Κλειστό

Academic Writing

44 freelancers are bidding on average $1023 for this job

sdk2788

Greetings! I would love to work with you on this project! My highest reviews in the field of content (article), academic, report and dissertation writing on this website (more than 1400) speaks about my experience and Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(1953 Αξιολογήσεις)
9.2
topacademics

A proposal has not yet been provided

$789 USD σε 20 μέρες
(622 Αξιολογήσεις)
8.2
Sadya

Hey, If you want your content to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very mu Περισσότερα

$789 USD σε 20 μέρες
(559 Αξιολογήσεις)
7.9
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

$1184 USD σε 20 μέρες
(827 Αξιολογήσεις)
8.1
gauravsaggi

Dear Sir/Madam, We have Completed 200+ LEGAL projects on Freelancer related to CONTRACTS, PATENTS, TERMS OF WEBSITE, LEGAL RESEARCH and IT LAW. We also have access to LEXIS NEXIS and TOTAL PATENT. We have a full ser Περισσότερα

$1052 USD σε 20 μέρες
(514 Αξιολογήσεις)
7.9
ibarena

Hello. I've been creating content online since 2003 and specialize in providing quality content that engages the reader. I have extensive experience working on law articles so I believe i can deliver expert, plagiar Περισσότερα

$833 USD σε 10 μέρες
(627 Αξιολογήσεις)
7.8
coolwriter30

I am extremely confident that I can write professional and engaging articles for your project. I understand that quality content takes time and research, so I will work hard to ensure that you get what you pay for. My Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(516 Αξιολογήσεις)
7.7
crispwriter

A proposal has not yet been provided

$770 USD σε 8 μέρες
(277 Αξιολογήσεις)
7.5
dionline

Hi, I have a team of Licensed Legal Experts who have drafted agreements for more than 200 companies. I would like to work on this project. You can check my reviews on Freelancer. Since I want to build my reputation on Περισσότερα

$1184 USD σε 20 μέρες
(273 Αξιολογήσεις)
7.4
samin59

Meet the perfect match for your project. Please contact for quality and result oriented services. Regards

$1184 USD σε 20 μέρες
(312 Αξιολογήσεις)
7.2
RafNancy

Being an experience academic writer and well researcher. I am 100% confident I can do this project perfectly. I have already written PhD and Master's Level Paper for UK and US Students and I can easily work on it. I am Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(435 Αξιολογήσεις)
7.4
erinkennedy

Hi mate, My aim is to establish myself as one of the most reliable providers and I believe that the only way to achieve this is by Buyer Satisfaction.I assure you the quality of the work will be beyond your expectatio Περισσότερα

$750 USD σε 20 μέρες
(385 Αξιολογήσεις)
7.6
sheak

Quality writer at your service,please consider my bid for high quality work on time. Hi, Are you little worried and finding freelancer for your task, i am here to deliver beyond your expectations. Award me project with Περισσότερα

$750 USD σε 20 μέρες
(388 Αξιολογήσεις)
7.6
MRaza123

Hello Sir, I'm a professional and experienced academic writer as you can see through my profile and portfolio. I've been working for several companies and clients for their assignments and projects. I'm also considered Περισσότερα

$750 USD σε 5 μέρες
(244 Αξιολογήσεις)
6.9
AgathaGMaiti

“I sell words according to your demands. It’s all yours.” 
Hello! It is very open to all of us that the demand for content is increasing dramatically day by day. Contents are pulling our educated, smart generation rush Περισσότερα

$1500 USD σε 10 μέρες
(129 Αξιολογήσεις)
6.8
keivynkevo

I am a qualified lawyer in Kenya. I am versed with common wealth jurisprudence including U.K, Australia, India etc. I guarantee a good job upon receiving all the details and the scope of this work. Upon undertaking Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(110 Αξιολογήσεις)
6.5
Amna22

Hi! I am a doctor and an experienced writer. I am quite interested in your project. I will provide you with thoroughly researched and superlative content on the given topic. Being an expert web-researcher I will provid Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(272 Αξιολογήσεις)
6.8
naveed349

Hi, I am a proficient academic writer and have written lots of case studies, essays and reports on various niches. I can provide you 100% unique, quality and original contents without spelling, grammar or punctuatio Περισσότερα

$750 USD σε 30 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
6.2
SEOTop10Ranking

Hello, I'm a seasoned native English copywriter with over ten years of experiences and I have clients all over the US, UK. I can do your project efficiently and timely. I am currently on the lookout for long term clien Περισσότερα

$1200 USD σε 10 μέρες
(126 Αξιολογήσεις)
6.3
palinco2003

I am a professional and an experienced academic research writer; English is my native language. I had my education with background in the British English curriculum. I have been an academic writer for 9 years and have Περισσότερα

$844 USD σε 20 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
6.0