Ακυρώθηκε

Write a literature review paper

I have all papers needed in pdf files. I have already started writing however what I wrote so far is too brief to be considered as a paper. You would suggest details and categorize the sub-topics ...

The major topic is the dynamic behavior of piezoelectric fibers.

I am using Lyx for writing. This would be a journal article so it has to be original and contain critical review of published material. I have preference for PhD in mechanical or structural or related engineering discipline.

It would be around 20 to 30 pages. This is a competitive bid so please provide appropriate details of when you can provide me with the 1st draft, how many drafts/editings? ...etc Please read the whole project description well and bid with your estimate of the time you can finish your first full draft and estimated fees. Do not waste my time if you have questions or things are not clear please ask them. Please write a proposal containing how you will deal with this project and include any inquiries

Δεξιότητες: Επανασυγγραφή Άρθρου, Μηχανική Μηχανολογία, Research Writing, Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή

Δείτε περισσότερα: writing scientific research article, mechanical topics writing article, scientific research article, rewriting academic writing, write review literature research, article effective academic writing, write review literature hospitality, writing article academic, writing rewriting academic, writing article research finance, proficient paper review, word article scientific research, translation review literature, technical writing scientific research, scientific article rewriting service, review literature, article summary academic writing, academic writing article, doctortextcom paper review

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 104 αξιολογήσεις ) Orlando, Canada

ID Εργασίας: #11809908

Ανατέθηκε στον/στην:

haris021

Hi, I have Bachelors in Electrical Engineering and holds Masters Degree in Energy Systems Engineering with strong background of scientific research. I have 2 conference papers and 1 research paper recently submitted to Περισσότερα

$255 CAD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.6

58 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $335 γι' αυτή τη δουλειά

$388 CAD σε 7 μέρες
(492 Αξιολογήσεις)
7.9
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

$390 CAD σε 15 μέρες
(677 Αξιολογήσεις)
8.0
crispwriter

I am ready to provide topnotch work, guaranteed free from plagiarism. Hire me to build new business relationship.

$299 CAD σε 5 μέρες
(209 Αξιολογήσεις)
7.2
erinkennedy

Hi, I have done similar projects in the past. I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that Περισσότερα

$300 CAD σε 1 μέρα
(330 Αξιολογήσεις)
7.5
writerforum91

Hi I am Monica I have read your project details. I will write a 25 pages literature review dynamic behavior of piezoelectric fibers. Please message me for more details.

$368 CAD σε 3 μέρες
(210 Αξιολογήσεις)
7.2
movita1

Hi, I am in HRD United Nations and a professional academic writer; I have done dissertations and research papers at PhD level. I am sure I can do this job best for you. I have 6 years writing experience at the Uni Περισσότερα

$444 CAD σε 15 μέρες
(202 Αξιολογήσεις)
6.8
dionline

Hi, I have done my MBA in Marketing and worked as a Lead Strategy Consultant for 6 years, at McKinsey. I have written 1000+ Academic Assignments and Articles from a variety of subjects like Health Care, Law, Histo Περισσότερα

$444 CAD σε 10 μέρες
(204 Αξιολογήσεις)
7.1
Softeria

I am Mechatronics Engineer. I have done my MS in Design & Manufacturing Engineering. My Expertise are Concept designing, product designing, mechanical designing, manufacturing drawings, AutoCAD, CAD/CAM, Pro E, NX, Sol Περισσότερα

$400 CAD σε 10 μέρες
(119 Αξιολογήσεις)
6.6
Amit222

Hello sir, don't go too far in search of highly experienced academic writer. I am academic writer with years of experience writing reports, Dissertation, Phd level research paper, Literature Review, Business Plan, diff Περισσότερα

$350 CAD σε 5 μέρες
(172 Αξιολογήσεις)
6.7
softechinfinites

Hello, I am 4 years experienced in Academic writing and assure you the quality work on time as per your requirements. I will provide plagiarised free content with in the deadline and available to provide updates Περισσότερα

$368 CAD σε 5 μέρες
(216 Αξιολογήσεις)
6.5
Haaly

Hi I will write this with A+ quality. I have done my PhD in Mechanical Engineering from London. I will also provide you with a free Turnitin plagiarism report. Kindly initiate a conversation with me in reg Περισσότερα

$315 CAD σε 1 μέρα
(111 Αξιολογήσεις)
6.2
$400 CAD σε 1 μέρα
(41 Αξιολογήσεις)
5.6
raishahaque

I can deliver best quality articles/contents. My work will be well researched hence it will be unique and creative. If I need any clarification I will ask, this is to make sure you get the best job. Feel free to ask an Περισσότερα

$255 CAD σε 7 μέρες
(184 Αξιολογήσεις)
5.7
Is88

A highly experienced Mechanical Engineer with years of invaluable experience and completing projects from conception to completion with 100% accuracy, dedication and quality. Expert in nano technology, Engineering Περισσότερα

$250 CAD σε 1 μέρα
(52 Αξιολογήσεις)
5.7
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$333 CAD σε 6 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
6.0
ihsconsult

Hi, I am an experienced engineer, professor and researcher. I have published papers in various professional publications; including IEEE, IASTAD, AES, etc. I also have practical experience working with piezoelectric Περισσότερα

$450 CAD σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
5.8
sanjibsahanew

Hi I would like to work for you. I will provide highly credible academic paper with my senior level experience. You may validate my profile which is also verified in Freelancer with highest trust score 100%. You ma Περισσότερα

$350 CAD σε 12 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.6
$300 CAD σε 3 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.8
ayeshasuhail121

Hi, I have completed various mechanical engineering projects before with my brother's help(engineer). I will provide you my first draft of first 5 pages with the 24 hours after you award me this project. You can judge Περισσότερα

$255 CAD σε 1 μέρα
(47 Αξιολογήσεις)
5.5
rifamorejo

I am MBA from the Middlesex University and worked five years as a research analyst in different multinational companies. In addition to that, I have written several Assignments, Essays, Thesis, Dissertations and Report Περισσότερα

$450 CAD σε 1 μέρα
(54 Αξιολογήσεις)
5.5