Κλειστό

editorial for a phd thesis

45 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $417 γι' αυτή τη δουλειά

happymarli

Hi, May I know the total word count of your thesis? I will be happy to edit it once I know. Also, what is the thesis about? A link to my professional portfolio is provided below. [url removed, login to view] Περισσότερα

$250 AUD σε 7 μέρες
(1087 Αξιολογήσεις)
8.3
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

$250 AUD σε 10 μέρες
(613 Αξιολογήσεις)
8.0
writerforum91

Hi I am Monica I have done various thesis and dissertations for my clients. I can share my samples with you. I will edit and proofread your thesis according to your supervisor comments. Please message me for more Περισσότερα

$526 AUD σε 10 μέρες
(314 Αξιολογήσεις)
7.6
gregorybair

Greetings! Ranked the #1 business researcher and writer on [url removed, login to view] since 2010, I thank you for the opportunity to work on this project. I have created over 800 business plans, financial and marketing repo Περισσότερα

$670 AUD σε 10 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
7.5
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in Περισσότερα

$250 AUD σε 5 μέρες
(320 Αξιολογήσεις)
7.5
RafNancy

Being an experienced academic writer and well researcher. I am 100% confident I can do this project perfectly. I have already written PhD and Masters Level Paper for UK and US Students and I can easily work on it. I am Περισσότερα

$250 AUD σε 2 μέρες
(396 Αξιολογήσεις)
7.4
$250 AUD σε 3 μέρες
(252 Αξιολογήσεις)
7.3
coolwriter30

I am a competent academic writer, with high lead times and turnaround time, proposal writer, masters level dissertation writer, PHD level dissertation and thesis writer, PHD defense PowerPoint presentation writer, argu Περισσότερα

$250 AUD σε 3 μέρες
(326 Αξιολογήσεις)
7.3
Amit222

Hello Sir, don't go too far in search of a highly experienced academic writer.I am academic writer with years of experience writing reports, Dissertation, PhD level research paper,Literature Review, Business Plan, Fina Περισσότερα

$526 AUD σε 10 μέρες
(163 Αξιολογήσεις)
6.7
anacris1

Technical writing is my area of expertise; I am confident about. I guaranty professional quality work with surety of flawlessness on pertinent technical information. I mobilize all my resources to bring about a perfect Περισσότερα

$250 AUD σε 10 μέρες
(121 Αξιολογήσεις)
6.9
Valuesolutions

Hello, how are you? I hope you have a bright day/evening from your side. I have read the details provided, but please contact me so that we can discuss more on the project. I believe I have the required skills in this Περισσότερα

$250 AUD σε 4 μέρες
(162 Αξιολογήσεις)
6.8
Muzammil196

Hi, I am an MBBS doctor, published medical writer, searcher, researcher, editor, proofreader and peer reviewer. I can offer you plagiarism-free, error-free quality content. I am well aware all types of citation styles. Περισσότερα

$666 AUD σε 15 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
6.4
$345 AUD σε 3 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
6.2
stinaeon

Hi, I am a professional Academic Writer and Researcher with a graduate degree in Business and Marketing from McGill Experience University, and have provided academic writing services to many overworked students. I spec Περισσότερα

$526 AUD σε 10 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
6.0
$261 AUD σε 5 μέρες
(134 Αξιολογήσεις)
6.4
suyashdhoot

Hi I am PhD and have 7 years of research and writing experience. I have worked on PhD level thesis projects, published papers in peer reviewed journals and have also worked with several companies on creating research b Περισσότερα

$750 AUD σε 10 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.8
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$250 AUD σε 5 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
5.9
glendabill

Hello friend, welcome with your project. I have checked your requirements on this editing task and confident to deliver a plag free high-quality paper on time. Please reply to discuss more on your project. Also, provi Περισσότερα

$473 AUD σε 10 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
5.9
sanjibsahanew

Hi I would like to work for you. I will provide highly credible academic paper with my senior level experience. You may validate my profile which is also verified in Freelancer with highest trust score 100%. You ma Περισσότερα

$400 AUD σε 15 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
5.8
IdeaCentre

Hello, I just completed a similar project few hows ago. I will be happy if you gave me this opportunity to expand my list of happy clients. Please reply by clicking on the CHAT_BUTTON (in green) in-oder to initiate a p Περισσότερα

$250 AUD σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.4