Ακυρώθηκε

1-2 slices of powerpoint content writing for PESTLE anaysis of Tanzania Game Hunting Industry -- 2

I need the Environment part for PESTLE anaysis of Tanzania Game Hunting Industry, which is only 1-2 slices, with reference please. submit ONLY the Environment part for me. The attachment shows what we have done by far and it is a sample for finishing the environment part as well. Please finish it with bullet point and give me another document for explaining each point. better with figure as well. Many thanks.

Δεξιότητες: Επαγγελματικά Σχέδια, Powerpoint, Research Writing

Δείτε περισσότερα: wordpress game hunting websites, get game development industry, powerpoint resume writing, clean powerpoint content, fps game hunting, game hosting industry, fps game hunting animals, powerpoint entertainment writing, powerpoint feature writing, powerpoint voice writing, powerpoint content

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 11 αξιολογήσεις ) London, United Kingdom

ID Εργασίας: #11805377

1 freelancer κάνει προσφορά με μέσο όρο $25 γι' αυτή τη δουλειά

$25 USD σε 1 μέρα
(44 Αξιολογήσεις)
4.5