Ολοκληρωμένο

Academic Writing (1500 words summary, already have some details, need some research)

Ανατέθηκε στον:

$55 AUD σε 1 μέρα
(218 Αξιολογήσεις)
6.3

26 freelancers are bidding on average $84 for this job

Rachaelray

Hi. I am Rachael and I would like to help on your project. I always go an extra mile to ensure: • Strict adherence to client instructions • Timely delivery of projects. • Plagiarism free paper with an accompan Περισσότερα

$100 AUD σε 1 μέρα
(1027 Αξιολογήσεις)
8.2
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

$105 AUD σε 1 μέρα
(596 Αξιολογήσεις)
8.0
NoelReubenMuturi

I am Noel. I have read your brief; you need assistance with completing your academic research project. I am an experienced academic writer and a proficient researcher. I am well-acquainted with academic writing and I h Περισσότερα

$75 AUD σε 3 μέρες
(362 Αξιολογήσεις)
7.6
RafNancy

Being an experienced academic writer and well researcher. I am 100% confident I can do this project perfectly. I have already written PhD and Masters Level Paper for UK and US Students and I can easily work on it. I am Περισσότερα

$80 AUD σε 1 μέρα
(379 Αξιολογήσεις)
7.4
bkabubi

I am a proficient writer with 24 hours customer support and willing to work within your budget. I hold a Masters in Business administration (finance & economics), Bachelor in Business Information Technology, CFA & ACC Περισσότερα

$60 AUD σε 1 μέρα
(427 Αξιολογήσεις)
7.0
TOPessayswriter

I assure you that i will give you a high quality product within your deadline or sooner and plagiarism free [login to view URL] go ahead and trust me with your work and I will deliver awesome up to PhD level academic paper. Περισσότερα

$50 AUD σε 3 μέρες
(260 Αξιολογήσεις)
6.9
sherrygich

Hi, I have looked at the details of your task and I am positive I can deliver. I assure you that once you consider me for the task, I will present a quality paper on time. I am currently not busy so if awarded I will s Περισσότερα

$35 AUD σε 0 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
6.3
theprowriter50

Dear sir/madam I am a MBA Economics holder; I have over 8 years’ experience doing academic papers including reports, essays, case studies, dissertations, thesis and research. I have delivered about 1200 papers from na Περισσότερα

$60 AUD σε 1 μέρα
(189 Αξιολογήσεις)
6.6
quratulainsajid

Hello; I am a professional and committed writer with seven years experience in the field of writing. I can provide you excellent quality work within the given deadline; Looking forward for your response; Best Regard Περισσότερα

$75 AUD σε 3 μέρες
(184 Αξιολογήσεις)
6.3
stanwells

Hey there, I am an experienced and skilled academic writer. I have read and understood the requirements of your project and I would like to complete it for you. I have written and edited numerous academic related ess Περισσότερα

$50 AUD σε 1 μέρα
(111 Αξιολογήσεις)
6.2
Shawkat2012

Hi there, Why not hire me for this project? I will professionally write the summary as per your requirements and deliver within your deadline. Please, note that I am a professional writer, editor and proofreader with Περισσότερα

$70 AUD σε 1 μέρα
(104 Αξιολογήσεις)
5.8
kemmydal

Greetings! I am Kemar Daley, a talented premium freelancer in the writing sector. After reading your job description, I realized that it is the perfect fit for my skill set, moreover I have been writing and proofreadi Περισσότερα

$50 AUD σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
5.7
dgapscom

Hello, I’m Hajrah, an environmental researcher and professional SEO friendly article writer. I have 6+ years of experience in SEO content writing, online reporting and Academic Writing. Your content will be SEO frien Περισσότερα

$210 AUD σε 3 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
5.4
mwangid26

I have a long experience in academic writing and article writing. I am a creative person with a flair for quality content. My main interest is to build a good reputation on this site. I thus focus on making my clients Περισσότερα

$77 AUD σε 3 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.2
jomagmaj

Dear client Greetings! With much enthusiasm, I am applying to contribute in your project of academic writing. I am dedicated and have relevant working experience required in this project. I am readily availa Περισσότερα

$37 AUD σε 1 μέρα
(94 Αξιολογήσεις)
5.4
WritingCop

Dear client, I have read your job post carefully, and I felt interested in doing it because have written +2500 papers on a similar subject. I can deliver the paper on time, with 0% plagiarism and can assure You 100% SA Περισσότερα

$50 AUD σε 1 μέρα
(78 Αξιολογήσεις)
5.5
Annita247

I am a professional writer with an excellent education background. The discipline of study in this order is ok with me working on it and can assist you effectively. I promise Quality Work, 0% Plagiarism and work delive Περισσότερα

$50 AUD σε 3 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
5.4
DdHardy

"Hi Are you looking for a professional article writer? Look no further! I do not compromise with quality. My content will be unmatched & free from plagiarism A specialized writer at your service, determined to provide Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.9
mukhtar7861

Dear Client, I am interested "Academic Writing (1500 words summary, already have some details, need some research)". My previous track record in academic writing, editing, proofreading and publishing work in high Περισσότερα

$100 AUD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
4.7
PRDAnalyst

Hi, I am a management professional and work on various form of academic reports, scientific writings and research based case studies. I am interested in the work and would like to discuss this further. Kind Regards, PR Περισσότερα

$88 AUD σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
4.7