Ολοκληρωμένο

8-10 page analysis about [ strategy for effectively integrating analytics ]

Ανατέθηκε στον:

JohnWech

Hi, I will sort out the project as discussed. My knowledge, experience and multidisciplinary expertise will come in handly, providing you with quality work. Ready to get started.

$100 USD σε 1 μέρα
(45 Αξιολογήσεις)
5.0

26 freelancers are bidding on average $83 for this job

DRIsaac

I am well versed in content and academic writing. I have a unique skills in research and all the appropriate formatting styles/methods. My freelancing approach is to put the interests of all my clients first with an ai Περισσότερα

$80 USD σε 1 μέρα
(760 Αξιολογήσεις)
7.5
writerforum91

Hi I am Monica I have read your project details.I will develop a strategy for effectively integrating analytics into organizational decision-making..Please message me for more details.

$126 USD σε 1 μέρα
(195 Αξιολογήσεις)
7.0
mungaiwamukui

Dear Sir/ Madam, I have reviewed your project requirements and am ready to assist. Am offering the best quality available services according to your budget. I have over 6 years of Research experience and project writ Περισσότερα

$80 USD σε 1 μέρα
(457 Αξιολογήσεις)
7.1
NoelReubenMuturi

Hello, I am Noel. I have read your brief; you need a freelancer to complete an analysis about strategy for effectively integrating analytics. I am an experienced freelancer with a keen attention to detail. I endeavor t Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(249 Αξιολογήσεις)
7.0
tonywaigi

Hello there, my name is Tony, I am interested in your project, please provide the specific instructions for the project. This is my assurance and commitment to you: • I will strictly adhere to the instructions and Περισσότερα

$75 USD σε 3 μέρες
(466 Αξιολογήσεις)
7.0
johnkaleke

Greeting, sir/madam! I've a vast experience in academic writing and I assure you the quality of work. I'm an aesthetic writer with a passion for excellence. I am very excited about your job post. I have been an academi Περισσότερα

$70 USD σε 1 μέρα
(384 Αξιολογήσεις)
7.1
$80 USD σε 1 μέρα
(243 Αξιολογήσεις)
6.4
Valuesolutions

Hello, contact me for high-quality work delivered on time. I will work on your paper personally since I do not outsource some of the writers will outsource your document which might delay the delivery time, this guaran Περισσότερα

$74 USD σε 2 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
6.6
onam0804

Hi I have five years of experience in academic and content writing. I have completed several articles, blogs, descriptive writings, company profiles, website content etc. with best quality and on time. I am an MBA pos Περισσότερα

$72 USD σε 2 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
5.7
silverhorse73

Hi I am Julia, a stay at home mom with a young son, so I currently have free time throughout the day. I am an individual writer and don’t outsource my work. I'm sensitive to what makes for a "good read," having had the Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
6.0
patmu

Hello, I am Patrick a Phd graduate in business with over 5 years distinguished career in academic research and writing. I was ranked on freelancer in 2015 among top 10 researchers. I have gained practical in research f Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(231 Αξιολογήσεις)
6.4
oliviagates001

Hello, I am a teaching assistant and working as an editor, proof-reader and academic writer for many writing service company. I am an expert dissertation writer and wrote more than 50 theses in last four years. I will Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(21 Αξιολογήσεις)
5.1
$50 USD σε 1 μέρα
(64 Αξιολογήσεις)
5.3
$150 USD σε 1 μέρα
(37 Αξιολογήσεις)
5.5
shish1992

Hi there, I am a reputed and an experienced academic writer with excellent research skills. I am known for my quality and commitment. My profile and previous reviews by various employers is the greatest evidence for my Περισσότερα

$66 USD σε 1 μέρα
(55 Αξιολογήσεις)
5.3
IdealAftab

Hello I am an experienced article and academic writer. Education: I have done MS in marketing and Masters in English. Experience: I am doing academic assignments from more than 4 years Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(66 Αξιολογήσεις)
5.2
PhDWriter12

Hello Sir/Mam We are result oriented and highly versatile professional writers having 9+ years of experience. Satisfaction is our top Priority. We have written hundreds of Academic Writing, Technical and Report Writin Περισσότερα

$72 USD σε 1 μέρα
(52 Αξιολογήσεις)
5.1
marklai

Hello student, as an experienced freelancer I placed a bid on your project because I have the expertise required to deliver superior quality. I am reliable, and I assure you constant updates in the project as a way of Περισσότερα

$90 USD σε 1 μέρα
(40 Αξιολογήσεις)
5.2
izzo84

I have a Bachelor’s degree in Computer Science with 5 years experience in Academic, Articles, Reports & Technical Writing. I have experience in handling Thesis, Dissertations, Coursework, Session Long Papers, Manuscri Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(68 Αξιολογήσεις)
5.2
$80 USD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
4.8