Κλειστό

Academic Writing

Writing and Typing any book or notes.

Ικανότητες: Research Writing

Περισσότερα: writing academic book, academic writing notes, notes typing, academic book, notes writing, typing notes, notes academic writing, book typing projects, writing true crime book, writing academic documents, sample writing clinical notes, book typing work chennai, maths book typing, processing writing academic, writing academic assighnments, writing academic conversions

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) India

Ταυτότητα Εργασίας: #6182825

16 freelancers are bidding on average ₹25719 for this job

erinkennedy

A proposal has not yet been provided

₹26315 INR σε 10 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
6.2
Webcont247365

Hi! With the best-proven records on freelancer.com, I can definitely assure you that I will provide you with grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, keyword-rich, Google-friendly and 100% original Περισσότερα

₹21052 INR σε 10 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.3
VirtualBrainInc

I have been a freelance writer for the past six years, having substantial experience I'm able to write high quality Course works, Home works, Essays, Critical Thinking, Term Papers, Creative Writing, Research Papers, A Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
4.9
OwnersPride1

I'm 100% sure I can serve my best capabilities to complete your target and work opportunities...... So, I can just say that; "I am honest for achieving your work requirements and everything wants’ trust !!! Make trus Περισσότερα

₹26315 INR σε 10 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.9
sabirshah4545

I am a professional full time academic research writer and having a good experience in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. We are US and UK English standards. I am competent in writing dissertations, Περισσότερα

₹26315 INR σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
3.2
surabi78

Hi Nice job you have here. Please give more details. I am an economics research scholar with a gold medal for my Mphil. Let me know when and what sort of work I should start upom [login to view URL]

₹30000 INR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.9
harishiitr2006

Hi, I loved the description of this project. I am from Connecticut, USA and I am doing a lot of article/report writing for my company for many years, but now give more time on online article/report writing projects. Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.4
SolutionsAtBest

A proposal has not yet been provided

₹37000 INR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.1
VictorWengu

Dear hiring manager, I have a degree in Telecommunication and IT and have been an academic writer for the past one year. I am familiar with the Harvard, APA, MLA and Oxford styles of citation among others. I also ru Περισσότερα

₹15555 INR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.6
hasanmian

Hello. I am an MBA from reputed university and writing articles, doing rewriting stuff, essay writing for the last 01 year. My work will be 100% free from plagiarism and from grammatical errors and mistakes. On time Περισσότερα

₹12500 INR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
rm110489

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
apostolroxana

Propunerea nu a fost încă furnizată

₹22222 INR σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anithaadv

I am good in academic writing with the time given i can do a good work at any draft.......Looking forward working with you.

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SaulGravy

Hello. Would it be possible for you to provide me with me specifics of the job(s) in hand. I am competent in academic writing with meticulous precision. I would be happy to further discuss the work you are offering Περισσότερα

₹40000 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
machips

please contact me with more information about the job. Am free to start anytime from now. I trust my knowledge in academic writing coz am experienced in the same

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jarathna

Hi, Simply put I am 55. The insight,subtlety,perception,clarity that I can bring on any topic would help me in creating the most appealing and meaningful article. My English language skills are very good. I can cho Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MickyFernandez

I have been working full time for a Freelancer employer who pays me $3 per 500 word articles and for whom I often write 3,000 words per day. I am interested in this project if it approaches, matches or exceeds that rat Περισσότερα

₹13888 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
KBulloch

I'm not too sure what this is asking, but I know I can do the work. I am very good at writing, I have fast and accurate typing skills, and I am proficient at correcting and using correct spelling, grammar and punctuat Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0