Ολοκληρωμένο

Looking for a economics writer

Ανατέθηκε στον:

syngie

Writing is a passion that I have turned into a profession.I love what I do. .I am an experienced researcher and academic writer.I have assisted many clients pursuing their undergraduate and master's degrees helping the Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.4

36 freelancers are bidding on average $101 for this job

writerforum91

Hi I am Monica I will write an economic article for you. I can share my samples with you. Please message me for more details.

$100 USD σε 3 μέρες
(346 Αξιολογήσεις)
8.0
$150 USD σε 3 μέρες
(278 Αξιολογήσεις)
7.4
$40 USD σε 3 μέρες
(726 Αξιολογήσεις)
7.5
TOPessayswriter

I assure you that i will give you a high quality product within your deadline or sooner and plagiarism free [login to view URL] go ahead and trust me with your work and I will deliver an awesome up to PhD level academic pape Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(313 Αξιολογήσεις)
7.1
bkabubi

I am a proficient writer with 24 hours customer support and willing to work within your budget. I hold a Masters in Business administration (finance & economics), Bachelor in Business Information Technology, CFA & ACC Περισσότερα

$45 USD σε 1 μέρα
(444 Αξιολογήσεις)
7.0
rifamorejo

i can find a sample review. but pretty simple. just rating a restaurant. my only concern is if you're based in another country and trip advisor being a pain, can they validate the comment? i dont want this to rate me Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(173 Αξιολογήσεις)
6.9
onam0804

Hi I have six years of experience in academic and content writing. I have completed several academic assignments on the subjects of business management, HRM, marketing, finance and information technology. Have sound k Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(121 Αξιολογήσεις)
6.4
keivynkevo

I guarantee a good job upon receiving all the details and the scope of this work. Upon undertaking this work, I will conduct extensive research in this area and have credible sources and references. I hold a Bachelo Περισσότερα

$100 USD σε 4 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
6.4
$100 USD σε 3 μέρες
(147 Αξιολογήσεις)
6.2
$200 USD σε 3 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.9
ayeshasuhail121

Hello, I am an avid freelance academic writer and I have completed various assignments based on literature review and research methodology. I can show you various samples on request. I can complete this within one w Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(47 Αξιολογήσεις)
5.9
rohan24692

An MBA in finance and marketing will help me perform your work in a better way. Have studied economics as my major subject and have the required skills and experience in this domain. Can start right away with this and Περισσότερα

$47 USD σε 1 μέρα
(117 Αξιολογήσεις)
6.0
Arjun1106

Hey Friend! I can absolutely help in your project. Academic Writing is my passion, and that’s why I am among the TOP FREELANCERS on this website in this domain. Please visit the following link to see my reviews: h Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
6.0
walterrobertt

Hire my academic writing services for: • Thesis • Dissertations • Personal Statements • Speech Writings • Research papers • Case studies • Essays • Literature reviews • Proposals • Annotated Bibliography A Περισσότερα

$98 USD σε 1 μέρα
(69 Αξιολογήσεις)
5.9
FahmeedaK

Hi I have completed [login to view URL] economics and have experience of writing research papers and dissertations during my studies as well as freelance writer. I assure you that you will be 100% satisfied with my performance as Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
5.4
suki146

Hello, I am a professional writer and I have been working for different organizations for years. I am experienced and I can assure that you will not regret choosing me. I have done a lot of Academic work related to dif Περισσότερα

$80 USD σε 3 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
5.3
ZeeshanShah22

I am Masters of Statistics ,Expertise in SPSS. Multivariate methods Factor Analysis, Discriminant Analysis, Logistic Regression, Panel Data Analysis: Fixed Effect & Random Effect Models, ANOVA using SPSS, Minitab, ST Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.9
mugheescheema

Hey , I can perfectly write the Economics task for you. I have experience in Academic writing and assure you the best quality work. With latest format and using proper referencing style. In minimum time, minim Περισσότερα

$60 USD σε 3 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
4.7
Adroitwriter01

I am a dedicated writer with vast experience in handling academic writing projects across diverse educational verticals. I own a masters degree in Economics and have read so many books like Damodar Gujarati, Hal Varia Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(28 Αξιολογήσεις)
4.8
Reidman

I have a Masters in Economics and Finance, and given the nature of the work which requires quality sources, consice and clear argument, proper grammar and free from plagiarism; I can deliver quality work that meets t Περισσότερα

$188 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.4