Ολοκληρωμένο

Activity-based Costing (ABC)

“Activity-based costing (ABC) has been embraced by a wide variety of organisations

including Citi Group, Coca-Cola, Fairchild Semiconductor, DBS Group, Tata Group and BHP

Billitons, as well as government. ABC is a costing method that is designed to provide

managers with cost information for strategic and other decisions that potentially affect

capacity and therefore “fixed” as well as variable costs. ABC is ordinarily used as a

supplement to, rather than as a replacement for, a company’s usual costing systems”.

Garrison et. al (2012)

Required:

a. Discuss major issues that are often faced by the implementers of ABC systems, from

the point of view of the number of activity and the selection of activity drivers.

b. What are the potential solutions to the issues mentioned in part (a) above?

c. From your answer in part (b) above, do you think the ABC systems will improve a

company's competitive position in the contemporary business environment? Explain.

Assignment Format:

a. Use double space and 12-point of Times New Roman font.

b. The assignment should contain about 3000 – 5000 words (15 – 20 pages)

c. Provide reference using the American Psychological Association (APA) format

d. References should be latest (year 2010 onwards)

Notes:

· Assignments should be submitted according to the due date.

· Plagiarism is not acceptable. If you are not sure what is meant by plagiarism, refer to

the various websites which discuss this matter, e.g.

[url removed, login to view]

Ικανότητες: Λογιστικά, Research Writing

Περισσότερα: writing point of view, writing activity, words that should not be used in academic writing, well designed websites 2016, the coca cola company, the answer of writing academic english, selection of academic writing, purdue writing, point of view writing, point of view in writing, point of view in academic writing, owl writing, new american writing, fairchild semiconductor, edu for academic writing, contemporary writing, coca cola company, business writing assignments, apa group, american writing association, american systems, abc writing, abc company, times roman double space, abc costing excel

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 7 αξιολογήσεις ) Manama, Bahrain

Ταυτότητα Εργασίας: #9924270

Ανατέθηκε στον:

smartxheikh

Hi I am an ACCA with proven experience in Accounting, Finance and Management I am an Expert in IAS and IFRS In addition to this, I also hold Bsc and Msc in Business Management from University of London I have been Περισσότερα

$120 USD σε 3 μέρες
(199 Αξιολογήσεις)
6.7

35 freelancers are bidding on average $147 for this job

JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(531 Αξιολογήσεις)
7.9
$210 USD σε 4 μέρες
(273 Αξιολογήσεις)
7.3
MRaza123

Hello Sir, I'm a professional and experienced academic writer as you may see through my profile and portfolio. I have been working as an Academic Writer for most of my career spanning over ten years and have worked fo Περισσότερα

$120 USD σε 2 μέρες
(223 Αξιολογήσεις)
6.8
RafNancy

Being an experienced academic writer and well researcher. I am 100% confident I can do this project perfectly. I have already written PhD and Masters Level Paper for UK and US Students and I can easily work on it. I am Περισσότερα

$120 USD σε 3 μέρες
(293 Αξιολογήσεις)
7.1
alibutt2014

Hi There — I’ve been in the academic writing field for the past 5 years. What’s more! I have taught professional writing for many years at the university level, and I’m obsessed with impeccable grammar and spelling. My Περισσότερα

$178 USD σε 3 μέρες
(168 Αξιολογήσεις)
7.0
$150 USD σε 3 μέρες
(149 Αξιολογήσεις)
7.0
$147 USD σε 3 μέρες
(254 Αξιολογήσεις)
7.1
sanaaomrany

Hello; You will see that I'm a highly-experienced writer with a strong background in professional writing, and I can bring precision to your project. Able to craft fresh and mechanically excellent pieces, which inte Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(208 Αξιολογήσεις)
6.8
cuongtn

Dear employer I am an ACCA, CPA, CIA member with 5 years experiences as auditor in Grant Thornton (Top 5 audit firm). Freelancer experience: + Financial Model, Business Plan, Financial Forecast… + Bookkeepin Περισσότερα

$113 USD σε 3 μέρες
(212 Αξιολογήσεις)
6.2
NoelReubenMuturi

In case the project is deleted, contact me via this link https://www.freelancer.com/u/NoelReubenMuturi.html Hallo, I am Noel, an experienced freelance writer in diverse fields. I am well-acquainted with academic Περισσότερα

$210 USD σε 3 μέρες
(174 Αξιολογήσεις)
6.7
palinco2003

I am a professional academic writer, with high lead and turnaround time. I write proposals for master’s level dissertation and PHD level thesis. I am also very competent in writing PHD defence PowerPoint presentation Περισσότερα

$155 USD σε 5 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
5.8
OwnersPride1

Hello, I have extensive experience in formal academic writing, and given an adequate amount of data, I can easily transform it into an assignment. I fully understand your requirements and promise you work done to perfe Περισσότερα

$147 USD σε 3 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
5.8
$200 USD σε 3 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.8
anikhaider10

Hello If you are looking for quality with originality, this is the place to be. Writing is an art! It is the passion which keeps me running. Don't hand your work to agencies rather trust me with your work. I am an indi Περισσότερα

$150 USD σε 2 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
4.8
citijayamala

I am an expert in costing methods , cost allocation, ABC costing and expert in academic writing, report writing and advance essay writing have done many project. Experienced MBA finance as well and can complete it on t Περισσότερα

$157 USD σε 3 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
4.8
$147 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.5
wre56462d88625c0

Hello Sir, I am an ACCA Affiliate with practical experience in accounting. I do my work with professional attitude. I hope this project is assigned to me. Hoping for a positive reply. Thank You.

$110 USD σε 7 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.0
ProWriter2030

Dear Client, I have keenly taken note of your project, and I am interested in working on it and delivering according to your specifications. If there are any aspects you would want us to discuss together with you to Περισσότερα

$200 USD σε 2 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
4.1
atalr42743

A proposal has not yet been provided

$100 USD σε 2 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.6
pnpshare

Hello, I hope you are doing fine. I have read through your requirements and am sure I can you offer a 100% robust and original paper.I am an experienced professional writer who has been in the writing industry for t Περισσότερα

$120 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.9