Κλειστό

Paper on [Mass Communication], 10-12 pages

34 freelancers are bidding on average $82 for this job

sdk2788

Greetings! How are you doing today? Great to see your project! I would love to work with you on the same! With my highest rating and maximum reviews (over 2050; My Profile Link: https://www.freelancer.com/u/sdk2788.htm Περισσότερα

$165 USD σε 3 μέρες
(1610 Αξιολογήσεις)
9.0
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

$105 USD σε 1 μέρα
(570 Αξιολογήσεις)
7.9
topacademics

A proposal has not yet been provided

$100 USD σε 1 μέρα
(473 Αξιολογήσεις)
7.9
DRIsaac

I am well versed in content and academic writing. I have a unique skills in research and all the appropriate formatting styles/methods. My freelancing approach is to put the interests of all my clients first with an ai Περισσότερα

$90 USD σε 1 μέρα
(754 Αξιολογήσεις)
7.5
RafNancy

Being an experienced academic writer and well researcher. I am 100% confident I can do this project perfectly. I have already written PhD and Masters Level Paper for UK and US Students and I can easily work on it. I am Περισσότερα

$95 USD σε 1 μέρα
(347 Αξιολογήσεις)
7.3
$90 USD σε 3 μέρες
(197 Αξιολογήσεις)
7.2
erinkennedy

Hi, I have done similar projects in the past. I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(293 Αξιολογήσεις)
7.4
Sadya

Hey, If you want your assignment to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very Περισσότερα

$147 USD σε 3 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
6.8
NoelReubenMuturi

Hello, I am Noel. I have read your brief; you need assistance with completing your mass communication project. I am an experienced academic writer and a proficient researcher. I am well-acquainted with academic writing Περισσότερα

$95 USD σε 1 μέρα
(245 Αξιολογήσεις)
7.0
tonywaigi

Hello there, my name is Tony, I am interested in your project, please provide the specific instructions for the project. This is my assurance and commitment to you: • I will strictly adhere to the instructions and Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(465 Αξιολογήσεις)
7.0
bkabubi

I am a proficient writer with 24 hours customer support and willing to work within your budget. I hold a Masters in Business administration (finance & economics), Bachelor in Business Information Technology, CFA & ACC Περισσότερα

$70 USD σε 1 μέρα
(358 Αξιολογήσεις)
6.8
softechinfinites

Hello, I am 4 years experienced in Academic writing and assure you the quality work on time as per your requirements. I will provide plagiarised free content with in the deadline and available to provide updates Περισσότερα

$126 USD σε 1 μέρα
(199 Αξιολογήσεις)
6.5
$49 USD σε 1 μέρα
(218 Αξιολογήσεις)
6.3
naveed349

Hi, I am a proficient academic writer and have written lots of dissertations, proposals, essays and reports on various niches. I can provide you 100% unique, quality and original contents without spelling, grammar o Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
5.8
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$120 USD σε 3 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
5.9
kanchana1974

Hi, I am an English literature graduate with MBA and an experienced Business consulting Professional. I would be able to do 12 pages Mass Communication assignment as per your requirements. I have good experi Περισσότερα

$80 USD σε 4 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.3
FESTUS8340

Writing is a passion that I have turned into a profession. I love what I do. I'm an avid reader, and I am always on the lookout for challenges that initiate creativity, cleverness, and the usage and application of gram Περισσότερα

$66 USD σε 1 μέρα
(98 Αξιολογήσεις)
5.5
Arjun1106

Hey Friend! I can absolutely help in your project. Academic Writing is my passion, and that’s why I am among the TOP FREELANCERS on this website in this domain. Please visit the following link to see my reviews: h Περισσότερα

$150 USD σε 2 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
5.5
TOPessayswriter

I assure you that i will give you a high quality product within your deadline or sooner and plagiarism free [url removed, login to view] go ahead and trust me with your work and I will deliver awesome up to PhD level academic paper. Περισσότερα

$80 USD σε 1 μέρα
(72 Αξιολογήσεις)
5.3
sherrygich

Hi, I have looked at the details of your task and I am positive I can deliver. I assure you that once you consider me for the task, I will present a quality paper on time. I am currently not busy so if awarded I will s Περισσότερα

$35 USD σε 0 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
4.9