Ολοκληρωμένο

Write notes and from video

I need you to write an academic article. I want you to write an academic writing about any video you watch from business section in website [url removed, login to view] to help me with my study and write some notes about what you understanding from the video aprroxmently 1500 word.

Ικανότητες: Research Writing

Περισσότερα: write an email to your manager to explain to him you need to buy a computer from usa write the specification that you want when, help to write assignment for master study, votes cheat codes video photo battles myyearbook com, video uploaded www xvdeos com, video uploaded www vdeos com, getafreelancer com case study, examples write help wanted pre school, read write excel com, player video flash para web com playlist, write help article, pay write help section

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Hull, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #12030987

Ανατέθηκε στον:

TOPessayswriter

please let me do this one for you and i I assure you that i will give you a high quality product within your deadline or sooner and plagiarism free work.I will deliver an awesome up to PhD level academic paper. Περισσότερα

£55 GBP σε 3 μέρες
(104 Αξιολογήσεις)
5.7

10 freelancers are bidding on average £58 for this job

EbookWriter247

Hello, I have read your project description about watching a video provided by [login to view URL] and writing an academic article based on the conversation in the video. I am open for price negotiations as the price I have indi Περισσότερα

£50 GBP σε 1 μέρα
(129 Αξιολογήσεις)
6.0
writingcompany87

Writing is an art. Besides a clear command of all aspects of the language, my impeccable writing is largely fuelled by an insatiable passion and love for the written word. I think this is what gives me an edge over man Περισσότερα

£100 GBP σε 3 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
5.8
writings254

I am a proficient Academic Writer with expertise in various fields and have many years of Academic Writing experience. I believe in offering top-notch, original academic assistance at reasonable rates to my clients. I Περισσότερα

£40 GBP σε 1 μέρα
(96 Αξιολογήσεις)
5.6
Shawkat2012

Hi there, Why not hire me for this project? I will professionally write an article as per your requirements and then deliver within your deadline. Two days ago, I completed a similar project here. You may want to che Περισσότερα

£50 GBP σε 3 μέρες
(90 Αξιολογήσεις)
5.4
£44 GBP σε 0 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
5.0
AsadNisar77

Hi Dear, I just read your project descriptions and understood all the requirements of your project. I am an experienced freelancer and having proficient skills for academic writing. I can provide you best quality work Περισσότερα

£40 GBP σε 3 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
5.2
elitewriters2030

Hello, I am really interested in handling your assignment. I have just crosschecked the details provided and I really am much familiar in this field. With over 7 years in academic writing, you can be assured that I w Περισσότερα

£44 GBP σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.7
mwalimumungai

Dear Hiring Manager, RE: Application for the Aforementioned Post of Writing Notes from a Ted Video I am a committed quality writer with vast writing experience in articles and academic papers/essays writing. I a Περισσότερα

£28 GBP σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.0
Freelancersedo

Dear client? I have read and understood what the academic writing project needs. I have a lot of writing experience since am a native English speaker. I will deliver quality work and in time if awarded. My charges are Περισσότερα

£50 GBP σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.0
hltaylor3

I can write about virtually anything. I have written two 500+ page novels, eleven novellas, two biographies, nationally and internationally awarded essays, countless short stories (several of which have won recognition Περισσότερα

£111 GBP σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0