Κλειστό

case study

63 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $327 γι' αυτή τη δουλειά

sdk2788

Greetings! How are you doing today? Great to see your project! I would love to work with you on the same! With my highest rating and maximum reviews (over 2050; My Profile Link: https://www.freelancer.com/u/sdk2788.htm Περισσότερα

$250 AUD σε 2 μέρες
(1697 Αξιολογήσεις)
9.1
topacademics

A proposal has not yet been provided

$250 AUD σε 2 μέρες
(505 Αξιολογήσεις)
8.0
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

$250 AUD σε 3 μέρες
(601 Αξιολογήσεις)
8.0
Rachaelray

Hi. I am Rachael and I would like to help on your project. I always go an extra mile to ensure: • Strict adherence to client instructions • Timely delivery of projects. • Plagiarism free paper with an accompan Περισσότερα

$251 AUD σε 3 μέρες
(884 Αξιολογήσεις)
8.0
$250 AUD σε 3 μέρες
(219 Αξιολογήσεις)
7.2
erinkennedy

Hi, I have done similar projects in the past. I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that Περισσότερα

$264 AUD σε 10 μέρες
(315 Αξιολογήσεις)
7.5
DRIsaac

I am well versed in content and academic writing. I have a unique skills in research and all the appropriate formatting styles/methods. My freelancing approach is to put the interests of all my clients first with an ai Περισσότερα

$250 AUD σε 10 μέρες
(843 Αξιολογήσεις)
7.6
RafNancy

Being an experienced academic writer and well researcher. I am 100% confident I can do this project perfectly. I have already written PhD and Masters Level Paper for UK and US Students and I can easily work on it. I am Περισσότερα

$250 AUD σε 3 μέρες
(380 Αξιολογήσεις)
7.4
Sadya

Hey, If you want your essay to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very much Περισσότερα

$250 AUD σε 5 μέρες
(168 Αξιολογήσεις)
7.0
Currong1641

Hello, I am an experienced academic writer. I have completed more than 800 projects and have over 175 positive reviews in my profile.I have completed Diploma in HRM and Bachelor in Business administration from Australi Περισσότερα

$250 AUD σε 10 μέρες
(176 Αξιολογήσεις)
6.9
NoelReubenMuturi

Hello, I am Noel. I have read your brief; you need assistance with completing your case study. I am an experienced academic writer and a proficient researcher. I am well-acquainted with academic writing and I have acce Περισσότερα

$250 AUD σε 5 μέρες
(267 Αξιολογήσεις)
7.1
softechinfinites

Hello, I am 4 years experienced in Academic writing and assure you the quality work on time as per your requirements. I will provide plagiarised free content with in the deadline and available to provide updates Περισσότερα

$250 AUD σε 10 μέρες
(210 Αξιολογήσεις)
6.5
bigsamisgood

Hi, I have read through the requirements for this project and as a highly experienced and versatile academic writer, I want to assure you that I will provide you with top-notch and non-plagiarized paper. I am also Περισσότερα

$250 AUD σε 4 μέρες
(219 Αξιολογήσεις)
6.6
Muzammil196

Hi, I am an MBBS doctor, published medical writer, searcher, researcher, editor, proofreader and peer reviewer. I can offer you plagiarism-free, error-free quality content. I am well aware all types of citation styles. Περισσότερα

$333 AUD σε 7 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
6.3
$250 AUD σε 2 μέρες
(228 Αξιολογήσεις)
6.4
TOPessayswriter

I assure you that i will give you a high quality product within your deadline or sooner and plagiarism free work.So go ahead and trust me with your work and I will deliver awesome up to PhD level academic paper. Περισσότερα

$250 AUD σε 10 μέρες
(115 Αξιολογήσεις)
5.7
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$250 AUD σε 10 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
5.9
silverhorse73

Hi I am Julia, a stay at home mom with a young son, so I currently have free time throughout the day. I am an individual writer and don’t outsource my work. I'm sensitive to what makes for a "good read," having had the Περισσότερα

$292 AUD σε 4 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
6.1
sanjibsahanew

Hi I would like to work for you. I will provide highly credible case study with my senior level experience. You may validate my profile which is also verified in Freelancer with highest trust score 100%. You may lo Περισσότερα

$260 AUD σε 7 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
5.8
$277 AUD σε 2 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.6