Κλειστό

Hire an Android Developer

45 freelancers are bidding on average $652 for this job

aistechnolabs

Greetings !! Thanks for the opportunity. AIS Technolabs (Expert Android App Developers) is a dedicate team with over 5 years' experience and a strong workforce of 240+ Professionals. Understanding: - I have gon Περισσότερα

$2577 USD σε 30 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
8.3
octopus823

How are you? I know you are here looking for creative and high skilled mobile app developer who can provide you good quality product on time. I can assure you that satisfaction of my clients is my prime goal and ma Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(143 Αξιολογήσεις)
8.2
needman

Hi, I am an expert who has developing career including not only Android and IOS native app but also web service including backend API. ======== So I respectfully send to you my proposal and I am sure I can make y Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(150 Αξιολογήσεις)
8.1
toxsltech

Hi, Warm Greetings!! We are a team of highly skilled 50+ android developers,already developed 200+ applications successfully. Here are some work samples: ======================== Android : [url removed, login to view] Περισσότερα

$721 USD σε 30 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
8.5
zhandong0217

Dear, my client. Thank you for your job post. I read your job description in carefully. I am a professional and hard-working Android developer who has 5+ years experience. If you select me, I will promise following Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
7.9
Beautistar

Dear, client. My number one priority is customer service and satisfaction! I have rich experience of several years in iOS and Android app development using Obj-C/Swift & Android. I have also experience with PHP, CSS Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
7.6
jinthreek89

Dear ! I'm very interested in your job. My profile marks is 5. I have successfully delivered 40+ android , ios and website for clients across 30+ countries in 7 years . I can create the best quality mobile app that Περισσότερα

$1000 USD σε 20 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
7.6
xiaomingming

How are you? I am a Mobile App developer and have 5 years experience of program develop. also I have rich develop experience with XCode, Android studio, Eclipse, Xamarin,PHP Storm and have developed many apps . Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
7.6
taskmanageryd

Hello, I am an Expert and Experienced Developer. Please open chat box... Even you can check my Reviews and Ratings . I am perfect developer for your project. Expecting your quick and +ve reply.. Thank Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(157 Αξιολογήσεις)
8.1
AImobile

Dear sir. I have read your job posting very carefully and become very excited. I have working in IT sphere for 10 years and know all the angles. The Skills I have in details: 1)Mobile: Android and iPhone Swift,iM Περισσότερα

$842 USD σε 10 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
7.3
JoomlaVogue

Hello Sir, First of all, we would like to tell you how we will initialize the project with you Please have a look at our portfolio for Mobile App and Unity Game based projects: [url removed, login to view] Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
7.5
SevenStarInfo

Hello, We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
7.1
SoftwareExperts1

Hi. How are you doing? I can do this. Lets discuss the details. Hope to hear from you soon. Thanks

$277 USD σε 5 μέρες
(154 Αξιολογήσεις)
6.6
nimblechapps

Hello Sir, Since you have not mentioned anything related to the job , so it would be difficult for us to allocate an appropriate developer with the right skills to your project. So, we request you to provide the mai Περισσότερα

$833 USD σε 25 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
6.6
devilapp

Hi, how are you. Our work is very professional and we have great exprerience, look my Portfolio: [url removed, login to view] and what our customers say Example Demo Movie our app: [url removed, login to view] Περισσότερα

$600 USD σε 10 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
6.8
AwaisChaudhry

Hello I have read what you exactly need. However, I would like to ask you a few questions. I do work in a smart way and do not rest until I get the job done. Please feel free to contact me anytime so we can have a deta Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
6.5
fortranPRO

Dear Employer, Greetings from fortranPRO. I have worked on similar projects to what you are looking for, and I am 100% confident that I can exceed your expectations. I have attached samples of work very similar Περισσότερα

$600 USD σε 10 μέρες
(269 Αξιολογήσεις)
6.3
shreeyait

Hello Sir, Hope you are fine there. We are having good experience with Mobile App projects and the reason we came across here to give the best output to your project with supreme quality. We have developed Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
6.3
onlineshine

NO UPFRONT PAYMENT REQUIRED ! Build you a professional & user friendly Android app as per your requirements with a Great Look & Feel. We have designed & developed many Mobile Apps for various clients to all over the Περισσότερα

$412 USD σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
7.2
shwetagulati03

Greetings from Optime Technologies OPC Pvt Ltd!! We are a full-fledged mobile app consulting company providing support in entire mobile app life cycle. Our motto is to deliver only exceptionally robust and well Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
6.5