Κλειστό

Content Writing

42 freelancers are bidding on average $161 for this job

Thoughtfulwrites

I excel in the fields of technical writing and content management projects. I have spent the past five years providing IBM, and a multitude of companies ranging greatly in size, with high quality, innovative technical Περισσότερα

$257 USD σε 3 μέρες
(390 Αξιολογήσεις)
8.3
happymarli

Hi, What is the URL of your HVAC site? May I know the word count needed for that section? My bid is for 1000 words. As you can see I have the highest US English level 3 score among all the bidders. This means your wor Περισσότερα

$141 USD σε 4 μέρες
(1154 Αξιολογήσεις)
8.4
iramrao

HVAC writing Expert. I am native English speaker and professional content writer. I have read your project and understood. I’ve more than 4 years of articles, PR and website contents writing experience. My articles are Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(177 Αξιολογήσεις)
7.9
wordsindustry

BENEFITS OF USING MY SERVICES: COPYSCAPE PREMIUM Report (Mandatory) Grammarly Check Report (Mandatory) Keyword Density Report (Mandatory) Readability Score Report (Mandatory) Free Sample/Test Page (Optional) Dis Περισσότερα

$235 USD σε 3 μέρες
(380 Αξιολογήσεις)
7.7
$164 USD σε 2 μέρες
(393 Αξιολογήσεις)
7.5
shamsulislam

Dear Sir, I have vast experience in Academic writing, Web Content writing, Article writing, rewriting and proofreading academic papers/essays/research papers/ebooks/press releases/product descriptions/medical docum Περισσότερα

$200 USD σε 4 μέρες
(447 Αξιολογήσεις)
7.6
Sadya

Hey, If you want your content to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very mu Περισσότερα

$176 USD σε 5 μέρες
(462 Αξιολογήσεις)
7.6
Gingerninjas

Hi, I am available and ready to work on your website content project. Please review my profile for my experience and feedback. Thanks, Corinne

$120 USD σε 5 μέρες
(129 Αξιολογήσεις)
7.4
Zackkhan19

----------READ ME--------RANKED BY FREELANCER AS ONE OF THEIR TOP Content and Copywriters...I am a native speaker and a professional Writer/editor (copy, line/substantive, content, and technical editing) and proofreade Περισσότερα

$276 USD σε 3 μέρες
(111 Αξιολογήσεις)
7.0
CrusssDaddy

Hi, I am a very experienced copywriter for service companies looking to connect more successfully with their customers. My writing approach combines intensive research with a style that is professional, authoritativ Περισσότερα

$176 USD σε 3 μέρες
(191 Αξιολογήσεις)
7.2
JonnaNueros121

My articles are guaranteed to be original works that satisfy the desired criteria. Regardless of who the audience is, I can deliver the voice and style that you need to complete your project. I have experience writing Περισσότερα

$105 USD σε 3 μέρες
(476 Αξιολογήσεις)
7.6
AgathaGMaiti

“I sell words according to your demands. It’s yours for the asking.” 
My strong belief is that readers should be presented with content that's easy to understand & doesn't challenge with complex language. I look forwar Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(142 Αξιολογήσεις)
7.2
saniafashion1

A proposal has not yet bWhen I work, my first priority is to ensure that my clients are fully satisfied. I manage to do this by putting a strong emphasis on the key points of the subject I am given. No one wants to Περισσότερα

$162 USD σε 5 μέρες
(245 Αξιολογήσεις)
7.0
sheak

Hello! Being an experienced and creative writer with hundreds of excellent reviews on this website, I would love to write high quality, interesting, informative and 100% unique content for you. I am extremely interest Περισσότερα

$164 USD σε 3 μέρες
(193 Αξιολογήσεις)
6.9
writershelby9

Hello, I'm interested in writing unique and properly optimized content for your HVAC company website. I’m very easy to work with. Simply point me in the direction and you’ll be satisfied with my work. 1. Once Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
7.0
Mousumi89

Hey there! I’m so excited to be working on your project. Having handled a variety of writing assignments for the past 4 years, I’m pretty sure that your work will be of the finest quality when I take it under my banne Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(235 Αξιολογήσεις)
6.6
ColtP

This is a bid per 500 words.

$35 USD σε 7 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
6.7
$117 USD σε 2 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
6.7
ladiepre

Hello there! First of all, let me start by wishing you and yours a successful 2017. My name is Pre and I have read your project brief and understand that you are looking for a prolific writer to work on articles for yo Περισσότερα

$164 USD σε 3 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
6.5
$164 USD σε 3 μέρες
(96 Αξιολογήσεις)
6.5