Ακυρώθηκε

Academic Writing about avionatic software development (airbus)

looking for person to prepare and search for a document (thesis) that relates to academic programming languages used for software development in the commercial aircraft in particular airbus. The document covers the programming language SCADE SUITE of the Esterel. The subject to be treated is:

1)Description of scade

2) What is so special about these languages,

3) What makes them interesting for aircraft

The document should contain about 8000 to 10,000 words and a summary of paragraphs. The document can be written in one of these languages:

Italian - english - spanish - french

If interested please contact me. thanks

Δεξιότητες: Συγγραφή Βιβλίων, Μηχανολογία, Έρευνα, Research Writing, Τεχνική Συγγραφή

Δείτε περισσότερα: software development content writing, mobile application development software, personality development software, mobi web development software, sportbook development software, software writing perfect paper

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Brazil

ID Εργασίας: #11781360