Ακυρώθηκε

create pdf from google sheet on modile device

6 freelancers are bidding on average $335 for this job

prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

$257 USD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.8
aarvtech

Hello, Greetings !!! I am very much confident to do this job as I have more than 4+ years of strong experience in Mobile App Development. Please elaborate your requirements in more detail so that i can start my wo Περισσότερα

$626 USD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.7
myappsdevelopers

Hello Hiring Manager, I am representing an award winning Web & Mobile Application development company We do mobile apps development, android apps development , ios apps development , iphone apps development a Περισσότερα

$250 USD σε 15 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.7
elie92827

Hello poster! First of all thanks for your great job. After I see your article and I knew that this job is very suitable for me. I will not boast. But the process will validate my ability to work with you. I'd l Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.2
$500 USD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
1.2
abhishekbochiwal

hi, please discuss in detail the entire task. I perhaps will be able to help. I await your inputs Thanks

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cellsoft

hi, we have worked on many websites that can communicate with mobile apps. actually it needs API for communication between mobile apps and website. we can do it perfectly. i can also show u some samples. we can do Περισσότερα

$222 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0