Ολοκληρωμένο

Content Writing

Ανατέθηκε στον:

imrannasir1981

Hello, What is the nature of your business? I am very interested in working with you on your projects. I have more than seven years of experience as a freelance writer, specializing in article creation, blog posts, web Περισσότερα

$294 AUD σε 10 μέρες
(131 Αξιολογήσεις)
6.4

43 freelancers are bidding on average $553 for this job

Thoughtfulwrites

I excel in the fields of technical writing and content management projects. I have spent the past five years providing IBM, and a multitude of companies ranging greatly in size, with high quality, innovative technical Περισσότερα

$705 AUD σε 4 μέρες
(378 Αξιολογήσεις)
8.2
Webcont247365

Hi! With the best-proven records on freelancer.com, I can definitely assure you that I will provide you with grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, keyword-rich, Google-friendly and 100% original Περισσότερα

$294 AUD σε 6 μέρες
(1138 Αξιολογήσεις)
8.5
happymarli

Hi, What is the URL of your site? Can you please provide more details about the entire content? As you can see I have the highest US English level 3 score among all the bidders. This means your work will be flawless. Περισσότερα

$700 AUD σε 5 μέρες
(1099 Αξιολογήσεις)
8.4
iramrao

I am native English speaker and professional content writer. I have read your project and understood. I’ve more than 4 years of articles, PR and website contents writing experience. My articles are published on top rat Περισσότερα

$588 AUD σε 10 μέρες
(173 Αξιολογήσεις)
7.8
writingcompany87

Writing is an art. Besides a clear command of all aspects of the language, my impeccable writing is largely fuelled by an insatiable passion and love for the written word. I think this is what gives me an edge over man Περισσότερα

$800 AUD σε 10 μέρες
(438 Αξιολογήσεις)
8.0
desource2012

I won't say I am the best but my broad range of vocabulary makes me unique. I believe in completing the task within time or before if possible. I put my best effort to do whichever task I get, that's my specialty. I w Περισσότερα

$300 AUD σε 3 μέρες
(531 Αξιολογήσεις)
8.1
writingspirit

Hi, I have the experience of curating content for several different sites and can show you samples as well. So, kindly leave me a message and I will upload samples for review plus also we can discuss the project furthe Περισσότερα

$294 AUD σε 4 μέρες
(946 Αξιολογήσεις)
7.8
wordsindustry

A proposal has not yet been provided

$588 AUD σε 5 μέρες
(376 Αξιολογήσεις)
7.6
shamsulislam

Dear Sir, I have vast experience in Academic writing, Web Content writing, Article writing, rewriting and proofreading academic papers/essays/research papers/ebooks/press releases/product descriptions/medical docum Περισσότερα

$550 AUD σε 12 μέρες
(441 Αξιολογήσεις)
7.5
Sadya

Hey, If you want your content to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very mu Περισσότερα

$352 AUD σε 4 μέρες
(444 Αξιολογήσεις)
7.6
zumbamylife

Dear Prospective Employer, Renata invited me to your project and I believe I'd be the perfect fit for this job. I hold a Bachelor of Business Administration in Finance with a Minor in English and Creative Writing. I Περισσότερα

$600 AUD σε 15 μέρες
(137 Αξιολογήσεις)
7.6
CrusssDaddy

Hi, I am a very experienced copywriter for companies looking to connect more successfully with their audience. My writing approach combines intensive research with a style that is professional, authoritative and des Περισσότερα

$647 AUD σε 7 μέρες
(189 Αξιολογήσεις)
7.2
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

$250 AUD σε 3 μέρες
(460 Αξιολογήσεις)
7.6
Zackkhan19

--------------------------------R---------E---------A----------D-------------ME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Περισσότερα

$805 AUD σε 10 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
6.9
AgathaGMaiti

“I sell words according to your demands. It’s yours for the asking.” 
My strong belief is that readers should be presented with content that's easy to understand & doesn't challenge with complex language. I look forwar Περισσότερα

$550 AUD σε 10 μέρες
(141 Αξιολογήσεις)
7.1
saniafashion1

I try to ensure that my passion for writing comes through in what I write and I am dedicated to being the best writer I can be. I'm always looking to expand my horizons by learning new writing styles and genres and tak Περισσότερα

$747 AUD σε 10 μέρες
(215 Αξιολογήσεις)
6.8
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in Περισσότερα

$588 AUD σε 10 μέρες
(191 Αξιολογήσεις)
6.8
$588 AUD σε 10 μέρες
(257 Αξιολογήσεις)
6.9
fazygull

Greetings! If you are looking for simple regurgitated material please do not select me for the job. I am a professional. I do high level, top of the line writing with excellent grammar. If I am given a reasonable time- Περισσότερα

$300 AUD σε 10 μέρες
(209 Αξιολογήσεις)
6.8
aevalentino

Hello - I would love to find out more about the company and what precisely is involved! My approach to writing is based upon taking chances as far as being ultra creative and ultimately making a significant impact on t Περισσότερα

$811 AUD σε 15 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
7.0