Κλειστό

Help with Business Finance -- 3

FINA 460, Fall 2016 Portfolio Project

1. Calculate calendar year returns for each index from 2004 through 2015.

2. For each of the eight rolling five year periods from 2004 to 2015 and the entire period from 2004 to 2015, calculate the average return and standard deviation of each index, and the correlation coefficient between the indices.

3. For each of the nine time periods, calculate and graph the opportunity set using 5% increments. For each graph also calculate and graph the minimum variance portfolio and the optimal portfolio.

4. Create another graph which shows all the opportunity sets on one graph.

5. Comment on your results.

Use attached excel doc

Ικανότητες: Λογιστικά, Οικονομικά, Οικονομική Ανάλυση, Αγορές Οικονομικών, Μισθοδοσία

Περισσότερα: set minimum variance portfolio answer, business help, need finance business, finance business cards pics, writing english finance business, finance business card examples, finance business cards, can quantitative reasoning business help, finance business research consulting services, finance business administration public schools phillippines, owner finance business contract, need finance loan help, needed finance loan help, owner finance business contracts, sudoku using set operations

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 5 αξιολογήσεις ) Jaipur, India

Ταυτότητα Εργασίας: #12185478

10 freelancers are bidding on average $67 for this job

$131 USD σε 4 μέρες
(498 Αξιολογήσεις)
7.7
rakeshwadhwani

Dear Valued Employer, I can add value to your project, by suggesting new ideas. I am fast and reliable. For further understanding why I am the right firm for your project, kindly check my profile, reviews, rating and Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(61 Αξιολογήσεις)
6.1
$25 USD σε 1 μέρα
(51 Αξιολογήσεις)
5.7
anandsabale

Hi, I am ready with solved case study which solves for two indices - US Aggregate bond index and Russel 3000. All the stats and graphs are optimal portfolio with step of 5% are ready. Thanks, Anand Sabale

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
melodydashora

Created temp tax provision Calculator for GE Tax. Can help. I don't do skype. Let me know soon.

$30 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
VitaliixENxRUxRO

I am an advanced user of MS Office (Certified in Excel), Web Applications, Databases, and Administrative Tools. I used my Excel skills for analytics in companies as PayPal, Pfizer and MyBet. I also hold a diploma Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kostakitov

Master from the best business university in Germany.

$333 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jashir999

Dear Hiring Manager, As an Fianacial Accountant, Financial Analyst, Data Analyst and Administration. I can do project properly. I have over 5 years experience in this field. I think very easy to me and can give you Περισσότερα

$17 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ajitcjoshi

Hi, if you hire me I assure of the best quality with least time and cost. I can give 6-7 hrs/day for this work. I have worked as an equity analyst for eight years, so I can very well do all the tasks you mentioned in d Περισσότερα

$25 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
maxgrinder

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0