Ολοκληρωμένο

Content Writing

I run an e-commer cosmetics store that requires regular blog posts. I'm looking for someone whom I can potentially work repeatedly to create content for user engagement and SEO.

Ικανότητες: Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου, Copywriting, Ghostwriting

Περισσότερα:

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #9887836

Ανατέθηκε στον:

coolwriter30

I am extremely confident that I can write professional and engaging articles for your project. I understand that quality content takes time and research, so I will work hard to ensure that you get what you pay for. Περισσότερα

$21 AUD / ώρα
(425 Αξιολογήσεις)
7.6

14 freelancers are bidding on average $27/hour for this job

Webcont247365

Hi! With the best-proven records on freelancer.com, I can definitely assure you that I will provide you with grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, keyword-rich, Google-friendly and 100% original Περισσότερα

$21 AUD / ώρα
(1172 Αξιολογήσεις)
8.5
alibutt2014

A+ WRITER HERE ---- Ready to start this work, expect HIGH QUALITY from me. Looking Forward. Thank you!

$21 AUD / ώρα
(766 Αξιολογήσεις)
8.1
Antiq

Hi, As a former DISNEY SCRIPTWRITER -- I know exactly how to sell ideas and with your store, it's vital that your prospective clients know they are getting the BEST VALUE for their money with your cosmetics products Περισσότερα

$40 AUD / ώρα
(399 Αξιολογήσεις)
7.6
stinaeon

Hi, I am an online marketing expert with an abundance of copywriting experience for companies that need to improve web visibility, connect with customers, and boost sales. I am a SEO specialist, take a creative approac Περισσότερα

$60 AUD / ώρα
(99 Αξιολογήσεις)
6.8
revival786

Hi there, I am a professional writer. Please ask me for samples or check my portfolio (https://www.freelancer.com/u/revival786.html) and reviews to have an idea about the quality of my service. I am highly interest Περισσότερα

$19 AUD / ώρα
(216 Αξιολογήσεις)
6.9
namitajain68

Hello, As an experienced advertising and public relations copywriter with a strong portfolio of blog posts, I can create just the blog posts you require to boost your cosmetics e-store's user engagement and SEO. Pai Περισσότερα

$22 AUD / ώρα
(265 Αξιολογήσεις)
6.6
WordsAlchemy

Hi there, I've helped the best online store of my country to gain the popularity it has right now, it's called "shophive" so I know what kind of blogs google optimizes for e-stores. You can google "shophive" right n Περισσότερα

$15 AUD / ώρα
(147 Αξιολογήσεις)
6.3
saladkapatta

A proposal has not yet been provided

$15 AUD / ώρα
(31 Αξιολογήσεις)
5.1
amyh789

Hi, I can work with you for your required duration of time and have a lot of time to dedicate to the project if needed. I am a British citizen with an English Language and Media degree, and have a lot of work experien Περισσότερα

$20 AUD / ώρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.8
sathighosh88

Dear sir, I'm pretty confident to introduce myself as one of the most reputed writers at this platform. I have vast experience of writing high quality articles and blog posts on different niches. My posts are always 1 Περισσότερα

$18 AUD / ώρα
(12 Αξιολογήσεις)
3.8
yescathyis

I've written for newspapers, restaurants, various business pamphlets, public announcements, speeches, newsletters, blogs, edited books and published an ebook, and more. I also am a female and love cosmetics. I would Περισσότερα

$22 AUD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
0.8
Nuninho

Hey, I'm a professional advertising copywriter with experience working for beauty brands like NIVEA, NIVEA Men, Eucerin and L'Oreal. I would like to help you out with this task, so feel free to hit me with some det Περισσότερα

$61 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
leverage1

What we do is write one article and then re-purpose it many times over with slight modifications for SEO purposes like press releases, classified submissions, social media posts and so on. Would that work for you? Περισσότερα

$25 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0