Ολοκληρωμένο

marketing 2000 words 12A280814G540330GA

Ανατέθηκε στον:

$39 USD σε 1 μέρα
(93 Αξιολογήσεις)
6.2

55 freelancers are bidding on average $55 for this job

$45 USD σε 1 μέρα
(636 Αξιολογήσεις)
8.2
writerforum91

Hi I am Monica I will write 2000 words for you related to marketing. Please message me for more details.

$100 USD σε 1 μέρα
(360 Αξιολογήσεις)
8.1
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

$88 USD σε 3 μέρες
(611 Αξιολογήσεις)
8.0
Sadya

Hey, If you want your assignment to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very Περισσότερα

$94 USD σε 3 μέρες
(203 Αξιολογήσεις)
7.3
samin59

Hi, Me and my brothers have a mix of knowledge and strong background knowledge in diverse fields like SOCIAL Sciences, Management Sciences & Computer Sciences. We have good ACADEMIC WRITING skills and capable to pr Περισσότερα

$50 USD σε 5 μέρες
(293 Αξιολογήσεις)
7.2
profkim

Hello My name is Samson. I am 100% sure that I will meet your expectations. I have written over 4000 high quality plagiarism free papers and deliver within stipulated deadlines. I am familiar with a number of ci Περισσότερα

$70 USD σε 2 μέρες
(637 Αξιολογήσεις)
7.4
$50 USD σε 3 μέρες
(288 Αξιολογήσεις)
7.5
alicejax

Hello, Alice here, I can help you write on your marketing project on 2000 words. Please share more details about it. Thanks!

$100 USD σε 1 μέρα
(176 Αξιολογήσεις)
7.5
DRIsaac

I am well versed in content and academic writing. I have a unique skills in research and all the appropriate formatting styles/methods. My freelancing approach is to put the interests of all my clients first with an ai Περισσότερα

$60 USD σε 1 μέρα
(1034 Αξιολογήσεις)
7.8
vickamweli

Dear respected client, I am a proficient writer and have delivered numerous academic projects that are of high quality. I believe I am the best candidate for the project. I have a reliable internet connection and will Περισσότερα

$77 USD σε 1 μέρα
(364 Αξιολογήσεις)
7.4
coolwriter30

I am a competent academic writer, with high lead times and turnaround time, proposal writer, masters level dissertation writer, PHD level dissertation and thesis writer, PHD defense PowerPoint presentation writer, argu Περισσότερα

$72 USD σε 1 μέρα
(318 Αξιολογήσεις)
7.3
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in Περισσότερα

$80 USD σε 2 μέρες
(324 Αξιολογήσεις)
7.5
mungaiwamukui

Dear Sir/ Madam, I have reviewed your project requirements and am ready to assist. Am offering the best quality available services according to your budget. I have over 6 years of Research experience and project writ Περισσότερα

$70 USD σε 1 μέρα
(521 Αξιολογήσεις)
7.3
javed1705

will do this will do this will do this will do this will do this will do this will do this will do this will do this will do this will do this will do this will do this will do this will do this will do this will do th Περισσότερα

$89 USD σε 4 μέρες
(297 Αξιολογήσεις)
7.3
prithvi81

Hi, I have done my MBA in marketing and can provide you comprehensive work....we can further discuss in detail...thanks!!

$50 USD σε 1 μέρα
(159 Αξιολογήσεις)
7.1
Currong1641

Hello, I am an experienced academic writer. I have completed more than 800 projects and have over 175 positive reviews in my profile.I have completed Diploma in HRM and Bachelor in Business administration from Australi Περισσότερα

$66 USD σε 3 μέρες
(172 Αξιολογήσεις)
6.8
Character7

I am confident in working on your project based on the project requirements. I am well versed in content and creative writing. I am the best freelancer for this project. Kindly assign it to me.

$55 USD σε 3 μέρες
(299 Αξιολογήσεις)
6.9
$29 USD σε 1 μέρα
(163 Αξιολογήσεις)
6.7
bima022

Hello! I have read the instructions and I believe that I can provide the best. I am good in marketing and have written marketing plans as well as essays and reports on the same. I would like to work for you to provide Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(110 Αξιολογήσεις)
6.2
Freelancersedo

Dear client? I have read and understood what the marketing project needs. I have a lot of writing experience since am a native English speaker. I will deliver quality work and in time if awarded. My charges are always Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(242 Αξιολογήσεις)
6.6