Κλειστό

Digital Magazine

42 freelancers are bidding on average $1328 for this job

$1666 USD σε 10 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
8.2
SRajpurohit

Hello Sir, This proposal finds you best in health! We have gone through your requirement and would like to convey you that we are a full stack development team and working on Web and Mobile App development since Περισσότερα

$3608 USD σε 30 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
7.9
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
7.7
monoLancer

How are you? I had read your job description carefully. I believe that I can do this job well. Because I have follow skill and experience to build your product. - Object C and Swift - Jave and javascript Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
7.8
pinelg1029

Hi, Dear employer! I am Ma who is Android developer. I have read your description carefully and I am very interested in your project. Please check following APPs developed by me. [url removed, login to view] Περισσότερα

$700 USD σε 10 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
7.5
esolzsales

Hello, Greetings, Top most Freelancer to work with and have great reviews too. I have read the project details. It would be helpful if we can have 1-1 call / chat in Freelancer to have the seamless understa Περισσότερα

$9444 USD σε 120 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
7.6
salmanaim

Hi Jose Agrandal, do you have any reference or a competitor site that you would like to follow for design style, look and feel? Please have a look at our recent website portfolio below to better understand our skills a Περισσότερα

$700 USD σε 10 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
7.6
needman

Hi, I carefully have read your proposal, and have greatly interested in your job. I am an expert who has developing career including not only Android and IOS native app but also web service including backend API. Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(90 Αξιολογήσεις)
7.5
neviasoft

Hello , Hope you doing well..... Please communicate with us so we can discuss in detail and also like to brief you how we will work on your project,. ... We are always in comfort in signing NDA before receivi Περισσότερα

$2000 USD σε 25 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
7.0
gahisharma

Dear Client,Hope you doing well. I have gone through your requirement and as per my previous work experience i am ready to start work immediately on your project. yes i am very much expertise with HTML, CMS, Περισσότερα

$631 USD σε 40 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
7.2
PerfectlyCoding

Dear client, Thanks for your attention. I am android and iOS app, web server developer. I will like to work on your project and deliver the project. I have developed many applications involving various functionalit Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
6.7
angel0701

Dear Sir, This job posting really caught my eye. I ‘m absolutely confident my skill sets and experience are best fit for your project. I can provide you high-quality result in time and agreed budget. Also I Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.7
sapotacorp

HI sir. Could you let me know how your website look like on mobile? I'm an expert and professional guy. I have 8 experience years about wordpress, ios, android. I have developed more than 200 websites. I can start imme Περισσότερα

$736 USD σε 10 μέρες
(229 Αξιολογήσεις)
6.9
violetzs

Hello Sir! I read your requirement, Ready to create website for user can view or download magazines with free or paid. I'll support you long time after project completed. Please check my finished projects as example : Περισσότερα

$555 USD σε 5 μέρες
(137 Αξιολογήσεις)
7.0
r4rony

Hi, I have gone through the description and glad to say that we have experience in developing Native Mobile and Hybrid App. We are confident to provide you the work you are looking for. We have a team of experien Περισσότερα

$4719 USD σε 60 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
7.0
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement and I have great experience working on -Native: iOS, Android (Objective-C, Swift, Java), PhoneGap, JNI, NDK (C/C++),Cocoa, Cocos2d game engine, OpenGLES, c Περισσότερα

$1030 USD σε 10 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
7.3
bondwp322

Hi, Dear Employer! How are you? I read your description carefully and understand your requirements fully. I am really interested in your project. I am 100% sure i can do this. Sure, I will support free bug fixin Περισσότερα

$300 USD σε 10 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
6.6
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

$721 USD σε 15 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
6.3
HugeWave

Dear sir. I am a professional mobile app developer and have full experience for 6 years. I read your project description carefully and I can understand what you want. So now I can start your project and until Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
6.5
$1207 USD σε 365 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
6.0