Κλειστό

Content Writing

Hi all.

I'm looking for a copywriter for our project.

The project is related to virtual reality.

Tasks of a copywriter: According to the given topic (associated with virtual reality) find information on the Internet and make an interesting post for Facebook.

The length of the post -about 1000 characters. Need a bright, dynamic and explosive text. A very important question of grammar and proper sentence structure.

Target audience is USA, Canada, so ideally, a native speaker of these countries, but not necessarily.

2 post per week pay 6 dollars(3 for each).

If we have each other arranged, we can discuss hourly rate and the new volume of projects.

Please write in your response- are you ready to do the free test task -to test you ability. After that we can move on to the main works.

Δεξιότητες: Επανασυγγραφή Άρθρου, Άρθρα, Συγγραφή Περιεχομένου, Copywriting, Ghostwriting

Δείτε περισσότερα: pay writing content, aspnet writing content word document, writing content music website, jobs pay dollars hour, part time jobs pay dollars hour, article writing content writer chennai, pay dollars, writing content 100 words, dutch writing content, sites pay dollars article, writing content sms, fitness article writing content, content management system adult pay site, writing content auction website

ID Εργασίας: #11812851

23 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $32 γι' αυτή τη δουλειά

erinkennedy

Hi, I have done similar projects in the past. I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that Περισσότερα

$62 USD σε 3 μέρες
(208 Αξιολογήσεις)
7.0
wordchain3

`GOOD DAY! We fully understand that you’re in need of a dependable freelancer who can write professional, SEO-friendly, and 100% unique articles on virtual reality. Wordchain is a reliable team of experienced writer Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(68 Αξιολογήσεις)
5.7
vikramondesk

Dear Employer, Are you looking for a best article writer? You have just arrived on a perfect bid. I have 9 years experience in Articles/Content/Academic writing and assure you the quality work on time as per your requi Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(40 Αξιολογήσεις)
4.5
Andyteam

Hire me to write SEO friendly articles because it is my field. I have great expertise in turning your ideas to reality. I offer premium package with rush delivery. My contents are original and never outsourced. Thanks Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
5.1
Hoffman24

If you want readable, engaging and accurate copy, then look no further. Translation, Ghost writing, rewriting, Web content, Script writing, copy writing, SEO article and web content is what I can help you with, thanks Περισσότερα

$50 USD σε 2 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.4
NineCortech

Dear Sir, *****Ready to start work immediately!!! We at 9cortech offer full fledge service by staying updated about the importance of content writing, following latest trends and obeying to Google algorithm. In toda Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(15 Αξιολογήσεις)
4.5
$25 USD σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
4.5
Jannatun90

Hi, I am a specialized writer, and I have some skilled article writers. I always confirm the articles while transferring to the client. Do not be anxious about the deadline. I am excited to come for your reply. Thanks Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
3.9
CreativeWords67

Are you looking for a Content Writing Service to complete your writing projects? I have been providing content and article writing services since high school. I create original and good quality content that will help y Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.8
CyborgSouvik

Hi, Myself Neel, Business Development Manager of a Pvt Ltd IT Company and an ex researcher cum software developer of Cognizant, India. We work for plenty of foreign clients (Canada, UK, USA, South Africa, Dubai) and a Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.2
WordPerfect24

Greetings! Do you need readable, accurate and specific content for your project? I am here to help you as a writer.I can assure you the high quality work enriched with creativity.My research skills are highly commen Περισσότερα

$61 USD σε 6 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
3.2
supersystemng

Hello, I like to work on your projects and write articles that will project your aspirations Hire me for concise content writing, re-writing , editting , technical and creative writing services. I will produce cr Περισσότερα

$13 USD σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.6
ling00186

hey, I came to know that you are looking copy writer can who help you to complete your project. I would prove my skill if you give me the opportunity. I think that I will give my best performance. Thank you

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$100 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
osmasamil

İ have virtual reality glass and i made lots of research about it. İ think i can help u

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
justwriter7

Hello dear, I will copywrite your required virtual reality that will be error free, 100% unique, and appealing to the readers. Looking forward to discussing the job... Than

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Drynoch

"Articles are the king of the hill. They fill up blog posts, news websites and virtually anywhere and everywhere else. They can be in a face-melting be wildering variety and array of topics, writing style and skill. Co Περισσότερα

$55 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sikecilajjah212

A proposal has not yet been provided

$15 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shashwat1

Hello Sir, We have gone through the brief about your SEO Requirement and we are very confident that we can deliver ranking with stability within time. We are having sounds expert team of Digital Marketing with ex-emp Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0