Κλειστό

Develop an Android Application to Verify Internet Speed

18 freelancers are bidding on average $51 for this job

$44 USD σε 10 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
7.4
bondwp322

Hi, Dear Employer! How are you? I have rich experiences for Wifi and internet speed booster app development. I read your description carefully and understand your requirements fully. I am really interested in your Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
6.4
WienFuJong

Hi Dear Employer, how are you? I Will Provide You Great And Perfect App To Lead You To The Success In Your Business As Well As Full Services. I saw your project description carefully and thought that your project was Περισσότερα

$44 USD σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.8
bodaciousithub

Hello, I am Shrey on behalf of “Bodacious IT Hub”. I have seen your project titled “Develop an Android Application to Verify Internet Speed” and very much interested in doing this job. I am really not clear on your Περισσότερα

$40 USD σε 2 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.5
eClicktechnology

Hello, I hope you are doing grate. We are interested to work for you, Please provide us your requirement detail so we can analyse requirement and make a best for you. We are wait for your response.. Regar Περισσότερα

$45 USD σε 10 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.2
mmanish248

Hello I have 5+ Year experience on IOS of Android App Development & Design. I have 20+ expert developer. you can check my portfolio.

$45 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.5
navaneethkishen

Hi. Im interested to turn ur idea into a valuable product and help you out.. I shall do a demo for your requirement. If you like the demo alone, you could award me the project.

$100 USD σε 5 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.1
ajazmemon

A proposal has not yet been provided

$45 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.9
ccaring

hello, i am an experienced android developer and worked on many projects. i can help you build this app to verify internet speed but i need more information that only want to show the current speed like 2mb or 1.5 mb Περισσότερα

$40 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.4
agvadillo1

Hola, hace 2 años que me dedico a realizar aplicaciones móviles para iOS y Android principalmente y tengo experiencia para realizar rápidamente el desarrollo que necesita. Espero que me considere para el desarrollo, q Περισσότερα

$40 USD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.5
eslamyoussef

A proposal has not yet been provided

$40 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.2
itssdigital

we can do the work in low budget and as soon as possible. hope to hear from you

$45 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.0
dhrupal10

Hello, I read through the job details extremely carefully for android app of verifying internet speed and I absolutely sure that I can develop android app for you. I have great skills in the areas of Android App Περισσότερα

$40 USD σε 8 μέρες
(1 Κριτική)
0.5
$43 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
milanpatel939

i have internet speed meter app so talk with me then we decide final [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] Περισσότερα

$45 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cedancp

I have 4 years native experience

$45 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pankajtalaviya97

Hello sir, Good Morning, I have 2+ year industry experience of android application and multi types software development. My Portfolio is https://www.freelancer.in/u/pankajtalaviya97.html. i interests work with you, i Περισσότερα

$40 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
BDMSatvidi

Hi, Thanks for placing a project. We, the team of Satvidi technologies have innovative and talented team of building web applications, mobile and windows based applications. Core technologies involves: .net, Java, a Περισσότερα

$45 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SSAA2201

We are a team like software experts. So we can do any kind of project based on all languages and all stream. We are 3 years+ experience about C Programming, C++,C#, , Html,Html5,Wordpress, php, Website design, Java, J Περισσότερα

$45 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$40 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0