Ολοκληρωμένο

History Presentation

Ανατέθηκε στον:

iJillB

Hi There! I am a former history teacher now working in higher education, with a knack for technology and making things look fantastic. Be assured that information will be accurate, and all images will be cited proper Περισσότερα

$15 AUD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.7

52 freelancers are bidding on average $33 for this job

Rachaelray

Hi. I am Rachael and I would like to help on your project. I always go an extra mile to ensure: • Strict adherence to client instructions • Timely delivery of projects. • Plagiarism free paper with an accompan Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(1145 Αξιολογήσεις)
8.4
topacademics

A proposal has not yet been provided

$50 AUD σε 1 μέρα
(635 Αξιολογήσεις)
8.2
DRIsaac

I am well versed in content and academic writing. I have a unique skills in research and all the appropriate formatting styles/methods. My freelancing approach is to put the interests of all my clients first with an ai Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(1034 Αξιολογήσεις)
7.8
$45 AUD σε 1 μέρα
(290 Αξιολογήσεις)
7.5
Sadya

Hey, If you want your assignment to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very Περισσότερα

$105 AUD σε 3 μέρες
(203 Αξιολογήσεις)
7.3
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in Περισσότερα

$50 AUD σε 1 μέρα
(322 Αξιολογήσεις)
7.5
NoelReubenMuturi

Hello, I am Noel. I have read your brief; you need assistance with creating a 7 minute presentation. I am an experienced power point creator with a keen attention to detail. I endeavor to offer a personalized product, Περισσότερα

$45 AUD σε 2 μέρες
(402 Αξιολογήσεις)
7.7
samin59

Hi, Me and my brothers have a mix of knowledge and strong background knowledge in diverse fields like SOCIAL Sciences, Management Sciences & Computer Sciences. We have good ACADEMIC WRITING skills and capable to pr Περισσότερα

$60 AUD σε 3 μέρες
(293 Αξιολογήσεις)
7.2
freelancerneyer

I have read the guidelines of your work, i believe i can provide you with the best quality of work you are anticipating from this [login to view URL] give me a chance to show you the best i can do at your service.

$25 AUD σε 1 μέρα
(448 Αξιολογήσεις)
7.4
profkim

Hello My name is Samson. I am 100% sure that I will meet your expectations. I have written over 4000 high quality plagiarism free papers and deliver within stipulated deadlines. I am familiar with a number of ci Περισσότερα

$70 AUD σε 1 μέρα
(635 Αξιολογήσεις)
7.4
mungaiwamukui

Dear Sir/ Madam, I have reviewed your project requirements and am ready to assist. Am offering the best quality available services according to your budget. I have over 6 years of Research experience and project writ Περισσότερα

$50 AUD σε 1 μέρα
(519 Αξιολογήσεις)
7.3
movita1

Hi, I am in HRD United Nations and a professional academic writer; seek to establish a mutually beneficial working relationship with you. I have 6 years writing experience at the University level. In addition to th Περισσότερα

$35 AUD σε 2 μέρες
(216 Αξιολογήσεις)
6.9
Valuesolutions

Hello, contact me for high-quality work delivered on time. I will work on your paper personally since I do not outsource some of the writers will outsource your document which might delay the delivery time, this guaran Περισσότερα

$34 AUD σε 1 μέρα
(189 Αξιολογήσεις)
7.0
TOPessayswriter

I assure you that i will give you a high quality product within your deadline or sooner and plagiarism free [login to view URL] go ahead and trust me with your work and I will deliver awesome up to PhD level academic paper. i Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(353 Αξιολογήσεις)
7.2
Currong1641

Hello, I am an experienced academic writer. I have completed more than 800 projects and have over 175 positive reviews in my [login to view URL] delivery good quality ppt. You may read the reviews in my profile. I hope you Περισσότερα

$55 AUD σε 2 μέρες
(172 Αξιολογήσεις)
6.8
onam0804

Hi I have five years of experience in academic and content writing. I have completed several articles, blogs, descriptive writings, company profiles, website content etc. with best quality and on time. I am an MBA pos Περισσότερα

$35 AUD σε 1 μέρα
(126 Αξιολογήσεις)
6.6
bkabubi

I am a proficient writer with 24 hours customer support and willing to work within your budget. I hold a Masters in Business administration (finance & economics), Bachelor in Business Information Technology, CFA & ACC Περισσότερα

$45 AUD σε 1 μέρα
(470 Αξιολογήσεις)
7.1
alfmwangi

If high quality work is your desire, then am the candidate your are looking for. With a good command in English and experience in various subjects, the quality of your work is guaranteed. With me, deadlines get utmost Περισσότερα

$15 AUD σε 1 μέρα
(146 Αξιολογήσεις)
6.5
mahwishnamdar

Hi, I am a freelancer with amazing research and writing skills. I have written in several fields like Business, Marketing, HR, Finance, Economics, Biology, Education, English Literature, History, Psychology, and Eng Περισσότερα

$30 AUD σε 2 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
6.4
$34 AUD σε 1 μέρα
(218 Αξιολογήσεις)
6.6