Ολοκληρωμένο

History Presentation -- 2

Ανατέθηκε στον:

iJillB

We've worked together before and you're familiar and comfortable with my research and writing style :)

$25 AUD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.0

43 freelancers are bidding on average $38 for this job

dmjuma

Hello, I have great knowledge in academic presentation writing as I have been working as a graduate tutor and academic writer for the last seven years. I will be beneficial to you as I have proved to be trustworthy an Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(937 Αξιολογήσεις)
8.3
$50 AUD σε 1 μέρα
(668 Αξιολογήσεις)
7.9
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(570 Αξιολογήσεις)
7.9
DRIsaac

I am well versed in content and academic writing. I have a unique skills in research and all the appropriate formatting styles/methods. My freelancing approach is to put the interests of all my clients first with an ai Περισσότερα

$100 AUD σε 1 μέρα
(754 Αξιολογήσεις)
7.5
$70 AUD σε 1 μέρα
(196 Αξιολογήσεις)
7.2
coolwriter30

I am a competent academic writer, with high lead times and turnaround time, proposal writer, masters level dissertation writer, PHD level dissertation and thesis writer, PHD defense PowerPoint presentation writer, argu Περισσότερα

$111 AUD σε 1 μέρα
(286 Αξιολογήσεις)
7.2
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in Περισσότερα

$111 AUD σε 1 μέρα
(293 Αξιολογήσεις)
7.4
tonywaigi

Hello there, my name is Tony, I am interested in your project, please provide the specific instructions for the project. This is my assurance and commitment to you: • I will strictly adhere to the instructions and Περισσότερα

$35 AUD σε 1 μέρα
(464 Αξιολογήσεις)
7.0
dionline

Hi, I have done my MBA in Marketing & Finance and worked for six years in McKinsey as a Lead Strategy Consultant. I have written 1000+ Academic Assignments which include a variety of subjects like Marketing, Busines Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(180 Αξιολογήσεις)
7.1
$50 AUD σε 1 μέρα
(238 Αξιολογήσεις)
6.4
anacris1

Hello! Being a professional and one of the most experienced academic writers with hundreds of reviews on this website, I would love to do this project for you. I have read all the requirements carefully and your projec Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(109 Αξιολογήσεις)
6.1
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$50 AUD σε 1 μέρα
(75 Αξιολογήσεις)
5.9
dgapscom

Hello, I’m Hajrah, an environmental researcher and professional SEO friendly article writer. I have 6+ years of experience in SEO content writing, online reporting and Academic Writing. Your content will be SEO frien Περισσότερα

$29 AUD σε 1 μέρα
(40 Αξιολογήσεις)
5.4
TOPessayswriter

I assure you that i will give you a high quality product within your deadline or sooner and plagiarism free [url removed, login to view] go ahead and trust me with your work and I will deliver awesome up to PhD level academic paper. Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(66 Αξιολογήσεις)
5.2
rifamorejo

I am MBA from the Middlesex University and worked five years as a research analyst in different multinational companies. In addition to that, I have written several Assignments, Essays, Thesis, Dissertations and Report Περισσότερα

$50 AUD σε 1 μέρα
(45 Αξιολογήσεις)
5.3
graphicking61

Hi, I just checked the description you have provided regarding the project and would be a pleasure to assist you on your project. I will work with full dedication to give you the best output within the desired timef Περισσότερα

$30 AUD σε 0 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.0
ProWriter2030

Dear Client, I have keenly taken note of your project, and I am interested in working on it and delivering according to your specifications. I am ready to start immediately and give you regular updates on the progre Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(72 Αξιολογήσεις)
5.1
thelords

I will be the best candidate for this task (being the winner of a writing competition recently held here on freelancer.com)...I have experience in this sort of task (this kind of task can be taken care of effectively a Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
4.8
ashley561

Hello Sir, I have been writing academic papers for last two years. I have written more than 50 research papers on Business and Corporate Law, Sociology, Business analysis, Leadership, Project management, Risk manageme Περισσότερα

$50 AUD σε 1 μέρα
(48 Αξιολογήσεις)
4.9
shrinkcom

Hi, I read your proposal carefully and completely understood your requirement. I am working from almost 4 years in this domain and recently completed few projects which are almost same as yours. I also assure you Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
4.4