewYork

[url removed, login to view]

twitter

#ny1minute

Δεξιότητες: Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου, Copywriting, Ghostwriting

Δείτε περισσότερα: writing content affiliate website, writing content projects, writing content music website, writing content 100 words, dutch writing content, writing content sms, fitness article writing content, writing content auction website

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) New York, United States

ID Εργασίας: #11788778

29 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $938 γι' αυτή τη δουλειά

rajat07me

Being a platinum level expert ezine author and having 6 years of writing expertise, I am fully confident that I can deliver you high quality, plagiarism free, seo friendly and error free blog posts within the earliest Περισσότερα

$750 USD σε 5 μέρες
(1541 Αξιολογήσεις)
8.6
Webcont247365

Hi! With the best-proven records on freelancer.com, I can definitely assure you that I will provide you with grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, keyword-rich, Google-friendly and 100% original Περισσότερα

$833 USD σε 7 μέρες
(1138 Αξιολογήσεις)
8.5
writingcompany87

Writing is an art. Besides a clear command of all aspects of the language, my impeccable writing is largely fuelled by an insatiable passion and love for the written word. I think this is what gives me an edge over man Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(436 Αξιολογήσεις)
8.0
mohds2

Hello, My bid is for High Quality content. NOTE: Unlimited Revisions. 100% Copyscape FREE. My Freelancer Profile - 1300+ Reviews. https://www.freelancer.com/u/mohds2.html 1200+ Reviews - With 8 Years Of Περισσότερα

$805 USD σε 4 μέρες
(1332 Αξιολογήσεις)
8.3
Sadya

Hey, If you want your content to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very mu Περισσότερα

$1184 USD σε 20 μέρες
(443 Αξιολογήσεις)
7.6
AgathaGMaiti

“I sell words according to your demands. It’s yours for the asking.” 
My strong belief is that readers should be presented with content that's easy to understand & doesn't challenge with complex language. I look forwar Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(141 Αξιολογήσεις)
7.1
subhodipdas

Hi, I am ready to start this project and can deliver high quality content in the most flawless manner possible for you. I can ensure all the contents will be composed perfectly as per your requirements. Making them inf Περισσότερα

$750 USD σε 20 μέρες
(206 Αξιολογήσεις)
6.7
saniafashion1

I try to ensure that my passion for writing comes through in what I write and I am dedicated to being the best writer I can be. I'm always looking to expand my horizons by learning new writing styles and genres and tak Περισσότερα

$833 USD σε 3 μέρες
(214 Αξιολογήσεις)
6.8
aevalentino

Hello - I would love to write for you. Certainly a fun topic, I know that I can create engaging and exciting text that will help draw readers further into the site. I actually regularly write for a series of dating and Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
7.0
kalikisiva

Greetings, I'm a seasoned native English writer with a strong background in professional writing, ability to craft fresh and excellent pieces that interest and involve readers while maintaining a fluid voice as well Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(182 Αξιολογήσεις)
6.8
$1250 USD σε 20 μέρες
(190 Αξιολογήσεις)
6.8
Ryanreynolds1

I have got your job posting and I am very much interested in working on your project. I am a pro blogger and content provider with more than 3 years working experiences of blog writing, Posting and SEO. So, I think you Περισσότερα

$751 USD σε 20 μέρες
(104 Αξιολογήσεις)
6.4
workingPhoenix

I am a specialist in writing content for websites. Here is an example: http://espsofttech.com/workspace/new_html/# I am a hard working freelancer with 5 Star rating so far from 65 clients and counting. I am highly q Περισσότερα

$750 USD σε 20 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
5.6
Arjun1106

Hey Friend! I can absolutely help in your project. Blog Writing is my passion, and that’s why I am among the TOP FREELANCERS on this website in this domain. Please visit the following link to see my reviews: https Περισσότερα

$750 USD σε 3 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
5.8
dgapscom

Hello, I’m Hajrah, an environmental researcher and professional SEO friendly article writer. I have 6+ years of experience in SEO content writing, online reporting and Academic Writing. Your content will be SEO frien Περισσότερα

$1263 USD σε 10 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
5.6
jessilisa

Hi there! I am an English speaking writer from the United States with years of professional writing and editing experience. I have great experience in writing content for different blogs and websites. I can write k Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.2
stephen4real2011

Hi,  I am Steph, a graduate with a bachelors degree in Mechanical Engineering. I am a prolific writer who has written Articles, Blog Posts, Product Descriptions (Features and Reviews), eBooks and Web Contents for a w Περισσότερα

$750 USD σε 1 μέρα
(30 Αξιολογήσεις)
5.2
atulsachdeva76

Hello Dear Employer I completely understand your project requirements and have loads of experience regarding content writing, Blogs writing and posting, web content writing, proofreading, fiction and non- fiction aca Περισσότερα

$1138 USD σε 20 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
5.0
jxsarwar

Hey, I charge $0.04 per word for content writing and I am confident that I can get this done for you, My name is Zack and I an expert in content writing, articles, web and research writing, if you are available we can Περισσότερα

$1000 USD σε 5 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.4
otuniyiridwan

Hi! My specialty is writing articles and blog post, although I excel at other writing jobs too. I am a savvy writer and conscious learner with a degree in Metallurgical and Materials Engineering and more than a year Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.4