Κλειστό

Software generador/optimizador rutas entregas paquetería escritorio/movil android

Necesitamos desarrollar un software que genere y optimice en tiempo real las entregas de paquetería que diariamente se generan. Las entregas son diferentes cada dia y en formatos diversos (excel, csv...). El software debe poder dar a cada uno de los choferes la ruta de entrega de sus paquetes de forma mas optimizada ahorrando tiempos de entrega y combustible. Cualquier persona sin conocimiento de la ruta o del trabajo debe poder entregarlo con garantias. Desde el terminal del chofer se debe poder confirmar la realizacion de las entregas e informar de incidencias que apareceran en la aplicacion escritorio para que se puedan gestionar. Se debera generar con la periocidad que se determine un fichero de estados con la informacion en tiempo real de las entregas. Tendra 3 perfiles: administrador con control total, jefe trafico y cliente para ver el seguimiento de las entregas de sus envios.

Software desarrollado en español (España)

Ικανότητες: Android, Χαρτογραφία & Χάρτες, Εξόρυξη Δεδομένων, Γεωτοποθέτηση, Ανάπτυξη Λογισμικού

Περισσότερα: aplicacion movil android, Write an Android/ IPhone application and website for a e-commerce platform. with UI & UX, optimizador rutas, generador key bluetooth advertising software, instant mapper android, stream radio android, android development python, games android sudoku, n800 android, android receive sms, android nokia n800, n800 android install, buy android iphone online, android websites, custom android applications, android n800, seller pro software vista compatible, flight reservation software project, sample good software instructions, customer software needed, software development selling clothes, digital signage software company website template, software needed, rfid tags software developers, software needed business

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) BARCELONA, Spain

Ταυτότητα Εργασίας: #14689643

34 freelancers are bidding on average €5531 for this job

aistechnolabs

Greetings!! I am very thankful for this opportunity. It’s really exciting that we have similar kind of expertise and work experience. Similar: [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

€7926 EUR σε 45 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
8.4
toxsltech

Hola, Soy Shiv y tener más de 15 años de experiencia en "Desarrollo de Software Móvil". He hecho trabajo en Android, IOS, React Native, IONIC híbrido aplicaciones con paneles de administración. Hemos hecho más Περισσότερα

€3000 EUR σε 30 μέρες
(119 Αξιολογήσεις)
8.5
HugeWave

-----------------Hello----------------- ***Let's built successful project together*** Please check my profile .. As you see , I have good experience in this field.. I have developed lots of mobile apps and Περισσότερα

€4444 EUR σε 30 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
8.1
jinthreek89

How are you? Please visit on my freelancer profile. https://www.freelancer.com/u/jinthreek89.html As you see, I have more than 7 years experience in developing the mobile apps , websites and game. I've owned Περισσότερα

€3000 EUR σε 30 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
7.6
technorizen

Hola, Tengo 6 años de experiencia en aplicaciones móviles y servicios web de desarrollo que he pasado por su especificación de requisito de proyecto y como por mi experiencia previa con esto soy capaz de hacer este Περισσότερα

€3500 EUR σε 30 μέρες
(116 Αξιολογήσεις)
8.1
murtaza1122

Lets discuss this delivery app in detail. [ Quick Links of My apps ] //Google App Engine and Google Cloud Messaging, [login to view URL] https:/ Περισσότερα

€5000 EUR σε 50 μέρες
(110 Αξιολογήσεις)
7.6
MingFuCui

Dear Sir. I'm very interested in your job post involving these skills. I have consistently delivered projects on time and under budget, which has earned us many positive ratings, as you'll see in work history. I Περισσότερα

€5000 EUR σε 30 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
7.4
DavidLiu80

Hello! I’ve carefully gone through your job posting on “Software generador/optimizador rutas entregas paquetería escritorio/movil android”. I ’m an expert in Cordova/Ionic app development with 5+ years experiences. I Περισσότερα

€4000 EUR σε 30 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
7.5
xinmobile

Dear Customer, After reading over your application this looks like a perfect fit for my skill sets. I am a mobile developer and design expert. I love mobile app programming and I have a large portfolio of mobile ap Περισσότερα

€4444 EUR σε 30 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.9
€4444 EUR σε 30 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
6.4
ecurser1

Hello, I like to discuss your requirements in brief and present you my queries on your requirements. I can develop android and ios native application with web admin penal and ux/ui About me: I having 7+ years exper Περισσότερα

€3000 EUR σε 30 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
6.7
€3472 EUR σε 30 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.7
yashtechsolution

HOLA, Soy desarrollador de pila completa y he ido a lanzar su puesto de proyecto que necesita software que genera y optimiza en tiempo real las entregas de paquetería que se generan diariamente ENCONTRÉ NUESTRO A Περισσότερα

€3000 EUR σε 40 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
6.6
Angel521

Hi!! how are you? I've read your requirements. I want to discuss detail in chat and i can do this project. I've got much experience in android and iphone program develop. Look these! [login to view URL] Περισσότερα

€4444 EUR σε 30 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
6.3
Julian29

¡Saludos! SOY SENIOR MOBILE APP DEVELOPER, he pasado por el puesto y entendido que necesita la aplicación de sistema de entrega diseñada y desarrollada y le ayudaré con sus requisitos y le asegurará el "Sistema de entr Περισσότερα

€3000 EUR σε 30 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
6.7
michale21

Hi, Greetings from Votive Technologies!! We have gone through your requirement and as per my understanding, you want to develop a Parcel Delivery software for the web & an Android app with route tracking of par Περισσότερα

€4000 EUR σε 40 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.9
jinc107

Dear customer. I have perfect experience on the mobile app(ios/android) development for over 6 years. Of course, I am sure I can complete your idea immediately and without bugs. Let’s discuss any detail over chat bo Περισσότερα

€4444 EUR σε 30 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
6.1
bestit4u

Hi. I have review your job description carefully. I am a highly skilled developed with 6+ years experience in full stack web development, cross platform mobile app development like Ionic, Xamarin, Unity, Phonegap, Περισσότερα

€4444 EUR σε 30 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
6.0
sopholos

Did you have some exact docs about this project? As I understand you want tracking-assistant software for drivers, dispatchers, owners. Also you want register events, track route, print reports. But need some exact Περισσότερα

€42105 EUR σε 90 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.6
BizVenture

I've vast experiences and latest technologies with my energetic effort. I'm also a flexible and full-stack developer. I've vast experience in Android in my former job about 6+ years as a senior mobile developer. Jav Περισσότερα

€4444 EUR σε 30 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.2