Ακυρώθηκε

About 5000 words rewrite needed -- 2

Criteria needed are these:

Rewritten word must be clear to understand

Good English construction

Must pass plagiarism (file is heavily plagiarized)

Budget is 4aud per 500 words

Someone with a good turn around.

I will send files in batches

I will prefer someone from the English speaking country

Ικανότητες: Επανασυγγραφή Άρθρου, Article Writing, Ghostwriting, Τεχνική Συγγραφή

Περισσότερα: rewrite words software, rewrite words symbols, software rewrite words, rewrite words articlecharge, rewriter needed asap1per words, good turn based browser game, free rewrite words, article rewrite words, recommend good turn based browser game, rewrite words database, rewrite words different words, rewrite words times, rewrite words translator, bot rewrite words, rewrite words

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 147 αξιολογήσεις ) Ilasa-Ekiti, Nigeria

Ταυτότητα Εργασίας: #10929189

1 freelancer is bidding on average $10 for this job

$10 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0