Κλειστό

Report Required

50 freelancers are bidding on average $48 for this job

pavi87june

Hi there, I am an experienced academic writer with excellent research skills. I can assure you gilt-edged quality and plagiarism free work. I have worked on multiple academic assignments including literature Περισσότερα

$34 USD σε 1 μέρα
(773 Αξιολογήσεις)
8.0
$61 USD σε 1 μέρα
(566 Αξιολογήσεις)
8.0
Rachaelray

Hi. I am Rachael, a proven QUALITY ENTHUSIAST and I would like to help on your project. I always go an extra mile to ensure: • Strict adherence to client instructions • Timely delivery of projects. • Plagiarism Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(956 Αξιολογήσεις)
8.1
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(622 Αξιολογήσεις)
8.0
writerforum91

Hi I am Monica I will write a report for you related to Strategic Management. Please message me for more details.

$100 USD σε 1 μέρα
(310 Αξιολογήσεις)
7.6
$35 USD σε 1 μέρα
(251 Αξιολογήσεις)
7.3
DRIsaac

I am well versed in content and academic writing. I have a unique skills in research and all the appropriate formatting styles/methods. My freelancing approach is to put the interests of all my clients first with an ai Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(910 Αξιολογήσεις)
7.7
Sadya

Hey, If you want your assignment to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(198 Αξιολογήσεις)
7.1
profkim

Hello My name is Samson. I am 100% sure that I will meet your expectations. I have written over 4000 high quality plagiarism free papers and deliver within stipulated deadlines. I am familiar with a number of ci Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(543 Αξιολογήσεις)
7.2
$24 USD σε 1 μέρα
(671 Αξιολογήσεις)
7.4
dionline

Hi, I have done my MBA in Marketing and worked as a Lead Strategy Consultant for 6 years, at McKinsey. I have written 1000+ Academic Assignments and Articles from a variety of subjects like Health Care, Law, Histo Περισσότερα

$88 USD σε 3 μέρες
(203 Αξιολογήσεις)
7.2
Currong1641

Hello, I am an experienced writer. I have completed bachelor in Business administration from Australia while my Master degree is in international business from Finland ( EU). i have completed more than 800 projects an Περισσότερα

$77 USD σε 3 μέρες
(179 Αξιολογήσεις)
6.8
freelancerneyer

I have read the guidelines of your work, i believe i can provide you with the best quality of work you are anticipating from this [login to view URL] give me a chance to show you the best i can do at your service.

$25 USD σε 1 μέρα
(277 Αξιολογήσεις)
6.7
TOPessayswriter

I assure you that i will give you a high quality product within your deadline or sooner and plagiarism free [login to view URL] go ahead and trust me with your work and I will deliver awesome up to PhD level paper.

$25 USD σε 1 μέρα
(174 Αξιολογήσεις)
6.3
onam0804

Hi I have six years of experience in academic and content writing. I have completed several academic assignments on the subjects of business management, HRM, marketing, finance and information technology. Have sound k Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(99 Αξιολογήσεις)
6.0
assignmentstore

Hi, I would like to help you in writing the report about Strategic Management. I have worked on various assignments related to Strategic Management. Please share your project details. Mariam

$100 USD σε 1 μέρα
(75 Αξιολογήσεις)
6.0
$61 USD σε 1 μέρα
(74 Αξιολογήσεις)
6.2
sanjibsahanew

Hi I would like to work for you. I will provide highly credible strategy paper with my senior level experience. You may validate my profile which is also verified in Freelancer with highest trust score 100%. You ma Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
5.8
glendabill

Hello friend, welcome with your project. I have checked your requirements on this report and confident to deliver a high-quality plag free paper. Is there any instruction sheet provided by your teacher? What should be Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(106 Αξιολογήσεις)
5.9
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$80 USD σε 3 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
5.9