Κλειστό

case study

60 freelancers are bidding on average $325 for this job

sdk2788

Greetings! How are you doing today? Great to see your project! I would love to work with you on the same! With my highest rating and maximum reviews (over 2050; My Profile Link: https://www.freelancer.com/u/sdk2788.htm Περισσότερα

$250 AUD σε 2 μέρες
(1792 Αξιολογήσεις)
9.2
topacademics

A proposal has not yet been provided

$250 AUD σε 2 μέρες
(709 Αξιολογήσεις)
8.3
Rachaelray

Hi. I am Rachael and I would like to help on your project. I always go an extra mile to ensure: • Strict adherence to client instructions • Timely delivery of projects. • Plagiarism free paper with an accompan Περισσότερα

$251 AUD σε 3 μέρες
(1308 Αξιολογήσεις)
8.5
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

$250 AUD σε 3 μέρες
(647 Αξιολογήσεις)
8.1
DRIsaac

I am well versed in content and academic writing. I have a unique skills in research and all the appropriate formatting styles/methods. My freelancing approach is to put the interests of all my clients first with an ai Περισσότερα

$250 AUD σε 10 μέρες
(1138 Αξιολογήσεις)
7.9
$250 AUD σε 3 μέρες
(310 Αξιολογήσεις)
7.6
erinkennedy

Hi, I have done similar projects in the past. I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that Περισσότερα

$264 AUD σε 10 μέρες
(343 Αξιολογήσεις)
7.6
NoelReubenMuturi

Hello, I am Noel. I have read your brief; you need assistance with completing your case study. I am an experienced academic writer and a proficient researcher. I am well-acquainted with academic writing and I have acce Περισσότερα

$250 AUD σε 5 μέρες
(441 Αξιολογήσεις)
7.7
Sadya

Hey, If you want your essay to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very much Περισσότερα

$250 AUD σε 5 μέρες
(222 Αξιολογήσεις)
7.3
RafNancy

Being an experienced academic writer and well researcher. I am 100% confident I can do this project perfectly. I have already written PhD and Masters Level Paper for UK and US Students and I can easily work on it. I am Περισσότερα

$250 AUD σε 3 μέρες
(417 Αξιολογήσεις)
7.5
Currong1641

Hello, I am an experienced academic writer. I have completed more than 800 projects and have over 175 positive reviews in my profile.I have completed Diploma in HRM and Bachelor in Business administration from Australi Περισσότερα

$250 AUD σε 10 μέρες
(189 Αξιολογήσεις)
6.9
TOPessayswriter

I assure you that i will give you a high quality product within your deadline or sooner and plagiarism free [login to view URL] go ahead and trust me with your work and I will deliver awesome up to PhD level academic paper. Περισσότερα

$250 AUD σε 10 μέρες
(402 Αξιολογήσεις)
7.3
mahwishnamdar

Dear employer, Would you like to share some details of your case study? What is the subject? What is the topic? How many words do you need? I am a professional freelance academic writer with amazing research and Περισσότερα

$250 AUD σε 4 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
6.4
suyashdhoot

Hi I am Master of Science and have 7 years of research and writing experience. I have worked on PhD level thesis projects, published papers in peer reviewed journals and have also worked with several companies on creat Περισσότερα

$250 AUD σε 10 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
6.7
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$250 AUD σε 10 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
6.8
softechinfinites

Hello, I am 4 years experienced in Academic writing and assure you the quality work on time as per your requirements. I will provide plagiarised free content with in the deadline and available to provide updates Περισσότερα

$250 AUD σε 10 μέρες
(245 Αξιολογήσεις)
6.7
bigsamisgood

Hi, I have read through the requirements for this project and as a highly experienced and versatile academic writer, I want to assure you that I will provide you with top-notch and non-plagiarized paper. I am also Περισσότερα

$250 AUD σε 4 μέρες
(238 Αξιολογήσεις)
6.7
sanjibsahanew

Hi I would like to work for you. I will provide highly credible case study with my senior level experience. You may validate my profile which is also verified in Freelancer with highest trust score 100%. You may lo Περισσότερα

$260 AUD σε 7 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
6.3
silverhorse73

Hi I am Julia, a stay at home mom with a young son, so I currently have free time throughout the day. I am an individual writer and don’t outsource my work. I'm sensitive to what makes for a "good read," having had the Περισσότερα

$292 AUD σε 4 μέρες
(122 Αξιολογήσεις)
6.3
InnateWords365

Greetings, I am confident in saying that if I am selected for your project; I will make sure that you are completely satisfied with your final result. Thank you for your time and consideration and I look forward to Περισσότερα

$522 AUD σε 10 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
6.3