Ολοκληρωμένο

Essay with references

Ανατέθηκε στον:

$31 SGD σε 1 μέρα
(104 Αξιολογήσεις)
6.4

31 freelancers are bidding on average $92 for this job

$77 SGD σε 1 μέρα
(639 Αξιολογήσεις)
8.2
writerforum91

Hi I am Monica I will write 4000 words essay for you related to your topic. Please message me for more details.

$250 SGD σε 3 μέρες
(361 Αξιολογήσεις)
8.1
$125 SGD σε 3 μέρες
(289 Αξιολογήσεις)
7.5
$31 SGD σε 3 μέρες
(319 Αξιολογήσεις)
7.3
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in Περισσότερα

$100 SGD σε 3 μέρες
(325 Αξιολογήσεις)
7.5
amiablewriter

Hi, With reference to your proposal, I UNDERSTOOD YOUR REQUIREMENTS. As a professional writer who has written several essays on HEALTH, POLITICS, PSYCHOLOGY, BUSINESS, AGRICULTURE, AND TECHNOLOGY, I can write using st Περισσότερα

$49 SGD σε 1 μέρα
(195 Αξιολογήσεις)
6.8
onam0804

Hi I have six years of experience in academic and content writing. I have completed several academic assignments on the subjects of business management, HRM, marketing, finance and information technology. Have sound k Περισσότερα

$75 SGD σε 3 μέρες
(127 Αξιολογήσεις)
6.7
Currong1641

Hello, I am an experienced writer. I have completed bachelor in Business administration from Australia while my Master degree is in international business from Finland ( EU). i have completed more than 800 projects an Περισσότερα

$94 SGD σε 3 μέρες
(172 Αξιολογήσεις)
6.8
charleslimnet

I am an accomplished business writer in economics, accounting and finance. I hold MBA (Strategic Management) [login to view URL] (Finance and Marketing) & CPA.K (Accounting and Finance.) I possess requisite professional skills and a Περισσότερα

$71 SGD σε 3 μέρες
(279 Αξιολογήσεις)
7.0
bkabubi

I am a proficient writer with 24 hours customer support and willing to work within your budget. I hold a Masters in Business administration (finance & economics), Bachelor in Business Information Technology, CFA & ACC Περισσότερα

$60 SGD σε 1 μέρα
(470 Αξιολογήσεις)
7.1
alfmwangi

I have gone through your requirements and I believe am the best suited candidate for this task. I have done numerous papers such as this one and I will be glad to offer my expertise and skills on your project. With me, Περισσότερα

$88 SGD σε 3 μέρες
(151 Αξιολογήσεις)
6.6
$200 SGD σε 3 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
6.6
$57 SGD σε 1 μέρα
(108 Αξιολογήσεις)
6.2
$51 SGD σε 3 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
6.2
arazzak07

Hello, I am an Engineer professional in Article writing, Technical writing, Content writing, Article rewriting, Ghostwriting, Review writing, Slogan writing, Academic writing, Report writing, Essay writing, and Blog Περισσότερα

$36 SGD σε 1 μέρα
(83 Αξιολογήσεις)
5.7
hinahanif15

Greetings, I am an academic writer for the past 2 years. I have written numerous reports, aware of all referencing styles, thus can provide excellent report to you. The work will be plagiarism free as all work will Περισσότερα

$100 SGD σε 3 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
5.6
shish1992

Hi there, I am a reputed and an experienced academic writer with excellent research skills. I am known for my quality and commitment. My profile and previous reviews by various employers is the greatest evidence for my Περισσότερα

$41 SGD σε 0 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
6.0
CONFIDENTWRITERS

Hi Freelancer, I am a certified content writer with over seven years of experience in various fields of writing. I have worked with clients from different locations and our working relationship have been successful. Περισσότερα

$36 SGD σε 0 μέρες
(139 Αξιολογήσεις)
5.9
kemmydal

Greetings! I am Kemar Daley, a talented premium freelancer in the writing sector. After reading your job description, I realized that it is the perfect fit for my skill set, moreover I have been writing, editing and p Περισσότερα

$155 SGD σε 1 μέρα
(32 Αξιολογήσεις)
5.9
saniafashion1

I try to ensure that my passion for writing comes through in what I write and I am dedicated to being the best writer I can be. I'm always looking to expand my horizons by learning new writing styles and genres and tak Περισσότερα

$155 SGD σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.2