Σε Εξέλιξη

Deploy 2 web apps using AWS ECS in multi containers/micorservice and Nginx

This job requires the setup of Amazon ECS services with Application Load Balancers in order to deploy 2 web sites, each in its own docker container and each with its own domain name. Other containers are involved as micro-service supporting both apps.

Nginx needs to run in its own docker container as well.

The freelancer must have good experience with AWS ECS and Docker containers and is expected to provide clear steps (on the chat window) to be able to build this up to the point where visitors can visit the sites on their browser and be forced to https via the Nginx reverse proxy.

Ικανότητες: Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Nginx

Περισσότερα: php create multi page web form, download web page using excel vba, creating hotel reservation web site using css, accessing sql database aspnet web form using, web apps hris biometrics, create html web design using access, web logos using illustrator, web sites using multicards, multi store web developers, convert winform web form using vbnet control, multi user web galleries cms, multi user web site, create submit web form using aspnet, multi user web builder

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) KOLLAM, India

Ταυτότητα Εργασίας: #12022431

Ανατέθηκε στον:

$155 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0