Κλειστό

android

29 freelancers are bidding on average R$1908 for this job

aistechnolabs

Greetings !! Thanks for the opportunity. AIS Technolabs (Expert Android App Developers) is a dedicate team with over 5 years' experience and a strong workforce of 240+ Professionals. Understanding: - I have gon Περισσότερα

R$8139 BRL σε 30 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
8.5
R$1578 BRL σε 10 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
7.8
sphinxsolution

Hi, I hope you are doing well, This is Kunal, we are running small setup of 110+ in-house developers and designers,who have developed more than 300 applications so far for our clients all around the world. We Περισσότερα

R$2500 BRL σε 25 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
8.0
Beautistar

Hello, sir. I have read your project description carefully and realized that it is the right project for me. I have rich experience of several years in iOS and Android app development using Obj-C/Swift & Core Java. Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
7.7
KESHAVINFOTECH

Hi Thanks for your valuable time. :-) Just reply with 'Yes' and We will come up with a. Detail project plan with our comments/queries. b. Best-feasible-real COST & TIMELINE Latest Apps : [login to view URL] Περισσότερα

R$2250 BRL σε 40 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
7.9
R$1666 BRL σε 10 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
7.6
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

R$3000 BRL σε 30 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
7.4
bondwp322

Hi, Dear Employer! How are you? I read your description carefully and understand your requirements fully. I am really interested in your project. I am 100% sure i can do this. Sure, I will support free bug fixin Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
6.6
yashtechsolution

Hello, I am reaching out to you regarding your post on FREELANCER in which you need to develop an app. As the requirements mentioned for your app, I would like to work on your project. Development is not just ab Περισσότερα

R$1500 BRL σε 10 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.8
shreeyait

Hello Sir, Hope you are fine there. We are having good experience with Mobile App projects and the reason we came across here to give the best output to your project with supreme quality. We have developed Περισσότερα

R$780 BRL σε 15 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
6.3
FutureTechno1

Hi there, I’d like to be considered for your job position. I’m a Web Developer with a strong background developing with back end & front end. I can turn your requirement in a way that represents your brand and appe Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.4
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

R$2319 BRL σε 12 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.3
shibin123sl

Hi, Hope you are doing good, We went through project description. We are ready to build an Android App with your requirement. We have strong team for website dev as well as mobile App development. Please provide d Περισσότερα

R$1888 BRL σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.9
DineshLSonkusare

Hello we are pinnaculum infotech pvt. ltd. having 10 android developer. Mob Apps by us: [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

R$1000 BRL σε 25 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.9
eagleblackdesign

Hello! We are a creative web/mobile development team with experience in creating custom apps with complex interfaces, web API integrated dashboards and 2d games. We can send you an example video with quick run through Περισσότερα

R$2550 BRL σε 21 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.8
niharikyadav09

Hello I have 5+ Year experience on IOS of Android, Apple Watch, iPad, Windows Mobile, Windows Phone, I have 20+ expert developer. you can check my portfolio. If you entrusted you can chat with me.

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.5
deven19

Hello, I am Devendra Chauhan and have 10 developer with 4+ year work experienced in their skill's, my portfolio will express my work quality that is very important for every deal between you and me, and my mission i Περισσότερα

R$2631 BRL σε 25 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.9
R$766 BRL σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.9
mobileappsites

Dear Client, Greetings !! Thanks for providing us a chance to discuss this project. We have gone through your initial requirements. We have good expertise in this field and confident to provide you best quality Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.7
R$1666 BRL σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.4