Κλειστό

Paper on [Mass Communication], 10-12 pages

34 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $82 γι' αυτή τη δουλειά

sdk2788

Greetings! How are you doing today? Great to see your project! I would love to work with you on the same! With my highest rating and maximum reviews (over 2050; My Profile Link: https://www.freelancer.com/u/sdk2788.htm Περισσότερα

$165 USD σε 3 μέρες
(1610 Αξιολογήσεις)
9.0
topacademics

A proposal has not yet been provided

$100 USD σε 1 μέρα
(473 Αξιολογήσεις)
7.9
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

$105 USD σε 1 μέρα
(570 Αξιολογήσεις)
7.9
$90 USD σε 3 μέρες
(197 Αξιολογήσεις)
7.2
DRIsaac

I am well versed in content and academic writing. I have a unique skills in research and all the appropriate formatting styles/methods. My freelancing approach is to put the interests of all my clients first with an ai Περισσότερα

$90 USD σε 1 μέρα
(754 Αξιολογήσεις)
7.5
erinkennedy

Hi, I have done similar projects in the past. I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(293 Αξιολογήσεις)
7.4
RafNancy

Being an experienced academic writer and well researcher. I am 100% confident I can do this project perfectly. I have already written PhD and Masters Level Paper for UK and US Students and I can easily work on it. I am Περισσότερα

$95 USD σε 1 μέρα
(347 Αξιολογήσεις)
7.3
NoelReubenMuturi

Hello, I am Noel. I have read your brief; you need assistance with completing your mass communication project. I am an experienced academic writer and a proficient researcher. I am well-acquainted with academic writing Περισσότερα

$95 USD σε 1 μέρα
(245 Αξιολογήσεις)
7.0
bkabubi

I am a proficient writer with 24 hours customer support and willing to work within your budget. I hold a Masters in Business administration (finance & economics), Bachelor in Business Information Technology, CFA & ACC Περισσότερα

$70 USD σε 1 μέρα
(358 Αξιολογήσεις)
6.8
Sadya

Hey, If you want your assignment to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very Περισσότερα

$147 USD σε 3 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
6.8
tonywaigi

Hello there, my name is Tony, I am interested in your project, please provide the specific instructions for the project. This is my assurance and commitment to you: • I will strictly adhere to the instructions and Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(465 Αξιολογήσεις)
7.0
softechinfinites

Hello, I am 4 years experienced in Academic writing and assure you the quality work on time as per your requirements. I will provide plagiarised free content with in the deadline and available to provide updates Περισσότερα

$126 USD σε 1 μέρα
(199 Αξιολογήσεις)
6.5
$49 USD σε 1 μέρα
(218 Αξιολογήσεις)
6.3
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$120 USD σε 3 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
5.9
naveed349

Hi, I am a proficient academic writer and have written lots of dissertations, proposals, essays and reports on various niches. I can provide you 100% unique, quality and original contents without spelling, grammar o Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
5.8
Arjun1106

Hey Friend! I can absolutely help in your project. Academic Writing is my passion, and that’s why I am among the TOP FREELANCERS on this website in this domain. Please visit the following link to see my reviews: h Περισσότερα

$150 USD σε 2 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
5.5
kanchana1974

Hi, I am an English literature graduate with MBA and an experienced Business consulting Professional. I would be able to do 12 pages Mass Communication assignment as per your requirements. I have good experi Περισσότερα

$80 USD σε 4 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.3
FESTUS8340

Writing is a passion that I have turned into a profession. I love what I do. I'm an avid reader, and I am always on the lookout for challenges that initiate creativity, cleverness, and the usage and application of gram Περισσότερα

$66 USD σε 1 μέρα
(98 Αξιολογήσεις)
5.5
citijayamala

Expert in Mass communication, channel of communication concepts, Academic writing, research reports, essays and advance essays. Have done may dissertations, and many academic project. Can complete on time with good qua Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(37 Αξιολογήσεις)
5.0
muiguevans

I am a proficient writer with 24 hours customer support and willing to work within your budget. I hold a Masters in Business administration (finance & economics), Bachelor in Business Information Technology, CFA & ACC Περισσότερα

$67 USD σε 1 μέρα
(82 Αξιολογήσεις)
5.2