Κλειστό

Caso de Uso Agronomia IoT

Realizar caso de uso para maxmizar producciones de cebada para que sirva de input para desarrollar un piloto con IoT

Δεξιότητες: Αγρονομία

Δείτε περισσότερα: time input javascript, oscommerce data input, que highquality flash, input simulator, input pictures computer, net input output program, input text spacing flash, macros input boxes, bold input field, database data input

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Mexico

ID Εργασίας: #12180103