Κλειστό

Write articles about contemporary society

Contemporary society, according to social and political scientists, is characterised by at least three fundamental directions:

increasing human interconnection through a network of relationships that is progressively covering the whole planet;

the pace and depth of the evolution of human ways of life determined by technological innovation represent an absolute novelty in human history;

the scale of anthropological and ecological transformation due to the interaction between evolutionary factors (social, cultural, economic, and technological) has no historical precedent.

These presentations are the result of a number of fundamental changes that are irreversibly transforming our daily lives, our way of thinking and perceiving the world and our way of living together. Among these fundamental changes are: improvements in life conditions, life expectancy, literacy and gender equality; changes in domestic and international political institutions; and the breakdown of natural equilibria.

Δεξιότητες: Δημιουργική Συγγραφή, Αγγλική Γραμματική, Αγγλική Ορθογραφία, Ιστορικό, Research Writing

Δείτε περισσότερα: articles write finance, articles write day, 100s articles write, weight loss articles write, articles write upsmessages, nutrition articles write, good health articles write, news articles write examples, articles write automobiles, poker unique articles write

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

ID Εργασίας: #11801669

47 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $90 γι' αυτή τη δουλειά

sdk2788

Greetings! How are you doing today? Great to see your project! I would love to work with you on the same! With my highest rating and maximum reviews (over 2050; My Profile Link: https://www.freelancer.com/u/sdk2788.htm Περισσότερα

$70 AUD σε 2 μέρες
(1612 Αξιολογήσεις)
9.0
$100 AUD σε 1 μέρα
(1158 Αξιολογήσεις)
8.5
dmjuma

Hello, I have great knowledge in academic writing as I have been working as a graduate tutor and academic writer for the last seven years. I will be beneficial to you as I have proved to be trustworthy and dependable Περισσότερα

$94 AUD σε 3 μέρες
(945 Αξιολογήσεις)
8.3
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

$75 AUD σε 3 μέρες
(581 Αξιολογήσεις)
8.0
$95 AUD σε 3 μέρες
(196 Αξιολογήσεις)
7.2
DRIsaac

I am well versed in content and academic writing. I have a unique skills in research and all the appropriate formatting styles/methods. My freelancing approach is to put the interests of all my clients first with an ai Περισσότερα

$70 AUD σε 3 μέρες
(761 Αξιολογήσεις)
7.5
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(306 Αξιολογήσεις)
7.4
Zulucorp

I am an expert in this; I will deliver the best. I am a consummate academic writer and researcher, with superb English command and 7.5 years’ experience. Over the years, I have delivered scores of academic research pap Περισσότερα

$70 AUD σε 3 μέρες
(502 Αξιολογήσεις)
7.5
dionline

Hi, I have done my MBA in Marketing and worked as a Lead Strategy Consultant for 6 years, at McKinsey. I have written 1000+ Academic Assignments and Articles from a variety of subjects like Health Care, Law, Histo Περισσότερα

$66 AUD σε 3 μέρες
(189 Αξιολογήσεις)
7.1
tonywaigi

Hello there, my name is Tony, I am interested in your project, please provide the specific instructions for the project. This is my assurance and commitment to you: • I will strictly adhere to the instructions and Περισσότερα

$30 AUD σε 3 μέρες
(472 Αξιολογήσεις)
7.0
movita1

Hi, I am in HRD United Nations and a professional academic writer; seek to establish a mutually beneficial working relationship with you. I have 6 years writing experience at the University level. In addition to th Περισσότερα

$75 AUD σε 3 μέρες
(191 Αξιολογήσεις)
6.8
Valuesolutions

Hello, how are you? I hope you have a bright day/evening from your side. I have read the details provided, but please contact me so that we can discuss more on the project. I believe I have the required skills in this Περισσότερα

$54 AUD σε 2 μέρες
(139 Αξιολογήσεις)
6.6
softechinfinites

Hello, I have 4 years experienced in Academic writing and assure you the quality work on time as per your requirements. I will provide plagiarised free content with in the deadline and available to provide updates Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(200 Αξιολογήσεις)
6.5
freelancerneyer

I have read the guidelines of your work, i believe i can provide you with the best quality of work you are anticipating from this platform.Kindly give me a chance to show you the best i can do at your service.

$50 AUD σε 2 μέρες
(204 Αξιολογήσεις)
6.5
Haaly

Hi I will write this with A+ quality. I will also provide you with a free Turnitin plagiarism report. Kindly initiate a conversation with me in regards to this project. Regards, Haaly

$147 AUD σε 3 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
6.2
imranhossain

A proposal has not yet been provided

$77 AUD σε 3 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.2
quratulainsajid

Hello; I am a professional and committed writer with seven years experience in the field of writing. I can provide you excellent quality work within the given deadline; Looking forward for your response; Best Regard Περισσότερα

$75 AUD σε 3 μέρες
(156 Αξιολογήσεις)
6.1
Naeem2011

Proficient in APA, MLA, Harvard, Chicago style and many others- 7 years of working experience with APA and MLA style and 9 years of academic writing experience, I have the predilection and tenacity to do research on th Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(125 Αξιολογήσεις)
5.8
basithashmi

Please refer to the examples of Web-Content I have produced for some websites https://www.lucidlyawake.com/pages/lucidly-awake http://www.intimate-boudoir.com/contact/about-us http://www.paulphotos.com.au/about-paul Περισσότερα

$150 AUD σε 5 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
5.6
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
5.9