Κλειστό

menu restaurant with after effect

47 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο €154 γι' αυτή τη δουλειά

mssahni

Hello, Welcome to Video@Click - A brand by Sharpimage Animations The best reference you might like is below, Have a look and share your thoughts on it. [url removed, login to view] Portfolio https://vimeo Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(125 Αξιολογήσεις)
7.4
xandercorp

PICK ME, PICK ME, I'M AWESOME! :D Portfolio: [url removed, login to view] My name is Alex Lascu, I'm 29 and I've been working as an animator, motion graphics artist and video editor for over 5 years. I have Περισσότερα

€350 EUR σε 12 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
7.1
ami3dwork

Dear Sir/Madam, We are working with [url removed, login to view] form last 4 years. We have team of 8 artists in our company. We have huge list of our satisfied client. You can check it on my profile. Here is some sample video link Περισσότερα

€189 EUR σε 8 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
6.9
youroutsourcer1

Hi, We are a team of creative 2D animators and Illustration artist and we have served many clients at this and other freelancing portal. We have created 300+ videos for 80+ clients in 40 countries around the world in Περισσότερα

€180 EUR σε 5 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
7.0
VideoJeeves

Hello, We can surely produce you customized after effect animated video for a menu of new restaurant. It is important for us to know about yours envision. We’re experts and have dedicated teams to complete any type Περισσότερα

€250 EUR σε 15 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
6.4
kingjoon

Hello, We are a team with more than 14 years of experience in 3D design and 3D photorealistic visualization. We have done many similar projects in the past, check out our portfolio here: https://www.freelancer. Περισσότερα

€500 EUR σε 5 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
6.1
Shroomstudios

Hello, We are Shroom Studios specializing in Animation, Vfx and Advertising. We have a pool of some really wonderful and talented artists for 3d Production. After learning about your project, I'm confident that our Περισσότερα

€200 EUR σε 6 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
6.3
uneekin

Hi Sir, I have read your project description carefully, and I think our company is best for you project, Before further discussion please have a look at our previous projects in giving below link: [url removed, login to view] Περισσότερα

€110 EUR σε 2 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
6.5
mabozaidvw

Hello I will create professional little movie for a menu of restaurant. Please contact me to send samples to you. Best regards Mabo

€200 EUR σε 8 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
6.1
jsddesign

Hello, I can create this animation for you. Please contact me for more details about the project. Thank you Dragan

€150 EUR σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.8
bluepixeljo

Hi, Our work samples tells about our capability on behalf of us. Please watch the links below: [url removed, login to view] [url removed, login to view] For more samples, please watch www.vimeo.c Περισσότερα

€100 EUR σε 3 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
6.0
onyxstudioz23

Hello, Kindly don't ignore our Bid before going through our portfolio. We would love to work with you on your project as we have gone through your project description and understand the job [url removed, login to view] are the Περισσότερα

€200 EUR σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.5
lukaparac

Hey, my team and I can help you with your project in a timely manner (including FREE revisions until you are 100% satisfied)! That golden badge you see on my profile proves that we are members of the Preferred Fre Περισσότερα

€150 EUR σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.4
videosexplainer2

Hello, We are VE (Videos Explainer) a team of creative animators and storyboard artist. As I was going thought from your “menu restaurant with after effect” project and after reviewing every single detail, We wi Περισσότερα

€200 EUR σε 5 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.7
S4itatel

Hello! My name is Pavlo and I am a part of the small production company with excellent reputation and happy client's feedbacks! Here are some of my previous works: [url removed, login to view] http Περισσότερα

€166 EUR σε 5 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.1
suvro3ds

I am a Creative Director as well as Senior Sales Consultant with expertise in logo, video and whiteboard [url removed, login to view] with VideoJeeves which is among the top Explainer video production houses. I have a 5 year e Περισσότερα

€60 EUR σε 2 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.0
Animationandmore

Sir..This is truly a perfect job for us. We specialize on animation. Please take a look at my portfolio. I'm confident that my team will beat anyone here on quality and art by a mile. I hire award winning artists. You' Περισσότερα

€166 EUR σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.2
MasterF

Hi! I have 3 years experience in Motion design and VFX Here are some examples of my previous works: [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] Περισσότερα

€100 EUR σε 3 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
5.4
SoniaTe

Hello there Thanks for the opportunity to submit a proposal on your job and for taking time to look over it. My name is Sonia and as the head of a commercial production group , expertise in promotional videos and co Περισσότερα

€166 EUR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
5.0
andreysorokin

Hello! My name is Andrey. I work in Adobe After effects over 3 years Would like to work on you project and develop animation for you. I had experience in: - video editing - logo animation - illustration animat Περισσότερα

€166 EUR σε 10 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.0