Κλειστό

Write an Android application

45 freelancers are bidding on average R9786 for this job

sphinxsolution

Hi, I hope you are doing well, This is Kunal, we are running small setup of 110+ in-house developers and designers,who have developed more than 300 applications so far for our clients all around the world. We Περισσότερα

R15000 ZAR σε 25 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
8.3
JoomlaVogue

Hello Sir, First of all, we would like to tell you how we will initialize the project with you Please have a look at our portfolio for Mobile App and Unity Game based projects: [login to view URL] Περισσότερα

R8750 ZAR σε 20 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
7.6
AImobile

Dear sir. I have read your job posting carefully and become very excited. I have rich experience on Android and iPhone programming. I have done eBook, google maps, social app, scanner pro,taxi app, whatapp and etc.. Περισσότερα

R12631 ZAR σε 20 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
7.1
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

R7731 ZAR σε 20 μέρες
(166 Αξιολογήσεις)
7.4
mitss

hello we are more than 6 + year experienced programmer team & we provide you our best Quality App, beyond your desires with Long terms tech support & [login to view URL] provide me your Android Studio app requirement docu Περισσότερα

R38888 ZAR σε 45 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
7.6
pinelg1029

Hi, My name is JIN, an experienced android and ios native app developer with 5 years experience in social, business, photo&video, AR apps and so on. I also have good experience in developing frontend/backend system, Περισσότερα

R10000 ZAR σε 20 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
7.4
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement and I have great experience working on -Native: iOS, Android (Objective-C, Swift, Java), PhoneGap, JNI, NDK (C/C++),Cocoa, Cocos2d game engine, OpenGLES, c Περισσότερα

R13917 ZAR σε 10 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
7.9
xiaomingming

How are you? I am a Mobile App developer and have 5 years experience of program develop. also I have rich develop experience with XCode, Android studio, Eclipse, Xamarin,PHP Storm and have developed many apps . Περισσότερα

R8750 ZAR σε 20 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
7.4
aarvtech

Hi there, Greetings !!! I am very much confident to do this job as I have more than 5+ years of strong experience in Android and iPhone App Development. I have a complete knowledge of and expertise in Android, Περισσότερα

R8247 ZAR σε 20 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
6.8
bondwp322

Hi, Dear Employer! How are you? I read your description carefully and understand your requirements fully. I am really interested in your project. I am 100% sure i can do this. Sure, I will support free bug fixin Περισσότερα

R8750 ZAR σε 20 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
6.5
phonedroidapps

Greetings, WE WILL DO THIS WORK AS PER YOUR REQUIREMENT AND EXPECTATIONS. With the experience of over 1600+ web development projects including ANDROID , iOS , WEBSITES , WEB APPLICATIONS AND SOFTWARES we are the fa Περισσότερα

R8118 ZAR σε 20 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
6.5
Beautistar

Dear, client. My number one priority is customer service and satisfaction! I have rich experience of several years in iOS and Android app development using Obj-C/Swift & Android. I have also experience with PHP, CSS Περισσότερα

R8750 ZAR σε 20 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
6.7
WienFuJong

Hi Dear Employer, how are you? I Will Provide You Great And Perfect App To Lead You To The Success In Your Business As Well As Full Services. I saw your project description carefully and thought that your project was Περισσότερα

R8289 ZAR σε 20 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
6.2
shreeyait

Hello Sir, Hope you are fine there. We are having good experience with Mobile App projects and the reason we came across here to give the best output to your project with supreme quality. We have developed Περισσότερα

R5555 ZAR σε 30 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
6.7
okwebsolution

Hello sir, Ref your project description can you please share the apk as we dont find any link of it. Regards, OK Team

R8289 ZAR σε 20 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.7
sftwarrior

Dear Client! How are you? Your project is very interesting for me. I have rich experience in Mobile and Web development for 6 years. If you check me, you may expect wonderful result for your project from me. I c Περισσότερα

R7500 ZAR σε 20 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.3
R8750 ZAR σε 20 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.8
R8750 ZAR σε 20 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.4
Valentina1993

Dear Sir/Madam, Thank you for posting a project. We have experience of 5 Years in IT(Software) field and our expertise is in iOS, Android and Website Development. I have read and reviewed your project details and We Περισσότερα

R8000 ZAR σε 20 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.8
mobiwebcode

Hi there - My name is Mansoor Shaikh. I’ve read brief and see that you’d like to build an mobile app. My team has 3 years experience designing and developing mobile apps for iPhone and Android. I would approach you Περισσότερα

R10973 ZAR σε 20 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.8