Κλειστό

Redacción académica

16 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $380 γι' αυτή τη δουλειά

$250 USD σε 2 μέρες
(238 Αξιολογήσεις)
7.3
movita1

Hi I am a lecturer and A top-notch writer who is committed to a strong work ethic, quality, honesty and integrity. I bring analytical, inter-personal and writing skills from my academic qualifications having more than Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(202 Αξιολογήσεις)
6.8
bigsamisgood

Hi, I have read through the requirements for this project and as a highly experienced and versatile academic writer, I want to assure you that I will provide you with top-notch and non-plagiarized paper. I am also Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(204 Αξιολογήσεις)
6.5
$250 USD σε 1 μέρα
(71 Αξιολογήσεις)
6.1
stinaeon

Hello, I am a native English speaker and an experienced marketing professional with years of copy writing experience for companies that need to improve web visibility, connect with customers, and boost sales. I have ex Περισσότερα

$526 USD σε 3 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
6.0
imranhossain

Hi there, I am a proficient Qualitative Academic Writer with expertise in APA, MLA, Harvard, Chicago, IEEE, and ACM styles. I hold a Master's Degree in Business Management and have many years of Academic Writing exper Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(110 Αξιολογήσεις)
6.2
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
5.9
suyashdhoot

Hi I am Master of Science and have 7 years of research and writing experience. I have worked on PhD level thesis projects, published papers in peer reviewed journals and have also worked with several companies on creat Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.8
IdealAftab

Hello I am an experienced Research and academic writer. Education: I have done MS in marketing and Masters in English Literature. Experience: I am doing academic assignments from more Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(90 Αξιολογήσεις)
5.6
sanjibsahanew

Hi I would like to work for you. I will provide highly credible academic paper with my senior level experience. You may validate my profile which is also verified in Freelancer with highest trust score 100%. You Περισσότερα

$300 USD σε 7 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
5.6
hinahanif15

Greetings, I am an academic writer for the past 2 years. I have written numerous reports, aware of all referencing styles, thus can provide excellent report to you. The work will be plagiarism free as all work will Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
5.3
chemistry2171

I am a proficient and professional academic writer, an editor, designer, translator and a proofreader with a sound grasp over all referencing styles, who is passionate, reliable and highly efficient. I strive always to Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.7
WpOinT

Dear Client, I have fully reviewed your project description and I believe that I am the most qualified writer to complete this project in accordance with your expectations. I possess seven years of experience in worki Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AryaNYoung

Hello, I am Nikeisha Young, a driven and motivated freelancer who provides writing, editing and proofreading services. Upon reading your job description, I came to the realization that I would be perfect for this j Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
1.8
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

$721 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
giovannylaguado

No has especificado bien que tipo de redacción necesitas y sobre que tema especifico, tengo experiencia escribiendo tesis y otros textos académicos.

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
carloszpay

Saludos, Soy Comunicador Social. Tengo experiencia de 10 años escribiendo. Me puedo encargar del proyecto. La parte económica la podemos conversar. Este es mi perfil: Soy Licenciado en Comunicación Social, con 10 añ Περισσότερα

$277 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
emidelp

A proposal has not yet been provided

$388 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0