Κλειστό

Academic Writing

29 freelancers are bidding on average $356 for this job

sdk2788

Greetings! I would love to work with you on this project! My highest reviews in the field of academic, report and dissertation writing on this website (more than 1350) speaks about my experience and credibility in this Περισσότερα

$275 USD σε 4 μέρες
(1711 Αξιολογήσεις)
9.1
topacademics

A proposal has not yet been provided

$250 USD σε 3 μέρες
(639 Αξιολογήσεις)
8.2
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(612 Αξιολογήσεις)
8.0
erinkennedy

Hi mate, My aim is to establish myself as one of the most reliable providers and I believe that the only way to achieve this is by Buyer Satisfaction.I assure you the quality of the work will be beyond your expectatio Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(325 Αξιολογήσεις)
7.5
Sadya

Hey, If you want your assignment to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(203 Αξιολογήσεις)
7.3
alibutt2014

A+ ACADEMIC WRITER HERE -------- Ready to start this work, expect HIGH QUALITY from me. Looking Forward.......Thank you!

$421 USD σε 4 μέρες
(190 Αξιολογήσεις)
7.3
crispwriter

A proposal has not yet been provided

$255 USD σε 5 μέρες
(289 Αξιολογήσεις)
7.5
dionline

Hi, I have done my MBA in Marketing & Finance and worked for 6 years in McKinsy as a Strategy Consultant. I have written 1000+ Academic Assignments which includes almost all subjects like Marketing, Finance, Biology Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(247 Αξιολογήσεις)
7.4
RafNancy

Being an experience academic writer and well researcher. I am 100% confident I can do this project perfectly. I have already written PhD and Master's Level Paper for UK and US Students and I can easily work on it. I am Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(384 Αξιολογήσεις)
7.4
coolwriter30

I am a competent academic writer, with high lead times and turnaround time, proposal writer, masters level dissertation writer, PHD level dissertation and thesis writer, PHD defense PowerPoint presentation writer, argu Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(319 Αξιολογήσεις)
7.3
sheak

Quality writer at your service,please consider my bid for high quality work on time. Hi, Are you little worried and finding freelancer for your task, i am here to deliver beyond your expectations. Award me project with Περισσότερα

$250 USD σε 6 μέρες
(310 Αξιολογήσεις)
7.5
Currong1641

Hello, I have completed Diploma in HRM and Bachelor in Business administration from Australia while my Master degree is in international Business from Finland. I have completed more than 110 projects . You may read the Περισσότερα

$252 USD σε 10 μέρες
(172 Αξιολογήσεις)
6.8
swift555

A proposal has not yet been provided

$250 USD σε 5 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
6.6
bigsamisgood

Hi , don't go too far in search of a highly experienced academic writer.I am an academic writer with years of experience writing reports, different types of university-level essays, powerpoint presentation, critiques Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(221 Αξιολογήσεις)
6.6
Omniya

Hello :) let me know if you're interested so we can discuss the details. Feel free to take a look at my reviews and samples.

$250 USD σε 10 μέρες
(261 Αξιολογήσεις)
6.8
Faraz281

Hello! We are the right choice for this project formerly named as “ACADEMICSASSISTANT”, very experienced in academic writing, Turnitin Plagiarism report will also provided. Quality Guaranteed. You can find us at www Περισσότερα

$300 USD σε 5 μέρες
(189 Αξιολογήσεις)
6.7
keivynkevo

I guarantee a good job upon receiving all the details and the scope of this work. Upon undertaking this work, I will conduct extensive research in this area and have credible sources and references. I am a good writer Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
6.5
VirtualBrainInc

I have written more than 3000 academic papers in the last 7 years. Please give me this golden opportunity to deliver a high quality content on time. I value client satisfaction and that is the main reason as to why I d Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
6.3
OwnersPride1

I'm 100% sure I can serve my best capabilities to complete your target and work opportunities...... So, I can just say that; "I am honest for achieving your work requirements and everything wants’ trust !!! Make trus Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
6.2
uksyashmak

Hello I have been writing since long time and Freelancer.com is just a platform for me. I do extensive research on topic and come up with excellent quality paper. I am familiar with Referencing style APA, MLA, Harvard, Περισσότερα

$736 USD σε 10 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.4