Σε Εξέλιξη

History Presentation -- 2

7 min presentation

Δεξιότητες: Παρουσιάσεις, Research Writing

Δείτε περισσότερα: min clip presentation, min presentation, history migrant workers presentation, min flash presentation cost, flash presentation voice min, script product presentation min, min flash presentation, presentation min, iphone presentation

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 7 αξιολογήσεις ) Adelaide, Australia

ID Εργασίας: #11812744

Ανατέθηκε στον/στην:

iJillB

We've worked together before and you're familiar and comfortable with my research and writing style :)

$25 AUD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.0

43 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $38 γι' αυτή τη δουλειά

dmjuma

Hello, I have great knowledge in academic presentation writing as I have been working as a graduate tutor and academic writer for the last seven years. I will be beneficial to you as I have proved to be trustworthy an Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(937 Αξιολογήσεις)
8.3
$50 AUD σε 1 μέρα
(668 Αξιολογήσεις)
7.9
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(570 Αξιολογήσεις)
7.9
DRIsaac

I am well versed in content and academic writing. I have a unique skills in research and all the appropriate formatting styles/methods. My freelancing approach is to put the interests of all my clients first with an ai Περισσότερα

$100 AUD σε 1 μέρα
(754 Αξιολογήσεις)
7.5
$70 AUD σε 1 μέρα
(196 Αξιολογήσεις)
7.2
coolwriter30

I am a competent academic writer, with high lead times and turnaround time, proposal writer, masters level dissertation writer, PHD level dissertation and thesis writer, PHD defense PowerPoint presentation writer, argu Περισσότερα

$111 AUD σε 1 μέρα
(286 Αξιολογήσεις)
7.2
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in Περισσότερα

$111 AUD σε 1 μέρα
(293 Αξιολογήσεις)
7.4
tonywaigi

Hello there, my name is Tony, I am interested in your project, please provide the specific instructions for the project. This is my assurance and commitment to you: • I will strictly adhere to the instructions and Περισσότερα

$35 AUD σε 1 μέρα
(464 Αξιολογήσεις)
7.0
dionline

Hi, I have done my MBA in Marketing & Finance and worked for six years in McKinsey as a Lead Strategy Consultant. I have written 1000+ Academic Assignments which include a variety of subjects like Marketing, Busines Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(180 Αξιολογήσεις)
7.1
$50 AUD σε 1 μέρα
(238 Αξιολογήσεις)
6.4
anacris1

Hello! Being a professional and one of the most experienced academic writers with hundreds of reviews on this website, I would love to do this project for you. I have read all the requirements carefully and your projec Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(109 Αξιολογήσεις)
6.1
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$50 AUD σε 1 μέρα
(75 Αξιολογήσεις)
5.9
dgapscom

Hello, I’m Hajrah, an environmental researcher and professional SEO friendly article writer. I have 6+ years of experience in SEO content writing, online reporting and Academic Writing. Your content will be SEO frien Περισσότερα

$29 AUD σε 1 μέρα
(40 Αξιολογήσεις)
5.4
TOPessayswriter

I assure you that i will give you a high quality product within your deadline or sooner and plagiarism free work.So go ahead and trust me with your work and I will deliver awesome up to PhD level academic paper. Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(66 Αξιολογήσεις)
5.2
rifamorejo

I am MBA from the Middlesex University and worked five years as a research analyst in different multinational companies. In addition to that, I have written several Assignments, Essays, Thesis, Dissertations and Report Περισσότερα

$50 AUD σε 1 μέρα
(45 Αξιολογήσεις)
5.3
graphicking61

Hi, I just checked the description you have provided regarding the project and would be a pleasure to assist you on your project. I will work with full dedication to give you the best output within the desired timef Περισσότερα

$30 AUD σε 0 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.0
ProWriter2030

Dear Client, I have keenly taken note of your project, and I am interested in working on it and delivering according to your specifications. I am ready to start immediately and give you regular updates on the progre Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(72 Αξιολογήσεις)
5.1
thelords

I will be the best candidate for this task (being the winner of a writing competition recently held here on freelancer.com)...I have experience in this sort of task (this kind of task can be taken care of effectively a Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
4.8
ashley561

Hello Sir, I have been writing academic papers for last two years. I have written more than 50 research papers on Business and Corporate Law, Sociology, Business analysis, Leadership, Project management, Risk manageme Περισσότερα

$50 AUD σε 1 μέρα
(48 Αξιολογήσεις)
4.9
shrinkcom

Hi, I read your proposal carefully and completely understood your requirement. I am working from almost 4 years in this domain and recently completed few projects which are almost same as yours. I also assure you Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
4.4