Ολοκληρωμένο

Company Report

Report about a company,

1. An organizational chart that reflects the company’s structure is useful in understanding your company. To the extent that your research allows, provide an organizational chart that shows the general structure of your company

2. Opportunities and Threats (WC)

Based on your macro environmental analysis, industry analysis (Porter’s five forces model), and competitor analysis (strategic group), Identify the major opportunities and threats your company is facing. Use a table to summarize the major opportunities and threats for your company (in other words, opportunities and threats summarized here are for your company). Ensure you provide supporting evidence for the threats and opportunities.

Ικανότητες: Article Writing, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing

Περισσότερα: report writing opportunities, model report writing, model of report writing, general report writing, environmental writing, the structure of an academic writing, academic report structure, academic group, threats, organizational chart, industry analysis, competitor analysis, report chart, industry research report, words analysis report, organizational structure company, macro report, analysis report company, strategic analysis report, report analysis words, writing strategic analysis, analysis company, strategic analysis, organizational analysis, writing analysis report

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Chicago, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #6301530

Ανατέθηκε στον:

piscespalio

Hello.. I have written many assignments on Porter's Five Force Model.. Could you please share the company name so that I can start doing your assignment?

$100 USD σε 3 μέρες
(312 Αξιολογήσεις)
6.9

18 freelancers are bidding on average $118 for this job

sdk2788

Greetings! I would love to work with you on this project! My highest reviews in the field of academic, report and dissertation writing on this website (more than 1375) speaks about my experience and credibility in this Περισσότερα

$70 USD σε 2 μέρες
(1272 Αξιολογήσεις)
8.7
xazoo

Hello! We would love to help you in writing this report, please reply back to discuss further. Looking forward to hear from you soon. Thanks!

$130 USD σε 4 μέρες
(470 Αξιολογήσεις)
8.0
stranger0090

Greetings, A professional academic expert is here to deliver. I can start right now and I assure you quality work on time. Thanks

$90 USD σε 3 μέρες
(422 Αξιολογήσεις)
7.1
Sadya

Hey, If you want your assignment to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very Περισσότερα

$250 USD σε 6 μέρες
(167 Αξιολογήσεις)
6.9
ameenulhaq66

A proposal has not yet been provided

$64 USD σε 3 μέρες
(167 Αξιολογήσεις)
6.6
Amit222

Hello Sir, don't go too far in search of a highly experienced academic writer.I am academic writer with years of experience writing reports, Management Dissertation, PhD level research paper,Literature Review, Financia Περισσότερα

$200 USD σε 4 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.2
AgathaGMaiti

“I sell words according to your demands. It’s all yours.” 
Hello! It is very open to all of us that the demand for content is increasing dramatically day by day. Contents are pulling our educated, smart generation rush Περισσότερα

$200 USD σε 4 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
5.7
braincenter

I write plagiarism free papers in academic writing, medical writing, article rewriting, report writing, proofreading, editing, business plans, business analysis, accounting, human resources, entrepreneurship, risk mana Περισσότερα

$147 USD σε 3 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
5.7
crispwriter

Academic writer is ready to present the best writing services. I am intended to provide high quality work that meets your requirement completely, Hire me to build the new business relationship.

$100 USD σε 3 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.4
imrannasir1981

Hello, I am individual writer who can turn this assignment around for you very quickly. I have an extensive experience in academic writing and I am familiar with APA, MLA, Chicago and Harvard citations. I did MBA and Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
5.1
wale4luv544luv54

Hello, I have done this project several times. For Walmart , For AirAsia. I can deliver top notch on this project , please hire me

$83 USD σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
4.6
amjadaliicp

Hi, I am highly qualified and experience able in this field. I have talented skill to solve your projects within your time and just as per your budget. I can assure you about ZERO Plagiarism work. Give me a chance to j Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
4.2
mungaiwamukui

Dear Sir/ Madam, Am offering the best quality available services according to your budget. I have over 5 years of Research experience and project writing, within which I have handled over 6000 projects for native clie Περισσότερα

$60 USD σε 2 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
3.6
asd02

Hello Sir I am very interested in this project. I am an academic writer and researcher with 3+ years of experience and aware of various referencing formats including Harvard. I provide 100% plagiarism free writing w Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.4
dipu1111

Dear Hiring Manager I am interested to work on your project and have the necessary skills and experience required. My educational background is from economics and had to do business analysis for my profession. Lets d Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.8
kenmoitui2

I have excellent grammar and proficient with all citation styles namely Oxford, Chicago, APA, MLA and Turabian. I deliver high quality essays and meet my deadlines . I have written over 100 papers on SWOT Analysis, as Περισσότερα

$45 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.2
habeebrasul

Being a sales & marketing professional, on behalf of my practical experience i can be very useful candidate for this project who have practical knowledge related to your subjected material.

$88 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aihsan2332

I am an engineer and project management & marine engineering specialist. I have done Masters in Business Administration and can easily complete your task with quality and perfection.

$50 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.0
modhejiezack

A proposal has not yet been provided

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0