Κλειστό

Proofread Something

56 freelancers are bidding on average €313 for this job

€526 EUR σε 10 μέρες
(326 Αξιολογήσεις)
7.8
€250 EUR σε 3 μέρες
(283 Αξιολογήσεις)
7.4
coolwriter30

I am a competent academic writer, with high lead times and turnaround time, proposal writer, masters level dissertation writer, PHD level dissertation and thesis writer, PHD defense PowerPoint presentation writer, argu Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(320 Αξιολογήσεις)
7.3
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested i Περισσότερα

€250 EUR σε 5 μέρες
(327 Αξιολογήσεις)
7.5
movita1

Hi, I am in United Nations HRD, A professional academic writer having 6 years writing experience at the University level. I have also written A grade research papers, dissertations, assignments and essays. This expe Περισσότερα

€250 EUR σε 2 μέρες
(216 Αξιολογήσεις)
6.9
Character7

I am confident in working on your project based on the project requirements. I am well versed in content and creative writing. I am the best freelancer for this project. Kindly assign it to me.

€250 EUR σε 10 μέρες
(272 Αξιολογήσεις)
6.8
alicejax

Hello, Alice here I can proofread your project according to your instructions. Please let me know the other details. Thanks!

€250 EUR σε 10 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
6.5
assignmentstore

Greeting, I could absolutely help you in proofreading that would be grammatical mistakes free. It would be more appreciated if you share complete details about your project. Regards, Marium

€250 EUR σε 1 μέρα
(125 Αξιολογήσεις)
6.7
€250 EUR σε 2 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
6.4
stinaeon

Hi, I am an online marketing expert with an abundance of copywriting experience for companies that need to improve web visibility, connect with customers, and boost sales. I specialize in delivering 'Google friendly' ( Περισσότερα

€526 EUR σε 4 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
6.2
bigsamisgood

Hi, I have read through the requirements for this project and as a highly experienced and versatile academic writer, I want to assure you that I will provide you with top-notch and non-plagiarized paper. I am also Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(219 Αξιολογήσεις)
6.6
Steenbergen

My editing and proofreading services include: - Meticulously reworking content for grammatical accuracy - Reducing wordiness - Providing a consistent voice - Smoothing transitions between topics - Correcting pu Περισσότερα

€250 EUR σε 5 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
6.1
shiffles

Hello, I'd be glad to edit your document for you. I am a native English speaking, professional proofreader and copy editor with more than 20 years' experience in a variety of disciplines, including medicine, law, te Περισσότερα

€277 EUR σε 5 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.0
suyashdhoot

Hi I am Msc in food science, food chemistry, food biotechnology and microbiology. I have 7 years of research and writing experience and have worked on PhD level thesis projects, published papers in peer reviewed journa Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
6.2
FreelanceEditor

Hello, What’s the word count of your written content? I'd be happy to provide you editorial assistance in five weekdays (Monday-Friday). I'm an experienced, professionally trained, full-time freelance editor. I'v Περισσότερα

€250 EUR σε 5 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.7
Arjun1106

Hey Friend! I did a careful assessment of your project requirements. As per my best understanding, you need the following: [login to view URL] and Proofreading. [login to view URL] of the sentences wherever applicable. OTHER DET Περισσότερα

€416 EUR σε 2 μέρες
(96 Αξιολογήσεις)
6.1
walterrobertt

Writing Services at Its Best Greetings, Looking for Content Writing Services, You are at the right place. When it comes to Content Writing, I’m ‘The Best’ here. Feel free to hire me for the following writ Περισσότερα

€355 EUR σε 6 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
5.8
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

€250 EUR σε 5 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
6.1
citijayamala

Expert in proof reading, edits, rewrites, Academic writing, research reports, essays and advance essays. Have done may dissertations, and many academic project. Can complete on time with good quality and on time. Exper Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
5.7
DdHardy

When it comes to analyzing and modifying, you can’t find anyone who has a better visual approach with exemplary spelling and grammar skills. When it comes to finding errors and missing links, you can count on me to mak Περισσότερα

€250 EUR σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.5