Κλειστό

Tutor student

11 freelancers are bidding on average $120/hour for this job

brennaclarine

Hello, I am NOT a teacher, but I am a very academically skilled high school graduate who is experienced with helping/tutoring other students. I am more experienced with the ACT than with the SAT. Just to give you an Περισσότερα

$20 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
webdeveloper140

Hi! I am new user in Freelancer. 3 years experiences in teaching. I need a review because i am new user in Freelancer. Please check my works. Please contact me Skype: biochemistry374

$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
brigregory

Lab Assistant/Receptionist The Sage Colleges - Troy, NY-August 2013 to December 2015 August 2013- Present I work as a lab assistant for a professor at The Sage Colleges. This was part of a Work-Study opportunity. Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Newforce

Hello there, we can work on this project at most reasonable price with no compromise on quality and customer service. We have successfully completed similar projects in the past and having gone through your requirement Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mannukumari

Hi , My name is Mannu and I have approx 10 years of experience as BA and Software Testing. My experience includes handling the project(STLC) from initiation till closure. Have got rich experience working on Mobile, Περισσότερα

$20 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$15 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
samuelbejarano3

A proposal has not yet been provided

$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
thomaskey

A proposal has not yet been provided

$18 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Ubagah

A proposal has not yet been provided

$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
makelifeaparty8

A proposal has not yet been provided

$1111 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hassanknj

i have had experience in tutoring before add to that that my maths grade is 600 approx in maths on the old sat which is higher than 74% of the ones applying to SAT in that time

$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0